Diermen

Plaats
Buurtschap
Putten
Veluwe
Gelderland

Diermen

Terug naar boven

Status

- Diermen is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Putten.

- De buurtschap Diermen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Putten.

- De buurtschap Diermen heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1250 Diramme, ca. 1300 Dirhamme, Direm, 1481 to Dyrmen, 16e-17e eeuw Dirm, 1625 Dyermen, 1630 Diermen.

Naamsverklaring
Wordt verklaard als een samenstelling van het Germaanse deura* 'wild dier, hert of ree', vergelijk het Nieuwengelse deer 'hert', en ambe* 'water, kleine rivier' of hamme 'hoek aangeslibd land, grasland aan een water'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Diermen ligt direct NO van Nijkerk, zowel N, en voornamelijk N, als Z van de provincialeweg N798 naar Putten (Nijkerkerstraat), rond die straat, en de wegen Snijderssteeg, Kromme Koesteeg, Vleessteeg, Diermenseweg en Meskampersteeg (het gedeelte van deze weg rond en N van de spoorweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Diermen 41 huizen met 310 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van 1863 tot 1926 was hier een Stopplaats Diermen aan de spoorlijn Utrecht-Zwolle.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Diermen heeft 20 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Buurtvereniging Diermen is een vereniging die het belang van buurtcontact voorop zet. De buurtschap omvat een vrij uitgebreid gebied en het is goed elkaar te blijven kennen. Verder behartigt de buurtvereniging de belangen van de inwoners door onder andere regelmatig B&W uit te nodigen. Verder organiseert de buurtvereniging de Jaarvergadering, Fietstocht, en Bingo, al jaren pijlers van de vereniging. Een kerstbakje voor de 75-plussers, aandacht voor zieken, geboorten, trouwen en overlijden. De laatste jaren zijn daar jeugdactiviteiten bijgekomen (voetbaltoernooi, kinderbingo) en het volleybalteam voor volwassenen. Incidenteel wordt er nog veel meer georganiseerd, zoals een boswandeling, een filmavond voor tieners, een kookclub voor mannen, en een bietenteeltwedstrijd.

- Onderwijs: - Basisschool Diermen is met anno 2018 28 leerlingen in 2 klassen een van de kleinste scholen van het land (de absolute ondergrens ligt op 23 leeringen). In 1983 had de Onderwijsinspectie sluiting van de school aangekondigd, omdat er op dat moment nog 22 leerlingen waren. Maar het ontstaan van het instituut 'basisschool' bracht redding, omdat toen immers de 'kleuterschool' er bij kwam en men daardoor weer boven de ondergrens uit kwam. Het pand dateert uit 1909 maar de school als zodanig was er al rond 1800 (aldus het hierna gelinkte krantenartikel. Anderen stellen dat de school hier sinds 1909 gevestigd zou zijn, dus vooralsnog is het ons duister hoe dit nu precies zit). En als het aan het personeel ligt, bestaan ze over 200 jaar nog steeds. Dat ze zo klein zijn is juist aantrekkelijk voor veel ouders. Ze hebben niet alleen kinderen uit de buurt, maar ook uit Nijkerk en Putten. De school is blij met de extra kleinescholentoeslag die begin 2018 is toegekend.

- Muziek: - Buurtlied Diermen.

Reactie toevoegen