Boskant (Wijchen)

Plaats
Buurtschap
Wijchen
Rijk van Nijmegen
Gelderland

Boskant (Wijchen)

Terug naar boven

Status

- Boskant is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Wijchen.

- De buurtschap Boskant valt voor de postadressen onder het dorp Wijchen, maar valt in de praktijk onder het dorp Alverna.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Boschkant.

Naamsverklaring
Het Nieuwnederlandse boschkant betekent 'rand, zoom van een bos', met als tweede deel kant, dat vooral in Brabant wordt gebruikt voor jonge bebouwing langs of aan de rand van iets.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Boskant ligt rond de gelijknamige weg en de Boskantse Broekstraat, ZO van Wijchen, Z van Alverna.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Boskant heeft ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Waterschap Rivierenland had anno 2013 plannen om bij buurtschap Boskant 5 hectare waterberging aan te leggen, met daarbij 1,7 hectare aan natuurvriendelijke oevers. Agrariërs in de omgeving en boerenbelangenorganisatie ZLTO hebben daar hun zorgen over geuit. Hun grootste angst was dat de waterberging grote aantallen ganzen naar het gebied zou trekken. "Die eten het weidegras op en poepen de gronden onder." Ook vonden ze dat het waterschap ze onvoldoende compenseert voor grond die ze moeten afstaan voor het project. De vervangende grond ligt verder weg, en zou daarom minder waardevol hen zijn. Het lokale CDA heeft er bij het college van B&B voor gepleit dat zij nut en noodzaak motiveren, en het waterschap ertoe bewegen om aan de wensen van de agrariërs tegemoet te komen. Het CDA heeft er verder voor gepleit om het project in fasen uit te voeren, om te monitoren wat de gevolgen van de maatregelen zijn. Hoe dit verder is gegaan, is ons vooralsnog niet niet bekend.

Reactie toevoegen