Bovensluis

Plaats
Buurtschap
Moerdijk
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Bovensluis

Terug naar boven

Status

- Bovensluis is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Moerdijk. T/m 1996 gemeente Willemstad.

- De buurtschap Bovensluis valt, ook voor de postadressen, onder de stad Willemstad.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1849 de Bovensluis.

Naamsverklaring
Een bovensluis is een sluis die ligt boven een andere, ter onderscheiding benedensluis geheten, en waarvan de vloer dieper ligt. Genoemd naar de hier gelegen sluis 'waterkering met deuren', die het achterliggende gebied afwaterde op het Hollands Diep.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bovensluis ligt O van Willemstad, W van Tonnekreek, N grenzend aan het Hollands Diep. Gelegen aan de Oostdijk, tussen de haaks hierop gelegen wegen Westmiddelweg en Oostmiddelweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Bovensluis omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Bovensluis dient tot lozing van het overtollige water van de polder De Ruigenhil.

- De verdedigingswerken bij de Bovensluis werden aangelegd in 1861 en 1862 en verbeterd in 1888. De werken bestonden uit een op de Oostdijk gelegen batterij op de plaats van het vervallen fort Haaren en van een benedendijks gelegen redoute. De toegang tot het door een natte gracht omgeven fort werd via een brug verleend door een poterne, een overwelfde doorgang in de wal aan de westzijde van het fort. Binnen het fort werd een verdedigbaar gebouw annex kazerne gebouwd. De bestemming van het fort was aanvankelijk om samen met fort De Hel de keelzijde (van de vijand afgekeerde zijde) van fort De Ruijter (Sabina) te dekken.

De batterij op de dijk bestreek de Oostdijk tot aan de Tonnekreek en het buitentalud van de Buitendijk tot aan de haven van de Noordschans. Later werd het geschut van het fort zodanig geplaatst dat dit eveneens het oosten en zuidoosten dekte. Ook diende het tot bescherming van de poldersluis tevens inundatiesluis. De organieke sterkte bestond uit een halve compagnie infanterie, een halve batterij vestingartillerie en enkele genisten, totaal 188 man. In 1953 is het fort verkocht aan de heer A.M. Boertjes, die het verdedigbaar gebouw van het fort met zijn dikke muren als koelhuis voor aardappelen ging gebruiken. Sinds 1965 is Camping Bovensluis er gevestigd. (bron: Heemkundekring de Willemstad)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bovensluis is een groene oase in een open landschap.

Reactie toevoegen