Verdwenen plaatsen en plaatsnamen

plaatsen_verdwenen_door_afbraak_oosterhoek_kopie.jpg

De dorpen Heveskes, Oterdum en Weiwerd vormden samen de streek Oosterhoek. Alle drie de dorpen zijn door de dijkverhogingen en de oprukkende Delfzijlster industrie in en sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw vrijwel volledig van de kaart verdwenen.

De dorpen Heveskes, Oterdum en Weiwerd vormden samen de streek Oosterhoek. Alle drie de dorpen zijn door de dijkverhogingen en de oprukkende Delfzijlster industrie in en sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw vrijwel volledig van de kaart verdwenen.

Vandaag de dag heeft Nederland nog ca. 6.500 woonplaatsen (ruim 2.500 steden en dorpen en ca. 4.000 buurtschappen). Maar dat zijn er veel meer geweest. Wij schatten dat het er in totaal ca. 10.000 zijn geweeat. De afgelopen eeuwen zijn namelijk enkele duizenden plaatsen en plaatsnamen verdwenen. Wij formuleren dat bewust zo, omdat plaatsen soms echt van de aardbodem zijn verdwenen door afbraak, overstroming en dergelijke, maar soms is alleen de plaatsnaam verdwenen. De bebouwing bestaat dan nog wel, maar is bijvoorbeeld opgegaan in de bebouwing van een naastgelegen stad of dorp, dat door uitbreiding omliggende plaatsen heeft 'opgeslokt'.

Veel plaatsen zijn (vrijwel) verdwenen voor de aanleg van infrastructuur. Plaatsen die dus 'in de weg lagen' bij de aanleg van nieuwe wegen, woonwijken, bedrijventerreinen, waterwegen of spoorlijnen. Wij gaan dat ´in kaart brengen´ met het geleidelijk uitdijende overzicht hieronder als aanzet. Voor zover wij er een homepage van hebben, lees je de details omtrent het wanneer en waarom van het (deels) verdwjnen van de plaats bij de plaatsbeschrijving in kwestie. Wij vemelden ook plaatsen die nog wel bestaan, maar waar een meer dan marginaal deel van is afgebroken.

Groningen:
- De plaatsnaam Foxham bestaat niet meer, maar de bebouwing bestaat nog wel. Het W deel hiervan is opgegaan in het dorpsgebied van het dorp Foxhol, het O deel is opgegaan in de kern Martenshoek.

- Heveskes, Oterdum en Weiwerd, de 3 dorpen die samen de Oosterhoek vormden, zijn in de jaren zeventig geheel of grotendeels afgebroken, voor de aanleg van industrieterreinen in de gemeente Delfzijl, die achteraf maar zeer ten dele zijn gerealiseerd.

Fryslân:
- De buurtschap Hiddekamp is rond 1980 afgebroken i.v.m. ruilverkaveling. Zie het commentaar onder de buurtschap Jardinga.

Drenthe:

- De plaatsnaam Bonnermond bestaat niet meer, maar de bebouwing bestaat nog wel. Deze maakt tegenwoordig onderdeel uit van het W deel van de lintbebouwing van Stadskanaal.

Gelderland:
- Een deel van de buurtschap Zuuk is afgebroken voor de aanleg van de A50 en afrit 27 van deze snelweg ter plekke.

Utrecht:
- Het dorp Oudenrijn is deels afgebroken voor de aanleg van het gelijknamige verkeersplein, maar een deel van het dorp is blijven bestaan als buurtschap met dezelfde naam.

Noord-Holland:
- Het dorp Rijk is rond 1960 afgebroken voor de uitbreiding van Schiphol.

- Een deel van het dorp Ruigoord (met de omliggende biotoop) is afgebroken, v/a 1997, voor de aanleg van de Afrikahaven.

- Een deel van het dorp Velsen is afgebroken voor de aanleg en uitbreidingen van het Noordzeekanaal.

Zuid-Holland:
- Het dorp Blankenburg is in de jaren zestig geheel afgebroken en onder een 5 meter dikke laag zand verdwenen, voor de aanleg van het Botlek-industriegebied.

- Buurtschap Nieuwesluis is in de jaren zestig afgebroken t.b.v. uitbreiding havens en havenindustrie Rotterdam in de Botlek.

Zeeland:
- Een deel van het dorp Hansweert is in de jaren tachtig afgebroken voor de verbreding van het Kanaal door Zuid-Beveland.

Noord-Brabant
- Een flink deel (ca. 1/3) van het dorp Zevenbergschen Hoek moest worden afgebroken voor de aanleg van de HSL-Zuid. Weliswaar is daar als compensatie een nieuwe wijk voor teruggekomen.

Limburg:
- Het mijnwerkersdorpje Kerensheide is eind jaren zeventig geheel afgebroken voor de uitbreiding van DSM (ook hier kun je, net als bij Delfzijl, achteraf vraagtekens zetten bij nut en noodzaak. Er is niet veel gebouwd in dit gebied).

Reacties

(2)

Er lag vroeger een clubhuis van de scouting aan de Scherpendrechtsekade in Rotterdam Hillegersberg, het hoogte van de Kleiweg. Nu is de scouting in de jaren 60 al verhuisd naar de Alexanderpolder, maar ik heb me nooit verdiept in de herkomst van de straatnaam. Ik wilde het echter toch eens weten. Nou ben ik er achter dat de straat is vernoemd naar de verdwenen plaats Scherpendrecht (blijkbaar toch niet zo heel onaanzienlijk, er was zelfs een schip naar vernoemd), maar ik kan daar nergens iets van terugvinden.

Inderdaad een intrigerende naam. Je zou inderdaad denken dat Scherpendrecht net als Katendrecht, Pendrecht e.d. vroeger wel een dorp o.i.d. geweest zal zijn. Ik heb ook nog even wat zitten zoeken en een artikel ontdekt van iemand die zich dit ook afvroeg en het heeft uitgezocht. De Scherpendrecht was volgens hem een waterloop en wellicht ook nog een daarnaar genoemde polder, maar een nederzetting van enige betekenis is het toch niet geweest als ik het zo lees. Zie http://rjb.x-cago.com/GARJB/1981/12/19811231/GARJB-19811231-0339/story.pdf. En nog een vermelding gevonden, van iemand die de ligging nog nader preciseert. Zie https://www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00010143.pdf pag. 30. Ook volgens die beschrijving was het alleen maar een klein poldertje ter plekke. En hier http://tijdschriftholland.nl/wp-content/uploads/1972-04-06.pdf wordt het ook nog genoemd. Pag. 281. Daar wordt onthuld dat het poldertje bijna 23 morgen groot was. En hier https://nl.wikipedia.org/wiki/Morgen_(oppervlaktemaat) vinden we dat een morgen bijna een hectare groot was. Inderdaad een klein gebiedje dus en nooit een echt dorp ofzo geweest, hoewel het dus wel zo klinkt in relatie tot Katendrecht etc. Meer is hier op het internet niet over te vinden, want ik ben alle zoekresultaten met deze naam doorgelopen, en de rest heeft allemaal betrekking op het gelijknamige schip.

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen