Creil

Plaats
Dorp
Noordoostpolder
Flevoland

Creil

Terug naar boven

Status

Creil is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1950 Creil.

Naamsverklaring
Vernoemd naar een moerasbos, dat bij het ontstaan van de Zuiderzee verdween, waarna de naam overging op een zandplaat (1398 "buten die Kreil omme zeilen", 15e eeuw "van den Krele sole gy gan na der Nagelen", 1532 die Creyle en 1599 De kriel). Zie verder Kreil en Kreileroord.(1)

Terug naar boven

Ligging

Creil grenst in het W en NW aan het IJsselmeer, in het NO aan Rutten, in het O aan Bant, in het ZO aan Emmeloord en in het Z aan Espel, en ligt ZO van Oudemirdum en Nijemirdum, ZZO van Balk, ZW van Lemmer, NNW van Dronten en NNO van Urk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Creil heeft ca. 660 huizen met ca. 1.650 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De firma Gromes-Plender uit IJsselmuiden heeft in 2018 een complex met zeven 10 meter hoge silo's voor niet-dierlijke mest aangelegd aan het Creilerpad in Creil. Omwonenden zijn daar niet blij mee. Ze vinden het een aantasting van het landschap, ze vrezen stankoverlast, een negatieve invloed op de verkeersveiligheid en overlast van het geluid van het vullen van de silo’s. Zij stellen dat dit bedrijf niet aan het Creilerpad thuis hoort, maar dat bedrijventerreinen elders met voldoende aan- en afvoerwegen daar geschikter voor zijn. Overigens heeft de firma Gromes-Plender heeft in 2019 ook een soortgelijk complex aangelegd in buurdorp Bant, waar de omwonenden ook niet stonden te juichen over hun komst...

- Dorpsontwikkelingsplan Creil.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Bloembollen Vakdagen Flevoland (februari) worden in 2020 voor de 8e keer georganiseerd. Het evenement is de opvolger van de Creiler Flora, die 14 jaar georganiseerd is. De Creiler Flora vindt haar oorsprong in 1995. In dat jaar organiseerde de ABTB (Aartsdiocesane Boeren- en Tuinders Bond) afdeling Creil een huisbroeiwedstrijd. De ingezonden potten werden tentoongesteld in buurthuis De Binkel. Het was een erg gezellige aangelegenheid waar veel leden van de ABTB op af kwamen. Op de avond van de prijsuitreiking zat de Binkel afgeladen vol. De huisbroeishow was een groot succes. Drie keer werd er nog een huisbroeishow georganiseerd in De Binkel. Het begon steeds meer te kriebelen om een echte tulpenshow te organiseren, zoals in Noord-Holland. In 1999 was het dan zover. De show verhuisde naar de hallen van Profyto, waardoor er ruimte kwam voor de bloemenshow zoals we die nu kennen. De eerste Creiler Flora was een feit.

Door het groeiende belang van de bloembollenteelt in de Noordoostpolder en de positieve reacties van zowel bezoekers uit de eigen regio als mensen uit het vak, groeide de Creiler Flora verder uit. Na 14 jaar Creiler Flora is er in 2013 een eind gekomen aan deze succesvolle bloemenshow. Ondanks het succes en de positieve reacties, hebben de leden van de Creiler Flora gezamenlijk besloten dat de opbouw en de voorbereidingen die gepaard gaan met de organisatie van de Creiler Flora, te veel tijd kosten. Tijd die de kwekers op hun eigen bedrijven goed kunnen gebruiken. Als opvolger zijn er sinds 2013 de Bloembollen Vakdagen Flevoland. De vakdagen zijn meer vakgericht zonder specifieke activiteiten voor de consument. Het is een ontmoetingsplek voor alle mensen werkzaam in het bloembollenvak, maar ook voor de ondernemers en werknemers uit andere agrarische sectoren zoals de akkerbouw, veeteelt, glastuinbouw, fruitteelt etc. Deze nieuwe formule blijkt zeer succesvol en men gaat dan ook door op deze koers.

- De Noordoostpolder heeft de grootste oppervlakte aan tulpenvelden van ons land. Daarom is hier jaarlijks van half april tot begin mei het Tulpenfestival. 3 weken lang is er van alles te doen rondom het thema tulpen. Waaronder wandel- en fietsroutes, een Kennedymars van 80 km en een Poldermars van 20 km langs de tulpenvelden, een tulpenmozaïekroute, een tulpenbelevingsveld, een tulpenfotowedstrijd, én met een helicopter vliegen boven de tulpenvelden! Op de laatste dag is er de 11-Dorpen Steptocht, waarbij de dorpelingen van alle 11 dorpen in de NOP strijden om de snelste tijd.

Een van de bijzonderheden tijdens het Tulpenfestival is het Tulpenbelevingsveld bij de firma Van Meer in Creil (Creilerpad 14). Het is tijdens de periode van het Tulpenfestival dagelijks geopend en gratis toegankelijk. Lekker even de benen strekken, genieten van de 500 soorten tulpen in de tulpenshowtuin, foto’s maken bij de selfievelden, en genieten van een kopje koffie of een broodje op het terras van het pop-uprestaurant.

De (Tulpen)belevingsweekenden zijn in de 2 weekenden van eind april, eveneens bij firma Van Meer in Creil. Er is een markt met uiteenlopende producten, gezellige workshops, veel lekkers en natuurlijk zijn er verse tulpen te koop. Kinderen kunnen zweven in de zweefmolen, springen op het springkussen, schommelen bij de tulpen en spelen in de zandbakken. Op het terras van het pop-up grand-tulip-café is het goed toeven onder het genot van een kopje koffie, een glaasje wijn en een portie poffertjes of een glaasje fris met aardbeien. De vier belevingsdagen worden aan het eind van de middag afgesloten met een gezellig live-optreden.

Een bijzonderheid in Creil tijdens het Tulpenfestival 2017 was de creatie van een 6.000 m2 groot 'Mondriaanschilderij' opgebouwd uit verschillende soorten tulpen. Bloembollenbedrijf Van Meer had 350.000 bollen geplant in de primaire kleuren rood, geel en wit. De donkere vakken waren ingekleurd met donkerpaarse exemplaren. Middels een speciaal voor deze attractie geplaatste 5 meter hoge uitkijktoren was het effect voor de bezoekers extra goed te zien. - Zie ook de videoreportage m.b.t. het 'Mondriaantulpenveld' 2017, door Omroep Flevoland.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Creil is door de keuringscommissie van Groei en Bloei uitgeroepen tot Mooiste polderdorp van de Noordoostpolder 2017. Zij let daarbij o.a. op de verzorgdheid en uitstraling van de openbare ruimte, van welke kant je een dorp ook binnenkomt. De sterke punten van het dorp in dit opzicht waren volgens de keuringscommissie: de plekken waar je het dorp binnenkomt, waren heel mooi onderhouden; het centrum was heel goed verzorgd; bij de begraafplaats zag alles er keurig uit; het maaiwerk was dit jaar heel mooi, de perken waren schoon en de straten waren netjes; de scholen hadden een goede uitstraling en het industrieterrein zag er ook netjes uit.

- Natuurreservaat de Rotterdamse Hoek, gelegen W van Creil, aan de Noordermeermeerdijk, is een bos met een oerboskarakter. De naam van het gebied verwijst naar het bombardement op Rotterdam. Het verhaal gaat dat de puinresten voor versterking van de dijk zijn gebruikt. Het vuurtorentje dat op de dijk staat, zou bovenop de Rotterdamse puin zijn gebouwd. De centraal gelegen, natuurlijke plas bestaat al sinds de drooglegging van de Noordoostpolder, dankzij de hoge kweldruk uit het IJsselmeer, en is in trek bij watervogels. Het omringende bos bestaat vooral uit zwarte els, schietwilg, iep en zomereik. Het gebied ligt op de trekroute van vele zangvogels en er broeden diverse soorten bosvogels. Het natuurgebied is in 2013 uitgebreid met 48 hectare nieuwe natuur: 10 hectare moeras en 38 hectare grasland voor weidevogels. Bijzonder is dat ook 10 ha van een buurman, die als particulier een natuurkavel heeft, samen met het land van beheerder Het Flevo-landschap is ingericht. Er is een wandelroute langs het moeras, door het bosje, over een bruggetje naar de Noordermeerdijk met uitzicht over het IJsselmeer.

Het moeras in de Rotterdamse Hoek begint zich te ontwikkelen. Dat is te zien aan het aantal broedvogels dat zich er heeft gevestigd zoals de dodaars, rietzanger, kleine karekiet en rietgors. Bij de weidevogels in het gebied gaat het niet goed. Na hoogtemetingen in 2018 van het maaiveld en de stuwen is gebleken dat de stuwen niet goed waren geplaatst, waardoor het waterpeil in het gebied te laag stond. Dit is eind 2018 aangepast. De kievit, grutto, tureluur, gele kwikstaart en veldleeuwerik namen alle in aantal af. De enige uitzondering vormt de graspieper. In het zeer geïsoleerd liggende en kleine bosje broeden opvallend veel bosvogelsoorten zoals de havik, appelvink, vuurgoudhaan, grauwe vliegenvanger, boomkruiper, boomklever en grote bonte specht.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Creil.

- Nieuws: - Maandblad 'Dorpsroddel' is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelang Creil.

- Windmolengelden: - Het Windpark aan de Westermeerdijk bestaat uit 86 windturbines op het land en in het water, die gezamenlijk jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit opwekken. Dit is te vergelijken met het verbruik van ruim 400.000 huishoudens. Vanaf 2016 krijgen de vijf westelijke dorpen in de Noordoostpolder 20 jaar lang jaarlijks een bedrag van € 10.000 van het Windpark. De dorpen kunnen het bedrag besteden aan de promotie en ontwikkeling van hun dorp. Dorpsbelang Creil heeft er voor gekozen om het bedrag jaarlijks te verdelen onder inwoners die een aanvraag indienen. Hiervoor zijn voorwaarden opgesteld waaraan de aanvragen moeten voldoen. Elk jaar voor 31 december moeten de aanvragen binnen zijn. De Windmolengeldencommissie beslist dan welke aanvragen worden goedgekeurd en welke niet. De jaarlijkse € 10.000 wordt op die manier telkens over een aantal projecten verdeeld. Bijvoorbeeld in 2018 betrof het: Koningsdag-/feestcommissie: de aanschaf van 2 partytenten; Open inloop Saalicon: vervanging van het koffiezetapparaat; Jan Meurs, Frans Ebbers en ondernemersvereniging: uitbreiding van de feestverlichting; Revuecommissie: aanschaf materialen/goederen; Volkstuinvereniging: bloemenmengsel voor niet-verhuurde tuinen; CV De Schuimmarcheerders: bijdrage vervanging capes; Dorpsbelang: aanschaf laptop voor
redactie Dorpsroddel.

- Onderwijs: - Basisschool De Regenboog. - SWS Fondali is een samenwerkingsschool, die in 2015 is ontstaan vanuit de openbare Daltonschool De Springplank en de katholieke Jan Roothaanschool in Creil. Beide scholen zijn een kleine 60 jaar zelfstandig actief geweest en hebben sinds 2015 de krachten gebundeld vanuit de gedachte: ‘samen zijn we meer!’ Fondali biedt: een stevige verankering vanuit twee basisscholen, betrokken ouders en een ambitieus team met passie voor onderwijs: een goede bodem; een veilige leef- en leeromgeving waarin ouders en leerlingen elkaar ontmoeten. Waar verschillende achtergronden en levensovertuigingen met elkaar worden gedeeld en gerespecteerd vanuit het motto: “Niet apart maar samen”; een plek waar leerlingen uitgroeien tot unieke, zelfbewuste en zelfstandige personen; eigentijds onderwijs, dat aansluit bij de maatschappij waarin we leven; uitdagend onderwijs, dat recht doet aan de talentontwikkeling van leerlingen.

- Muziek: - Fanfare-orkest Bant Creil Rutten (FBCR), opgericht in 1965, is een gezellige en ambitieuze vereniging uit de 3 noordelijkste dorpen van de Noordoostpolder. Het orkest bestaat uit ca. 35 enthousiaste muzikanten en speelt op hoog niveau (2e divisie KNFM).

- Sport: - Voetbalvereniging SC Creil is opgericht in 1956.

- Volleybalvereniging Espel Creil.

- Zorg en welzijn: - Eind 2004 is het gebouw van de RK kerk van Creil verbouwd tot Zorg- en Welzijnscentrum Het Saalicon. Hierin zijn verschillende participanten gevestigd, zoals Uitleenmagazijn, Samen de Dag door, Consultatiebureau, Hanse Pansje Kevertje BSO, Carrefour, HaarstudiJo, Maatschap voor Fysiotherapie, Pedicure Step for Step, Diëtiste Sanne de Ree, Logopedie, Yogapraktijk Puur, en Opbaarruimte Dorpsbelang. In de centrale ruimten van het gebouw zijn doorlopende exposities van lokale kunstenaars te bekijken.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Creil, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen