Noordoostpolder

Gemeente
Noordoostpolder
Flevoland

noordoostpolder_tulpenveld.jpg

De Noordoostpolder heeft de grootste oppervlakte aan tulpenvelden van ons land. Daarom is hier in april/mei het Tulpenfestival.

De Noordoostpolder heeft de grootste oppervlakte aan tulpenvelden van ons land. Daarom is hier in april/mei het Tulpenfestival.

Kuinderbos-MSD-20100618-202102.jpg

Noordoostpolder, Flevoland, Kuinderbos

Noordoostpolder, Flevoland, Kuinderbos

Schokland-MSD-20060823-64778.jpg

Noordoostpolder, Flevoland, Schokland, gesteentetuin en bezoekerscentrum

Noordoostpolder, Flevoland, Schokland, gesteentetuin en bezoekerscentrum

Schokland-MSD-20061217-93073.jpg

Noordoostpolder, Flevoland, Schokland, werelderfgoed en museum

Noordoostpolder, Flevoland, Schokland, werelderfgoed en museum

Voorsterbos-Waterloopbos-MSD-20100727-205796.jpg

Noordoostpolder, Flevoland, Het waterloopbos, onderdeel van het Voorsterbos

Noordoostpolder, Flevoland, Het waterloopbos, onderdeel van het Voorsterbos

noordoostpolder_vaarwegen_kopie.jpg

Kaart van de vaarwegen in de Noordoostpolder

Kaart van de vaarwegen in de Noordoostpolder

Noordoostpolder

Terug naar boven

Status

- Noordoostpolder is een polder en gemeente in de provincie Flevoland. De gemeente is ingesteld per 1-7-1962. Vanaf de instelling van de gemeente tot de vorming van de provincie Flevoland in 1986 hoorde de polder bij de provincie Overijssel. Voor die tijd viel het gebied bestuurlijk onder het Rijk.

- De gemeente Lemsterland heeft in de jaren vijftig en zestig een klein stukje van de polder geannexeerd voor de aanleg van de wijk Lemstervaart.

- De gemeente Noordoostpolder bestaat uit de hoofdplaats en stad Emmeloord en de dorpen Bant, Creil, Ens, Espel, Kraggenburg, Luttelgeest, Marknesse, Nagele, Rutten, Schokland en Tollebeek, die als een krans om Emmeloord heen liggen. Dit zijn 1 stad en 11 dorpen in totaal. Verder liggen de buurtschappen Ketelhoek en Schokkerhaven in de gemeente Noordoostpolder.

- Wapen van de gemeente Noordoostpolder.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
In 1944 is voor deze polder aanvankelijk de naam Urkerland vastgesteld, door de Duitse bezetter (zie ook bij Urk, kopje Links). Deze naam is in 1948 gewijzigd in Noordoostpolder. In de jaren van de Tweede Wereldoorlog zijn ook de namen Schokkerwaard, Urkerwaard en Nieuw Schokland genoemd als mogelijke namen voor dit gebied.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Noordoostpolder ligt N van Dronten, NW van Kampen en Zwolle, W van Meppel en Steenwijk, ZW van Wolvega en Z van Lemmer. Aan de landzijde omringt de gemeente het dorps- en gemeentegebied van Urk in zijn geheel; in het IJsselmeer grenst de gemeente Urk aan de NO zijde aan de gemeente. Centraal in de gemeente ligt het Knooppunt Emmeloord (A6/N50), met aftakkingen van de A6 naar het ZW en N en van de N50 naar het Z. De hoofdplaats Emmeloord ligt eveneens centraal in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Noordoostpolder omvat ca. 18.600 huizen met ca. 46.500 inwoners.

- De bevolking in deze gemeente zal de komende jaren licht blijven groeien, zo blijkt uit prognoses van de gemeente. Die groei is te danken aan een toename van het aantal inwoners van Emmeloord. De bevolking in de omliggende dorpen zal licht dalen. De gemeente telt in 2030 naar verwachting 47.000 inwoners. Het aandeel 55+ers zal de komende jaren toenemen. Uit de prognoses blijkt verder dat in de gemeente Noordoostpolder, vergeleken met de rest van Nederland, relatief veel kinderen wonen. Mensen die de polder verlaten zijn vooral jongeren van 20 tot 24 jaar, vaak in verband met studie.

De prognoses hebben invloed op allerlei beleidsterreinen. Zo hangt de hoogte van de rijksuitkeringen af van het aantal inwoners. Een minder grote stijging van het aantal inwoners kan ook betekenen dat er minder nieuwbouwwoningen moeten komen. Tot 2015 waren er jaarlijks 170 nieuwe woningen nodig, daarna loopt dat af naar 50 woningen per jaar.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Canon van de Noordoostpolder.

- Artikelen over de geschiedenis van de Noordoostpolder (als polder en als gemeente).

- In Paviljoen T127 te Kraggenburg is in 2010 het Pioniersmuseum gerealiseerd, met een overzichtstentoonstelling over de drooglegging van de Zuiderzee, het ontstaan van de Noordoostpolder en het leven van de pioniers; de grondleggers van het gebied. Aan de hand van beeld- en tekstmateriaal wordt het verhaal over de historie én van deze hardwerkende mensen getoond. Ter inzage zijn tevens diverse boeken over deze tijd aanwezig.

- Eind 2016 is een prachtig initiatief genomen om de geschiedenis van alle 1.700 boerderijen in deze gemeente op papier te zetten. Stichting Boerderijenboeken Noordoostpolder realiseert dit project met een groot aantal vrijwilligers uit alle 11 dorpen. Zij interviewen alle huidige bewoners en doen archiefonderzoeken om uiteindelijk per dorp 1 boerderijenboek te maken. En fotografen maken foto's van alle boerderijen. De 11 boeken beogen eind 2018 gereed te zijn. Dankzij de steun van minstens 80 sponsors gaat een boek straks maximaal slechts €15 kosten zodat de prijs geen belemmering is. Iedere boerderij/bedrijf krijgt 1 pagina in het boek. - Hier zie je een voorbeeld van hoe dat er ongeveer uit komt te zien. En hier kun je op de boeken intekenen. Wees er op tijd bij want er komt geen herdruk dus je kunt er alleen op voorintekening aankomen! Wij van Plaatsengids.nl feliciteren Stichting Boerderijenboeken Noordoostpolder al bij voorbaat met dit prachtige initiatief en met de 11 prachtige resultaten die er eind 2018 gaan verschijnen! (hint: goed voorbeeld voor andere gemeenten, dus hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen?!) Dat kan niet anders als je de voortgang van de Boerderijenboeken Noordoostpolder op Facebook bekijkt; anno zomer 2017 zijn er al vele honderden mooie artikelen geschreven, waarvan je er diverse al via de Facebookpagina kunt lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Noordoostpolder is ontworpen op de tekentafel, naar de inrichtingsprincipes van de jaren veertig. De dorpen liggen op fietsafstand vanaf de centrale plaats Emmeloord en van elkaar. Ieder dorp had drie kerken en drie scholen. 70 jaar na de drooglegging van het gebied is een aantal dorpen aan een nieuwe oplevering toe. De gemeente en woningcorporatie Mercatus hebben 't Oversticht, Sandra van Assen, Sterke Stedenbouw en Bauke Tuinstra, TWA architecten, opdracht gegeven de eigenheid (het 'DNA') van de oorspronkelijke 10 polderdorpen in kaart te brengen. Het eindresultaat is een boek in twee delen en de website Polderdorpen, waar je een inventarisatie vindt van de huidige situatie en de toekomstplannen met de dorpen. - Filmpje over de herstructureringsplannen voor de dorpen in de Noordoostpolder. - Artikel Het DNA van de Noordoostpolder in tijdschrift Geografie, april 2010.

Werelderfgoed?
- In november 2010 adviseerde de commissie-Leemhuis om de Noordoostpolder voor te dragen voor de status van Werelderfgoed. De gemeenteraad heeft hier in april 2011 echter tegen gestemd. Dat maakt de kans dat het Kabinet dit gebied daadwerkelijk gaat voordragen klein. Het Rijk stelt namelijk dat er voor dergelijke voordrachten wel draagvlak moet zijn in de streek in kwestie. Overigens heeft de Noordoostpolder met Schokland al een Werelderfgoed binnen haar grenzen.

- Windpark Noordoostpolder is een windturbinepark in aanbouw. Het wordt het grootste windturbinepark van Nederland. De 86 turbines met een vermogen van 3,6-8 MW, die zowel aan de IJsselmeerdijk als in het IJsselmeer komen te staan, krijgen een tiphoogte van 190 meter (ter vergelijking: dat is hoger dan de Euromast). Het Windpark gaat aan ruim 400.000 huishoudens energie leveren. - Informatiecentrum Windexperience 11 Beaufort in Nagele biedt op een interactieve manier informatie over duurzame energie, windenergie en het in aanbouw zijnde Windpark. Het Windpark is in 3 delen verdeeld. Het deel Windpark Westermeerwind is in 2016 officieel in gebruik genomen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- StEP is een organisatie van ca. 300 vrijwilligers die zich inzetten om middels activiteiten en evenementen door het jaar heen de Noordoostpolder 'op de kaart' te zetten. Op hun site vind je met name informatie over het Nieuwjaarsfestival, de Groendag, het Tulpenfestival, de Nacht van Oranje, de Kennedymars, het Pieperfestival, de Zomermarkten, Sinterklaas en de Kerstmarkt.

- De Noordoostpolder heeft de grootste oppervlakte aan tulpenvelden van ons land. Daarom is hier jaarlijks van half april tot begin mei het Tulpenfestival. 3 weken lang is er van alles te doen rondom het thema tulpen. Waaronder wandel- en fietsroutes, een Kennedymars van 80 km en een Poldermars van 20 km langs de tulpenvelden, een tulpenmozaïekroute, een tulpenbelevingsveld, een tulpenfotowedstrijd, én met een helicopter vliegen boven de tulpenvelden! Op de laatste dag is er de 11-Dorpen Steptocht, waarbij de dorpelingen van alle 11 dorpen in de NOP strijden om de snelste tijd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurmonumenten bezit in het zuidoosten van de gemeente rond Kraggenburg een serie natuurgebieden, onder meer het Voorsterbos, het Kadoelerbos en het Kadoelermeer, het Waterloopbos en het Wendelbos. Deze natuurgebieden vallen onder de beheereenheid Noordoostpolder. In het Waterloopbos vind je de schaalmodellen van zo’n 30 grote waterwerken uit de hele wereld. De Deltawerken zijn hier bijvoorbeeld ontworpen, maar ook de havens van Rotterdam, Lagos, IJmuiden, Istanbul en Bangkok. Het Waterloopkundig Laboratorium (nu Deltares) deed hier jarenlang onderzoek en bootste met stuwen, dammen en golfslagmachines de werkelijkheid na.

In 2011 heeft het Kadoelermeer natuurvriendelijke oevers gekregen. Er zijn 9000 rietplanten geplant. De rietstengels zorgen voor een zuiverende werking door nitraat en fosfaten vast te houden. De rietstengels worden eens per twee jaar gemaaid, zodat daarmee alle schadelijke stoffen uit het water worden verwijderd. Daarmee bevordert de natuurvriendelijke oever de biodiversiteit in het watersysteem van het meer. - Fotoseries van de genoemde natuurgebieden van fotograaf Martin Stevens.

- Rond Schokland, het voormalige eiland dat tot werelderfgoed is verklaard door UNESCO, beheert het Flevolandschap het Schokkerbos en heeft er een bezoekerscentrum en gesteentetuin.

- In het noord-oosten vormt het Kuinderbos, in beheer bij Staatsbosbeheer, een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied. Door de bijzondere grondsamenstelling komen hier ook bijzondere planten voor. Door de grote afwisseling van bos, open stukken en water is het ook voor veel dieren heel aantrekkelijk.

- IVN afd. Noordoostpölder e.o.

Terug naar boven

Beeld

- De website Ansichtkaarten van de zeebodem omvat in totaal honderden oude ansichtkaarten van alle dorpen in de gemeente Noordoostpolder.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Noordoostpolder (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Noordoostpolder. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Algemeen: - Emmeloord.info is een zeer uitgebreide site met informatie over heden en verleden van alle kernen in de gemeente Noordoostpolder, opgezet en onderhouden door Evert de Graaff uit Emmeloord.

- Jongeren: - Jongeren19nu NOP is een vereniging voor jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Gedurende het hele jaar organiseren zij verschillende activiteiten voor alle jongeren in de Noordoostpolder. Deze activitetien variëren van een Creatieve Dag tot een Schuurfeest en van een Kaderweekend tot een sportactiviteit.

- Sport: - Paardensportvereniging (PSV) De Burcht is opgericht in 1995 en is er voor de hele Noordoostpolder en omstreken. De thuisbasis van de vereniging is het Kuinderbos, waar in de loop der jaren een mooie men-/ruiterroute met waterbak en enkele natuurlijke hindernissen is aangelegd. De menvereniging is mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de menroute in dit prachtige bos van Staatsbosbeheer. De PSV verzorgt diverse verenigingsactiviteiten waaronder lessen, activiteiten in wedstrijdverband en gezelschapsritten. De Marathoncommissie organiseert de jaarlijkse Marathon.

Reactie toevoegen