De Falom

Plaats
Dorp
Dantumadiel
Fryslân

De Falom..JPG

Dorp de Falom

Dorp de Falom

De Falom. (2).JPG

De Falom mooi in het landschap.

De Falom mooi in het landschap.

De Falom

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving De Falom.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving De Falom.

Terug naar boven

Status

- De Falom is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dantumadiel.

- De Falom is pas per 3 september 1964 door de gemeenteraad de dorpsstatus verleend. Voorheen werd het als buurtschap beschouwd, en was het als zodanig verdeeld onder de dorpen Dantumawoude, Akkerwoude en Murmerwoude in het N (die sinds genoemd jaar gezamenlijk het dorp Damwâld vormen) en het dorp De Westereen (dat vroeger Zwaagwesteinde heette) in het Z.

- De Falom heeft een dorpswapen.

- Het kleine dorp De Falom werkt op veel gebieden samen met het grotere buurdorp Broeksterwâld.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
De Valom. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Dantumadiel sinds 2009 officieel - en alleen nog - Friestalig. Op de plaatsnaamborden staat sindsdien ook alleen nog de Friese variant.

Terug naar boven

Ligging

De Falom ligt Z van Damwoude, NW van De Westereen. Het is een water- en wegdorp, dus lintbebouwing langs weg en water.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had De Falom als buurtschap 65 huizen met 391 inwoners onder het dorp Akkerwoude. Onder de overige bij Status genoemde dorpen wordt de buurtschap in dat jaar niet (apart) vermeld.

- Tegenwoordig heeft De Falom ca. 110 huizen met ca. 260 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van De Falom.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Haadwei in De Falom wordt in 2016 heringericht.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Doarpsfeest Broeksterwâld / De Falom (weekend in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ter hoogte van De Falom kruist de in de afgelopen jaren aangelegde doorgaande weg De Centrale As (N356 Dokkum-Nijega) de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een ecologische zone die de samenhang tussen natuurgebieden vergroot. Het ecologisch functioneren staat hier voorop. Daarom is De Centrale As hier door middel van een zogeheten faunapassage of ecoduct verhoogd komen te liggen. Hierdoor blijven de leefgebieden met elkaar verbonden en kan de ecologie haar weg vervolgen.

Reactie toevoegen