Creil

Plaats
Dorp
Noordoostpolder
Flevoland

creil_plaatsnaambord_kopie.jpg

Creil is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

Creil is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

Creil

Terug naar boven

Status

Creil is een dorp in de provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1950 Creil.

Naamsverklaring
Vernoemd naar een moerasbos, dat bij het ontstaan van de Zuiderzee verdween, waarna de naam overging op een zandplaat (1398 "buten die Kreil omme zeilen", 15e eeuw "van den Krele sole gy gan na der Nagelen", 1532 die Creyle en 1599 De kriel). Zie verder Kreil en Kreileroord.(1)

Terug naar boven

Ligging

Creil grenst in het W en NW aan het IJsselmeer, in het NO aan Rutten, in het O aan Bant, in het ZO aan Emmeloord en in het Z aan Espel, en ligt ZO van Oudemirdum en Nijemirdum, ZZO van Balk, ZW van Lemmer, NNW van Dronten en NNO van Urk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Creil heeft ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In 2013 is het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Creil verschenen. Dit plan is het resultaat van een gezamenlijk proces van bewoners, verenigingen, scholen, kerken en instellingen. Opdrachtgever is de gemeente Noordoostpolder. Een werkgroep namens Dorpsbelang heeft samen met gemeente en bureau Kars Advies het proces begeleid. In hoofdlijnen zijn de betrokken partijen het eens over de inhoud van het dorpsontwikkelingsplan. Het DOP bestaat uit een dorpsvisie en het daarop gebaseerde dorpsplan. De dorpsvisie heeft een tijdshorizon van 13 jaar (2013-2026), terwijl het dorpsplan een horizon heeft van vier jaar (2013-2017). In hoofdstuk 1 wordt het proces van totstandkoming van het dorpsontwikkelingsplan beschreven, zowel de fasering als de deelname van betrokken partijen. In hoofdstuk 2 wordt de opgave in het dorp behandeld. Het dorpsontwikkelingsplan is een antwoord op deze opgave.

De identiteit van het dorp wordt beschreven en verbeeld in hoofdstuk 3. Deze identiteit wordt geformuleerd in termen van kernkwaliteiten, kernwaarden en een toekomstbelofte van het dorp. De identiteit - de eigenheid van het dorp - is de basis voor de toekomstvisie van Creil op de langere termijn (hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 wordt beschreven met welke strategie de toekomstvisie kan worden gerealiseerd. In hoofdstuk 6 worden de doelstellingen, de activiteiten en de projecten (programma) beschreven die moeten leiden tot realisatie van de toekomstvisie. In dit hoofdstuk worden eveneens de strategische projecten geformuleerd. Het laatste hoofdstuk 7 beschrijft hoe de realisatie van het dorpsprogramma kan worden bestuurd. In de afgelopen jaren is een behoorlijk aantal van de plannen uit de dorpsvisie gerealiseerd. Een aantal doelen die worden genoemd in het plan zijn deels doorlopende aandachtspunten om het dorp leefbaar te houden. Zo zijn de meest terugkerende punten in de dorpsvisie het zo veel mogelijk behouden van de accommodaties en faciliteiten die er in het dorp zijn."

- De firma Gromes-Plender uit IJsselmuiden heeft in 2018 een plan ingediend voor de aanleg van een complex met zeven 10 meter hoge silo's op Creilerpad 19b in Creil, voor de opslag en distributie van niet-dierlijke meststoffen. Ook was het de bedoeling vanuit de locatie met de betreffende meststoffen loonwerk te verrichten. Op reguliere agrarische erven in de Noordoostpolder mogen silo’s tot wel 20 meter hoog worden gebouwd. Op het perceel aan het Creilerpad is de maximale hoogte volgens het bestemmingsplan 4 meter. De firma had daarom een aanvraag ingediend om te mogen afwijken van de regels in het bestemmingsplan. Het college van B&W was voornemens om dit toe te staan.

Omwonenden waren daar niet blij mee. Ze vinden het een aantasting van het dorpse landschap van Creil, ze vrezen stankoverlast, geluidsovelast en een negatieve invloed op de verkeersveiligheid. Ze hebben berekend dat de beoogde silo’s een capaciteit hebben van 20.500 kubieke meter. "Daar gaat een hele boerderij in", zo stelden zij. Om die te vullen dan wel te legen zijn 570 ritten nodig. Heen en terug betekent dat 1140 passerende tankauto’s per vul- of leegbeurt. En dan vrezen ze ook overlast van het geluid van het vullen van de silo’s. Het zou ook een bedreiging zijn voor de veiligheid van de kinderen die over de weg naar school fietsen; de weg is er maar 4,5 meter breed.

Verder vroegen de omwonenden zich af: "Wat voor spul zit er in die silo’s? En wat als er een lek is, hoe zit het met ontploffingsgevaar? Komt het bedrijf hier alleen voor de ruimte of levert het ook nog werkgelegenheid op?" Zij stellen, dit alles overwegende, dat een dergelijk bedrijf niet aan het Creilerpad thuishoort, maar dat bedrijventerreinen elders met voldoende aan- en afvoerwegen daar geschikter voor zijn. De firma Gromes-Plender had "geen interesse" om de vragen van de omwonenden te beantwoorden of met hen in overleg te treden. De omwonenden hebben een 'zienswijze' (bezwaarschrift) bij de gemeente ingediend waarin zij hun bezwaren hebben uiteengezet. Uiteindelijk is dit plan niet doorgegaan. Vervolgens heeft de firma Gromes-Plender in 2019 een soortgelijk complex aangelegd in buurdorp Bant, waar de omwonenden ook niet stonden te juichen over hun komst, maar waar het volgens het bestemmingsplan wél was toegestaan, waardoor de gemeente het op die locatie - ondanks soortgelijke bezwaren van de omwonenden als in Creil - dus niet kon weigeren.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het jaarlijkse evenement de Bloembollen Vakdagen Flevoland (februari, in 2021 voor de 9e keer) is de opvolger van de Creiler Flora, die 14 jaar georganiseerd is. De Creiler Flora vindt haar oorsprong in 1995. In dat jaar organiseerde de ABTB (Aartsdiocesane Boeren- en Tuinders Bond) afdeling Creil een huisbroeiwedstrijd. De ingezonden potten werden tentoongesteld in buurthuis De Binkel. Het was een erg gezellige aangelegenheid waar veel leden van de ABTB op af kwamen. Op de avond van de prijsuitreiking zat de Binkel afgeladen vol. De huisbroeishow was een groot succes. Drie keer werd er nog een huisbroeishow georganiseerd in De Binkel. Het begon steeds meer te kriebelen om een echte tulpenshow te organiseren, zoals in Noord-Holland. In 1999 was het dan zover. De show verhuisde naar de hallen van Profyto, waardoor er ruimte kwam voor de bloemenshow zoals we die nu kennen. De eerste Creiler Flora was een feit.

Door het groeiende belang van de bloembollenteelt in de Noordoostpolder en de positieve reacties van zowel bezoekers uit de eigen regio als mensen uit het vak, groeide de Creiler Flora verder uit. Na 14 jaar Creiler Flora is er in 2013 een eind gekomen aan deze succesvolle bloemenshow. Ondanks het succes en de positieve reacties, hebben de leden van de Creiler Flora gezamenlijk besloten dat de opbouw en de voorbereidingen die gepaard gaan met de organisatie van de Creiler Flora, te veel tijd kosten. Tijd die de kwekers op hun eigen bedrijven goed kunnen gebruiken. Als opvolger zijn er sinds 2013 de Bloembollen Vakdagen Flevoland, eveneens in de Profytohallen in Creil. De vakdagen zijn meer vakgericht zonder specifieke activiteiten voor de consument. Het is een ontmoetingsplek voor alle mensen werkzaam in het bloembollenvak, maar ook voor de ondernemers en werknemers uit andere agrarische sectoren zoals de akkerbouw, veeteelt, glastuinbouw, fruitteelt etc. Deze nieuwe formule blijkt zeer succesvol en men gaat dan ook op deze koers door.

- De Noordoostpolder heeft de grootste oppervlakte aan tulpenvelden van ons land. Daarom is hier jaarlijks van half april tot begin mei het Tulpenfestival. 3 weken lang is er van alles te doen rondom het thema tulpen. Waaronder wandel- en fietsroutes, een Kennedymars van 80 km en een Poldermars van 20 km langs de tulpenvelden, een tulpenmozaïekroute, een tulpenbelevingsveld, een tulpenfotowedstrijd, én met een helicopter vliegen boven de tulpenvelden! Op de laatste dag is er de 11-Dorpen Steptocht, waarbij de dorpelingen van alle 11 dorpen in de NOP strijden om de snelste tijd.

Een van de bijzonderheden tijdens het Tulpenfestival is het Tulpenbelevingsveld bij de firma Van Meer in Creil (Creilerpad 14). Het is tijdens de periode van het Tulpenfestival dagelijks geopend en gratis toegankelijk. Lekker even de benen strekken, genieten van de 500 soorten tulpen in de tulpenshowtuin, foto’s maken bij de selfievelden, en genieten van een kopje koffie of een broodje op het terras van het pop-uprestaurant.

De (Tulpen)belevingsweekenden zijn in de 2 weekenden van eind april, eveneens bij firma Van Meer in Creil. Er is een markt met uiteenlopende producten, gezellige workshops, veel lekkers en natuurlijk zijn er verse tulpen te koop. Kinderen kunnen zweven in de zweefmolen, springen op het springkussen, schommelen bij de tulpen en spelen in de zandbakken. Op het terras van het pop-up grand-tulip-café is het goed toeven onder het genot van een kopje koffie, een glaasje wijn en een portie poffertjes of een glaasje fris met aardbeien. De vier belevingsdagen worden aan het eind van de middag afgesloten met een gezellig live-optreden.

Een bijzonderheid in Creil tijdens het Tulpenfestival 2017 was de creatie van een 6.000 m2 groot 'Mondriaanschilderij' opgebouwd uit verschillende soorten tulpen. Bloembollenbedrijf Van Meer had 350.000 bollen geplant in de primaire kleuren rood, geel en wit. De donkere vakken waren ingekleurd met donkerpaarse exemplaren. Middels een speciaal voor deze attractie geplaatste 5 meter hoge uitkijktoren was het effect voor de bezoekers extra goed te zien. - Zie ook de videoreportage m.b.t. het 'Mondriaantulpenveld' 2017, door Omroep Flevoland.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Creil is door de keuringscommissie van Groei en Bloei uitgeroepen tot Mooiste polderdorp van de Noordoostpolder 2017. Zij let daarbij o.a. op de verzorgdheid en uitstraling van de openbare ruimte, van welke kant je een dorp ook binnenkomt. De sterke punten van het dorp in dit opzicht waren volgens de keuringscommissie: de plekken waar je het dorp binnenkomt, waren heel mooi onderhouden; het centrum was heel goed verzorgd; bij de begraafplaats zag alles er keurig uit; het maaiwerk was dit jaar heel mooi, de perken waren schoon en de straten waren netjes; de scholen hadden een goede uitstraling en het industrieterrein zag er ook netjes uit.

- Natuurreservaat de Rotterdamse Hoek, gelegen W van Creil, aan de Noordermeermeerdijk, is een bos met een oerboskarakter. De naam van het gebied verwijst naar het bombardement op Rotterdam. Het verhaal gaat dat de puinresten voor versterking van de dijk zijn gebruikt. Het vuurtorentje dat op de dijk staat, zou bovenop de Rotterdamse puin zijn gebouwd. De centraal gelegen, natuurlijke plas bestaat al sinds de drooglegging van de Noordoostpolder, dankzij de hoge kweldruk uit het IJsselmeer, en is in trek bij watervogels. Het omringende bos bestaat vooral uit zwarte els, schietwilg, iep en zomereik. Het gebied ligt op de trekroute van vele zangvogels en er broeden diverse soorten bosvogels. Het natuurgebied is in 2013 uitgebreid met 48 hectare nieuwe natuur: 10 hectare moeras en 38 hectare grasland voor weidevogels. Bijzonder is dat ook 10 ha van een buurman, die als particulier een natuurkavel heeft, samen met het land van beheerder Het Flevo-landschap is ingericht. Er is een wandelroute langs het moeras, door het bosje, over een bruggetje naar de Noordermeerdijk met uitzicht over het IJsselmeer.

Het moeras in de Rotterdamse Hoek begint zich te ontwikkelen. Dat is te zien aan het aantal broedvogels dat zich er heeft gevestigd zoals de dodaars, rietzanger, kleine karekiet en rietgors. Bij de weidevogels in het gebied gaat het niet goed. Na hoogtemetingen in 2018 van het maaiveld en de stuwen is gebleken dat de stuwen niet goed waren geplaatst, waardoor het waterpeil in het gebied te laag stond. Dit is eind 2018 aangepast. De kievit, grutto, tureluur, gele kwikstaart en veldleeuwerik namen alle in aantal af. De enige uitzondering vormt de graspieper. In het zeer geïsoleerd liggende en kleine bosje broeden opvallend veel bosvogelsoorten zoals de havik, appelvink, vuurgoudhaan, grauwe vliegenvanger, boomkruiper, boomklever en grote bonte specht.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Creil.

- Nieuws: - Maandblad 'Dorpsroddel' is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisaties: - Reguliere taken van Dorpsbelang Creil door het jaar heen zijn het organiseren van de Nieuwjaarsreceptie, de Klusdag, de Jaarvergadering, de Dorpsschoonmaak en de dorpsschouw met IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken, een samenwerking tussen gemeente, politie, Carrefour en Mercatus). Wat ze verder de afgelopen tijd zoal hebben gedaan kun je op deze pagina lezen.

- Het Windpark aan de Westermeerdijk bestaat uit 86 windturbines op het land en in het water, die gezamenlijk jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit opwekken. Dit is te vergelijken met het verbruik van ruim 400.000 huishoudens. Vanaf 2016 krijgen de vijf westelijke dorpen in de Noordoostpolder 20 jaar lang jaarlijks een bedrag van € 10.000 van het Windpark. De dorpen kunnen het bedrag besteden aan de promotie en ontwikkeling van hun dorp. Dorpsbelang Creil heeft er voor gekozen om het bedrag jaarlijks te verdelen onder inwoners die een aanvraag indienen. Hiervoor zijn voorwaarden opgesteld waaraan de aanvragen moeten voldoen.

De Windmolengeldencommissie beslist jaarlijks welke aanvragen worden goedgekeurd en welke niet. De jaarlijkse € 10.000 wordt op die manier telkens over een aantal projecten verdeeld. Bijvoorbeeld in 2018 betrof het: Koningsdag-/feestcommissie: de aanschaf van 2 partytenten; Open inloop Saalicon: vervanging van het koffiezetapparaat; Jan Meurs, Frans Ebbers en ondernemersvereniging: uitbreiding van de feestverlichting; Revuecommissie: aanschaf materialen/goederen; Volkstuinvereniging: bloemenmengsel voor niet-verhuurde tuinen; CV De Schuimmarcheerders: bijdrage vervanging capes; Dorpsbelang Creil: aanschaf laptop voor redactie Dorpsroddel.

- Dorpshuis / multifunctioneel centrum: - In 2003 is het gebouw van de RK kerk van Creil verbouwd tot Zorg- en Welzijnscentrum het Saalicon. Hierin zijn verschillende participanten gevestigd, zoals Uitleenmagazijn, Samen de Dag door, Consultatiebureau, Hanse Pansje Kevertje BSO, Carrefour, HaarstudiJo, Maatschap voor Fysiotherapie, Pedicure Step for Step, Diëtiste Sanne de Ree, Logopedie, Yogapraktijk Puur, en Opbaarruimte Dorpsbelang. In de centrale ruimten van het gebouw zijn doorlopende exposities van lokale kunstenaars te bekijken. In 2018 is het 15-jarig bestaan van het Saalicon gevierd, en constateert men dat de voorziening nog altijd in diverse behoeften voorziet, mede omdat het dorp van alle dorpen in de polder het verst van een grote kern als Emmeloord of Lemmer af ligt, en de inwoners daarom blij zijn dat de genoemde voorzieningen nu 'om de hoek' beschikbaar zijn.

- Onderwijs: - SWS Fondali is een samenwerkingsschool, die in 2015 is ontstaan vanuit de openbare Daltonschool De Springplank en de katholieke Jan Roothaanschool in Creil. Beide scholen zijn een kleine 60 jaar zelfstandig actief geweest en hebben sinds 2015 de krachten gebundeld vanuit de gedachte: ‘samen zijn we meer!’ Fondali biedt: een stevige verankering vanuit twee basisscholen, betrokken ouders en een ambitieus team met passie voor onderwijs: een goede bodem; een veilige leef- en leeromgeving waarin ouders en leerlingen elkaar ontmoeten. Waar verschillende achtergronden en levensovertuigingen met elkaar worden gedeeld en gerespecteerd vanuit het motto: “Niet apart maar samen”; een plek waar leerlingen uitgroeien tot unieke, zelfbewuste en zelfstandige personen; eigentijds onderwijs, dat aansluit bij de maatschappij waarin we leven; uitdagend onderwijs, dat recht doet aan de talentontwikkeling van leerlingen. - Basisschool De Regenboog.

- Muziek: - Fanfare-orkest Bant Creil Rutten (FBCR), opgericht in 1965, is een gezellige en ambitieuze vereniging uit de 3 noordelijkste dorpen van de Noordoostpolder. Het orkest bestaat uit ca. 35 enthousiaste muzikanten en speelt op hoog niveau (2e divisie KNFM).

- Sport: - Voetbalvereniging SC Creil is opgericht in 1956.

- Volleybalvereniging Espel Creil.

- Welzijn: - "De Open inloop in het Saalicon in Creil is bedoeld om mensen elkaar te laten ontmoeten en te verbinden. Het is een plek waar iedereen welkom is. Bijna dagelijks is het mogelijk om mensen te ontmoeten en samen een kopje koffie of thee te drinken. Er staan altijd enthousiaste vrijwilligers voor je klaar om te helpen. Naast de koffie/thee momenten tijdens de open inloop worden er nog meer activiteiten georganiseerd. Open inloop 'Samen de dag door' kan ook dagopvang aanbieden op maandag en donderdag van 10.00-16.00 uur inclusief een warme maaltijd. Je kunt er ook voor kiezen om alleen bij de warme maaltijd aan te schuiven.

Met of zonder indicatie, iedereen is welkom. Ook fijn voor een dag rust voor de mantelzorger. Nieuwsgierig geworden? Kom gezellig kennis maken! Er is ruimte voor uitbreiding van activiteiten. Heb je ideeën? In overleg is veel mogelijk. Met een breed aanbod van activiteiten hopen wij een brede categorie bezoekers te bereiken. Wil je als vrijwillig(st)er meehelpen (bijvoorbeeld om koffie te schenken of te koken), bel dan even of kom gezellig langs. Het dorpsvisiemotto van Creil is "Gastvrij en ondernemend", daarom zijn ook mensen uit de buurdorpen van harte welkom. Tot ziens in het Saalicon!" Daarnaast is er in het Saalicon ook een maandelijkse 'Samen eten'-activiteit.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Creil, met foto's van de grafzerken.

Reacties

(2)

De door u genoemde bouw van 7 silo's aan het Creilerpad door afvalverwerkingsbedrijf Gromes Plender is tot op heden niet doorgegaan en zal waarschijnlijk ook niet goedgekeurd worden want in strijd met het bestemmingsplan.

Dank voor uw tip! Ik lees inderdaad in de media dat dit plan inmiddels, althans in dit dorp, is afgeblazen, en dat het ze vervolgens in buurdorp Bant wel is gelukt. Ik heb de tekst aangepast, en verder nog enkele onderwerpen nog wat nader uitgewerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen