Alverna

Plaats
Dorp
Wijchen
Rijk van Nijmegen
Gelderland

alverna_plaatsnaambord.jpg

Alverna is een dorp met een eigen bebouwde kom en dus blauwe plaatsnaamborden. Voor de postadressen is de plaatsnaam echter 'vergeten', waardoor het dorp voor de post zogenaamd 'in' Wijchen ligt. (© H.W. Fluks)

Alverna is een dorp met een eigen bebouwde kom en dus blauwe plaatsnaamborden. Voor de postadressen is de plaatsnaam echter 'vergeten', waardoor het dorp voor de post zogenaamd 'in' Wijchen ligt. (© H.W. Fluks)

Alverna

Terug naar boven

Status

- Alverna is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Wijchen.

- Het dorp Alverna heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Wijchen. Toen de gemeente Wijchen hier plaatsnaamborden Wijchen plaatste, hebben de inwoners hiertegen geprotesteerd middels het overschilderen van de borden. Inmiddels heeft het dorp (weer) officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) met de eigen plaatsnaam.

- Onder het dorp Alverna vallen ook de buurtschappen Heiveld en Hoogbroek. Wellicht vallen in de praktijk ook de buurtschappen Boskant en Bullenkamp onder het dorp.

- Je woont niet 'in' maar 'op' Alverna. Dit heeft vermoedelijk te maken met het feit dat het centrum van het dorp iets hoger ligt dan de zuidelijk hiervan gelegen landerijen en de buurtschap Lunen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Alverna dankt zijn naam aan het gelijknamige Franciscaner klooster dat hier rond 1888 is gebouwd. De naam is geïnspireerd door Monte La Verna, de Italiaanse berg waar de heilige Franciscus de stigmata ontving.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp ’t Vênnegat.

Terug naar boven

Ligging

Alverna ligt O van Wijchen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Alverna heeft ca. 1.000 huizen met ca. 2.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Klooster Alverna is rond 1888 gebouwd. Rondom het klooster aan de Graafsweg ontstaat de gelijknamige buurtschap, die uitgroeit tot een dorp. De kerk bij het klooster is aanvankelijk een rectoraat (hulpkerk). In 1946 krijgen de franciscanen van de bisschop van Den Bosch toestemming een eigen parochie op te richten, de Sint Jozefparochie. Dit wordt als ontstaansjaar van het dorp Alverna beschouwd. In 1962 zijn er ca. 3.000 parochianen. Deze gemeenschap is inmiddels opgegaan in Parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen. In september 1980 verhuizen de laatste 30 franciscanen naar het in de kloostertuin aan de Leemweg gebouwde kloosterbejaardenoord La Verna. In de winter van 1980/1981 is het klooster gesloopt ten behoeve van de verbreding van de rijksweg tot vierbaans autoweg. Het enige dat er nog van rest is de torenspits en de oude tuinmuur. Nu staat er een flat.

Een uitvoerige beschrijving van ontstaan en ontwikkeling van het dorp Alverna, en wat daaraan vooraf ging, vind je in hoofdstuk 5 van het Dorpsontwikkelingsplan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het voormalige Mobilisatiecomplex (MOB) Alverna heeft vanaf 2012 in fasen een andere bestemming gekregen. Het complex is in totaal 20 hectare groot en biedt, naast natuurontwikkeling, ruimte aan 35 wooneenheden. De locatie ligt in een mooie omgeving met cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten. De locatie is ontwikkeld met behoud en ontwikkeling van bestaande waarden op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie. Het gebied bevindt zich binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). DLG heeft vanuit het Cradle to Cradle-principe voor duurzame gebiedsontwikkeling een plan gemaakt voor de herontwikkeling van het terrein. Dit plan heeft de titel ‘Terug naar de basis' gekregen.

In drie opzichten gaat het voormalige MOB Alverna ‘terug naar de basis'. Het gebied heeft zijn oorspronkelijke en natuurlijke vorm teruggekregen: een oude rivierduin met een mozaïek van zeer oude bossen, heidevelden en bloemrijke graslanden. Daarnaast vormt het militaire complex door de bouw van een aantal bijzondere woningen opnieuw een ‘basis' voor de bewoner. Verder blijft de voormalige militaire functie zichtbaar. Zo behouden de tankbaan en bouwkundig bijzondere munitiebunkers een plaats binnen de herontwikkeling, als herinnering aan de Koude Oorlog. (bron: DLG, 22-1-2010)

Het nieuwe groene wijkje heet Boskamers, en omvat een bouwblok met 11 woningen (de Vosseberg), 2 gebouwen met 8 woningen en 7 appartementen, en, als laatste, het in 2017 gereed gekomen gebouw met 8 appartementen en een maisonnette. Het wijkje beslaat maar een klein deel van het 20 ha grote, voormalige defensieterrein. Dat is tijdens de Koude Oorlog in de vorige eeuw bebouwd met onder meer tientallen opslagloodsen, bunkers en dienstwoningen. Defensie heeft het complex in het groen, dat voor burgers nooit toegankelijk is geweest, in 2005 afgestoten. Besloten werd het terrein grotendeels aan de natuur terug te geven en het deels te bebouwen. Zie ook de toelichting van de Dienst Landelijk Gebied op de plannen voor het MOB Alverna, deel I en deel II.

- In 2016 is het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Alverna verschenen. In dit plan zijn de wensen van het dorp voor de komende 10 jaar samengebracht. Het belangrijkste doel van het maken van het dorpslan is de kwaliteit en leefbaarheid van het dorp en de omgeving behouden, dan wel verbeteren. Door het maken van een dorpsplan geven bewoners antwoord op de vraag: hoe zien wij de toekomst van ons dorp, en hou willen wij dat ons dorp er uitziet in 2026? Zie ook de Facebookagina Dorpsontwikkelingsplan Alverna (inloggen verplicht).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Alverna heeft 8 rijksmonumenten.

- Alverna heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- Korenmolen Schoonoord is in 1857 gebouwd in Zieuwent en rond 1890 naar de huidige locatie in Alverna verplaatst. Achter de molen liggen urnenvelden uit de vroege ijzertijd (1100-500 voor Christus). De plaatselijke bevolking had geen idee hoe die aardewerken potten in de grond waren gekomen en noemde ze vol ontzag 'erdmennekespötjes'. Toen duidelijk werd dat het urnengraven waren met mogelijk waardevolle bijgiften, ging men massaal over tot strooptochten. Met lange stokken werd in de grond geprikt tot men 'krak' hoorde. Dat betekende: 'raak'.

In het beste geval belandde zo'n vondst in handen van kousenfabrikant Frans Bloemen, die het ruilde voor kousen en sigaren. De oudheidkundige collectie die Frans Bloemen op deze manier aanlegde, is nu te zien in Museum Kasteel Wijchen. Aan de oostkant van de Graafseweg door Alverna lag een grafveld uit de Romeinse tijd. In de buurt moeten in die tijd ook mensen hebben gewoond. Het was een ideale locatie, want de Graafseweg was net als nu een doorgaande route. Misschien woonden er Bataven. Een deel van het hier gevonden Romeinse grafveld is nog altijd in gebruik als begraafplaats. (bron: gemeente Wijchen)

- Aan de Graafseweg in Alverna staat een monument ter nagedachtenis van het bezoek van koningin Wilhelmina en Prins Hendrik tijdens de watersnood van 1926. De Maasdijk bij Overasselt is toen bezweken, waardoor vrijwel het hele Land van Maas en Waal onder water is komen te staan. Hoe groot het overstromingsgebied was, blijkt wel uit de plek van het monument: toen de koningin en haar gemaal het rampgebied per boot bezochten, kwamen ze, komend vanuit het zuiden, op dit punt aan land.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. De carnavalsoptocht in Alverna is op zondag. - Carnavalsvereniging De Berendonckers. - De Flierefluiters.

- Sinterklaas.

- Indoor Kerstconcours Alverna (paardensport, van 26 t/m 28 december) in Partycentrum St. Frans, met een indoor rijbaan van 61m/25m met Geopat bodem en losrijpiste van 40m/20m. Spectaculair programma, met o.a. de Grote Prijs Z/ZZ, een 1.40m rubriek op dinsdagavond met een hoofdprijs van 500 euro. Ook de dressuurliefhebber wordt niet vergeten, met een interessante dressuurclinic. Aansluitend aan het Puissance springen, waarbij de ruiters over een muur van maar liefst 2 meter gaan proberen te springen, wordt de gezelligheid voortgezet tijdens het Ruiterbal.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Dankzij de groene omgeving op Alverna zijn er tal van verenigingen, recreanten, sporters en andere recreatieve activiteiten die hier hun plek hebben gevonden. Zoals voetbal-, tennis-, atletiek-, scouting-, duik- en pétanqueverenigingen, een manege, bowlingcentrum, waterskibaan, golfbaan, diverse campings, speeltuin De Blije Dries, mountainbikeparcours en events zoals het Emporium festival en de Strong Vikingrun. Naast deze activiteiten leent de omgeving zich uitstekend voor mooie wandel- en fietsroutes en het genieten van de natuur. Staatsbosbeheer is druk bezig om de omgeving met zijn heidegebied te verbeteren. De waterstand dient te worden verhoogd, zodat de biodiversiteit van het dieren- en plantenleven kan worden vergroot. De Overasseltse en Hatertse Vennen in de nabijheid is een bijzonder gebied met glooiende rivierduinen, vele vennen en uitgestrekte heidevelden.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Oase. - Dorpshuis De Oase op Facebook.

- Onderwijs: - Basisschool Antonius.

- Jeugd: - Scouting Alverna is opgericht in 1945 en heeft ca. 85 leden, verdeeld over 4 speltakken (- Bevers, - Welpen, - Scouts en - Explorers) en 15 leidinggevenden. Verder zijn er nog vele vrijwilligers achter de schermen actief. Hun blokhut Den Berg is gelegen in een bosrijke omgeving, maar toch dichtbij de dorpskern. De locatie is zowel met het openbaar vervoer als met de auto eenvoudig te bereiken.

- Muziek: - Showorkest El Monte is een succesformule, waarbij kwaliteit, muzikaliteit, show en vermaak optimaal op elkaar zijn afgestemd. El Monte is de naam van een berg bij het dorpje Alverna in Italië. Het repetoire bestaat uit een brede selectie van bekende toppers en swingende hits. Het 30-koppige showorkest is in staat om van ieder evenement een groot spektakel te maken. - Sambaband Eco Das Montanhas is opgericht in 2008 en heeft ca. 20 leden. Inmiddels staan ze muzikaal hun mannetje. Sinds 2015 staan ze volledig op eigen benen. Je kunt hen tegenkomen op zowel braderieën, festivals als feesten en partijen. - Dweilorkest De Neutekrakers.

- Sport: - Omnisportvereniging SC Alverna heeft afdelingen voor voetbal, - biljarten en - darts. - ZVV Alverna (zaalvoetbal).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Alverna, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen