Noordoostpolder

Gemeente
Noordoostpolder
Flevoland

noordoostpolder_tulpenveld.jpg

De Noordoostpolder heeft de grootste oppervlakte aan tulpenvelden van ons land. Daarom is hier in april/mei het Tulpenfestival.

De Noordoostpolder heeft de grootste oppervlakte aan tulpenvelden van ons land. Daarom is hier in april/mei het Tulpenfestival.

Kuinderbos-MSD-20100618-202102.jpg

Noordoostpolder, Flevoland, Kuinderbos

Noordoostpolder, Flevoland, Kuinderbos

Schokland-MSD-20060823-64778.jpg

Noordoostpolder, Flevoland, Schokland, gesteentetuin en bezoekerscentrum

Noordoostpolder, Flevoland, Schokland, gesteentetuin en bezoekerscentrum

Schokland-MSD-20061217-93073.jpg

Noordoostpolder, Flevoland, Schokland, werelderfgoed en museum

Noordoostpolder, Flevoland, Schokland, werelderfgoed en museum

Voorsterbos-Waterloopbos-MSD-20100727-205796.jpg

Noordoostpolder, Flevoland, Het waterloopbos, onderdeel van het Voorsterbos

Noordoostpolder, Flevoland, Het waterloopbos, onderdeel van het Voorsterbos

noordoostpolder_vaarwegen_kopie.jpg

Kaart van de vaarwegen in de Noordoostpolder

Kaart van de vaarwegen in de Noordoostpolder

Noordoostpolder

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Noordoostpolder.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Noordoostpolder.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Noordoostpolder.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordoostpolder (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Noordoostpolder is een polder en gemeente in de provincie Flevoland. De gemeente Noordoostpolder is ingesteld per 1-7-1962. Vanaf de instelling van de gemeente tot de vorming van de provincie Flevoland in 1986 hoorde de polder bij de provincie Overijssel. Voor die tijd viel het gebied bestuurlijk onder het Rijk.

- De gemeente Lemsterland heeft in de jaren vijftig en zestig een klein stukje van de polder geannexeerd voor de aanleg van de wijk Lemstervaart.

- De gemeente Noordoostpolder bestaat uit de hoofdplaats Emmeloord en de dorpen Marknesse, Ens, Luttelgeest, Nagele, Tollebeek, Rutten, Creil, Kraggenburg, Bant, Espel en Schokland, die als een krans om Emmeloord heen liggen.

- Wapen van de gemeente Noordoostpolder.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
In 1944 is voor deze polder aanvankelijk de naam Urkerland vastgesteld, door de Duitse bezetter (zie ook bij Urk, kopje Links). Deze naam is in 1948 gewijzigd in Noordoostpolder. In de jaren van de Tweede Wereldoorlog zijn ook de namen Schokkerwaard, Urkerwaard en Nieuw Schokland genoemd als mogelijke namen voor dit gebied.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Noordoostpolder ligt N van Dronten, NW van Kampen en Zwolle, Z van Lemmer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Noordoostpolder heeft ca. 20.000 huizen met ca. 46.000 inwoners.

- De bevolking in de gemeente Noordoostpolder zal de komende twintig jaar licht blijven groeien, zo blijkt uit prognoses van de gemeente. Die groei is te danken aan een toename van het aantal inwoners van Emmeloord. De bevolking in de omliggende dorpen zal licht dalen. De gemeente Noordoostpolder telt in 2030 naar verwachting 47.000 inwoners. Nu zijn dat er dik 46.000. Het aandeel 55+ers zal de komende jaren toenemen. Uit de prognoses blijkt verder dat in de gemeente Noordoostpolder, vergeleken met de rest van Nederland, relatief veel kinderen wonen. Mensen die de polder verlaten zijn vooral jongeren van 20 tot 24 jaar, vaak in verband met studie. De prognoses hebben invloed op allerlei beleidsterreinen. Zo hangt de hoogte van de rijksuitkeringen af van het aantal inwoners. Een minder grote stijging van het aantal inwoners kan ook betekenen dat er minder nieuwbouwwoningen moeten komen. Afgaande op de prognoses zijn tot 2015 170 woningen per jaar nodig, daarna loopt dat verder af naar 50 woningen per jaar.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Canon van de Noordoostpolder.

- Artikelen over de geschiedenis van de Noordoostpolder (als polder en als gemeente).

- In Paviljoen T127 te Kraggenburg is in 2010 het Pioniersmuseum gerealiseerd, met een overzichtstentoonstelling over de drooglegging van de Zuiderzee, het ontstaan van de Noordoostpolder en het leven van de pioniers; de grondleggers van het gebied. Aan de hand van beeld- en tekstmateriaal wordt het verhaal over de historie én van deze hardwerkende mensen getoond. Ter inzage zijn tevens diverse boeken over deze tijd aanwezig.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Herstructurering dorpen in de Noordoostpolder
De Noordoostpolder is ontworpen op de tekentafel, naar de inrichtingsprincipes van de jaren veertig. De dorpen liggen op fietsafstand vanaf de centrale plaats Emmeloord en van elkaar. Ieder dorp had drie kerken en drie scholen. 70 jaar na de drooglegging van het gebied is een aantal dorpen aan een nieuwe oplevering toe. De gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus hebben 't Oversticht, Sandra van Assen, Sterke Stedenbouw en Bauke Tuinstra, TWA architecten, opdracht gegeven de eigenheid (het 'DNA') van de oorspronkelijke 10 polderdorpen in kaart te brengen. Het eindresultaat is een boek in twee delen en de website Polderdorpen, waar u een inventarisatie vindt van de huidige situatie en de toekomstplannen met de dorpen. - Filmpje over de herstructureringsplannen voor de dorpen in de Noordoostpolder. - Artikel Het DNA van de Noordoostpolder in tijdschrift Geografie, april 2010.

Noordoostpolder Werelderfgoed?
In november 2010 adviseerde de commissie-Leemhuis om de Noordoostpolder voor te dragen voor de status van Werelderfgoed. De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft hier in april 2011 echter tegen gestemd. Dat maakt de kans dat het Kabinet dit gebied daadwerkelijk gaat voordragen klein. Het Rijk stelt namelijk dat er voor dergelijke voordrachten wel draagvlak moet zijn in de streek in kwestie. Overigens heeft de Noordoostpolder met Schokland al een Werelderfgoed binnen haar grenzen.

- Windpark Noordoostpolder is een windturbinepark in aanbouw. Het wordt het grootste windturbinepark van Nederland. De 86 turbines met een vermogen van 3,6-8 MW, die zowel aan de IJsselmeerdijk als in het IJsselmeer komen te staan, krijgen een tiphoogte van 190 meter (ter vergelijking: dat is hoger dan de Euromast). Windpark Noordoostpolder gaat aan ruim 400.000 huishoudens energie leveren. - Informatiecentrum Windexperience 11 Beaufort in Nagele biedt op een interactieve manier informatie over duurzame energie, windenergie en het in aanbouw zijnde Windpark Noordoostpolder. Het Windpark is in 3 delen verdeeld. Het deel Windpark Westermeerwind is in 2016 officieel in gebruik genomen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- StEP is een organisatie van ca. 300 vrijwilligers die zich inzetten om middels activiteiten en evenementen door het jaar heen de Noordoostpolder 'op de kaart' te zetten. Op hun site vind je met name informatie over het Nieuwjaarsfestival, de Groendag, het Tulpenfestival, de Nacht van Oranje, de Kennedymars, het Pieperfestival, de Zomermarkten, Sinterklaas en de Kerstmarkt.

- De Noordoostpolder heeft de grootste oppervlakte aan tulpenvelden van ons land. Daarom is hier jaarlijks van half april tot begin mei het Tulpenfestival. 3 weken lang is er van alles te doen rondom het thema tulpen. Waaronder wandel- en fietsroutes, een Kennedymars van 80 km en een Poldermars van 20 km langs de tulpenvelden, een tulpenmozaïekroute, een tulpenbelevingsveld, een tulpenfotowedstrijd, én met een helicopter vliegen boven de tulpenvelden! Op de laatste dag is er de 11-Dorpen Steptocht, waarbij de dorpelingen van alle 11 dorpen in de NOP strijden om de snelste tijd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurmonumenten bezit in het zuidoosten van de Noordoostpolder rond Kraggenburg een serie natuurgebieden, onder meer het Voorsterbos, het Kadoelerbos en het Kadoelermeer, het Waterloopbos en het Wendelbos. Deze natuurgebieden vallen onder de beheereenheid Noordoostpolder. In het Waterloopbos vind je de schaalmodellen van zo’n 30 grote waterwerken uit de hele wereld. De Deltawerken zijn hier bijvoorbeeld ontworpen, maar ook de havens van Rotterdam, Lagos, IJmuiden, Istanbul en Bangkok. Het Waterloopkundig Laboratorium (nu Deltares) deed hier jarenlang onderzoek en bootste met stuwen, dammen en golfslagmachines de werkelijkheid na. In 2011 heeft het Kadoelermeer natuurvriendelijke oevers gekregen. Er zijn 9000 rietplanten geplant. De rietstengels zorgen voor een zuiverende werking door nitraat en fosfaten vast te houden. De rietstengels worden eens per twee jaar gemaaid, zodat daarmee alle schadelijke stoffen uit het water worden verwijderd. Daarmee bevordert de natuurvriendelijke oever de biodiversiteit in het watersysteem van het meer. - Fotoseries van de genoemde natuurgebieden van fotograaf Martin Stevens.

- Rond Schokland, het voormalige eiland dat tot werelderfgoed is verklaard door UNESCO, beheert het Flevolandschap het Schokkerbos en heeft er een bezoekerscentrum en gesteentetuin.

- In het noord-oosten vormt het Kuinderbos, in beheer bij Staatsbosbeheer, een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied. Door de bijzondere grondsamenstelling komen hier ook bijzondere planten voor. Door de grote afwisseling van bos, open stukken en water is het ook voor veel dieren heel aantrekkelijk.

- IVN afd. Noordoostpölder e.o.

Terug naar boven

Beeld

- De website Ansichtkaarten van de zeebodem omvat in totaal honderden oude ansichtkaarten van alle dorpen in de gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Noordoostpolder.

- Emmeloord.info is een zeer uitgebreide site met informatie over heden en verleden van alle kernen in de gemeente Noordoostpolder, opgezet en onderhouden door Evert de Graaff uit Emmeloord.

Reactie toevoegen