Leenders

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland Staphorst Meppel
Kop van Overijssel
DrentheOverijssel

leenders_plaatsnaambord_kopie.jpg

Leenders is een buurtschap in grotendeels provincie Drenthe, gemeente Meppel, en deels provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland, deels gemeente Staphorst.

Leenders is een buurtschap in grotendeels provincie Drenthe, gemeente Meppel, en deels provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland, deels gemeente Staphorst.

leenders_kaart_openstreetmapjpg.jpg

Buurtschap Leenders ligt rond de rotonde in de N375 aan de W rand van Meppel. De geel/zwart geblokte lijnen zijn de gemeentegrenzen. De N kant is gem. Meppel, De Z kant is gem. Staphorst, de W kant is gem. Steenwijkerland. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Leenders ligt rond de rotonde in de N375 aan de W rand van Meppel. De geel/zwart geblokte lijnen zijn de gemeentegrenzen. De N kant is gem. Meppel, De Z kant is gem. Staphorst, de W kant is gem. Steenwijkerland. (© www.openstreetmap.org)

Leenders

Terug naar boven

Status

- Leenders is een buurtschap in deels de provincie Overijssel, streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland (t/m 1972 gemeente Wanneperveen. In 1973 over naar gemeente Brederwiede, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland), deels gemeente Staphorst, en deels in de provincie Drenthe, gemeente Meppel.

- De buurtschap Leenders valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Wanneperveen, deels onder het dorp Staphorst en deels onder de stad Meppel.

- De buurtschap heeft een wit plaatsnaambordje (bij de rotonde in de N375 ter plekke, aan de afslag richting de wegen Leenders en Zomerdijk op Industrieterrein Oevers D).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1925 tot ca. 1950 (op kaarten) Leenderts.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt deels in het W uiteinde van Meppel, in het ZW uiteinde van Industrieterrein Oevers D, aan het deel van de Zomerdijk aldaar, met direct daaraan grenzend de delen onder Staphorst (aan de weg Leenders) en Wanneperveen (aan de Zomerdijk).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap omvat ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners. Het betreft 7 huizen aan de Zomerdijk onder Meppel (huisnrs. 27-39), 5 huizen aan de Zomerdijk onder Wanneperveen (huisnrs. 3/4/4a = Leendershoeve/4b/5) en 2 huizen aan de weg Leenders onder Staphorst (huisnrs. 3 en 5. Dat zijn ook de enige 2 panden aan deze weg).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Een bezienswaardigheid in de buurtschap wórdt het nieuwe gemaal, dat hier in 2021 of 2022 wordt gerealiseerd. Het nieuwe Gemaal Leenders is met zorg ontworpen. Aan de Zomerdijk in Wanneperveen, langs de doorgaande weg (N375), wil het waterschap 'een monument voor de toekomst' creëren. Het gebouw is ontworpen door een lokale architect van B+O uit Meppel, die een karakteristiek pand heeft ontworpen, passend bij de historie van het gebied en de locatie. Bij de bouw van dit gemaal is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt. Zo kiest het waterschap voor een robuust gebouw met een zeer lange levensduur en wordt gebruik gemaakt van prefab geveldelen, waardoor de bouwtijd en daarmee de CO2 uitstoot op locatie worden beperkt. Verder wordt de bestaande persleiding hergebruikt voor de vissen. Zo kunnen de vissen via een afzonderlijke leiding langs het gemaal zwemmen. Dit voorkomt dat het gemaal een barrière voor vissen vormt. Ook gaat het waterschap nestkasten ophangen voor vogels in de gedeeltelijk open gevel. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materieel met een lage CO2 uitstoot. (bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta, december 2020) De bouw van het nieuwe gemaal vindt plaats in verband met het ‘Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen’, dat in december 2020 door het waterschap is vastgesteld.

Reacties

(2)

Ik ben vlak in de buurt geweest, maar heb het toen niet gevonden.

Ik heb de ligging e.d. nu duidelijker beschreven, en er een foto bij gedaan van het bordje aan die rotonde en een kaartje waar de ligging te zien is. Zo zou het moeten lukken lijkt me.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen