Boskamp

Plaats
Dorp
Olst-Wijhe
Salland
Overijssel

Boskamp

Terug naar boven

Status

- Boskamp is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Olst-Wijhe. T/m 2000 gemeente Olst.

- Het dorp Boskamp heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Olst.

- Onder het dorp Boskamp vallen ook de buurtschappen Eikelhof en Hengforden (grotendeels).

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Boskamp ligt O van het dorp Olst en de rivier de IJssel, OZO van de dorpen Oene en Epe, ZO van de dorpen Den Nul, Veessen en Heerde, Z van het dorp Wijhe, ZZW van het dorp Boerhaar, ZW van de dorpen Broekland en Raalte, W van de dorpen Wesepe en Heeten, NNW van het dorp Diepenveen, N van de stad Deventer, NNO van het dorp Terwolde, NO van het dorp Vaassen en ONO van het dorp Emst.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Boskamp heeft ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boskamp heeft 2 rijksmonumenten.

- Boskamp heeft 1 gemeentelijk monument.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Weteringzotten. - Carnavals- en Vriendengroep De Klaplopers.

- Tijdens een weekend eind juni is er het Zomerfesival Boskamp.

Terug naar boven

Links

- Nieuws:- Dorpskrant Boskamp wordt maandelijks bij de inwoners huis-aan-huis bezorgd.

- Belangenvereniging: - Het uitgangspunt van Belangengroep Beter Boskamp (BBB) is: Hoe houden we het dorp met elkaar leefbaar? En daarvoor heeft de BBB jou als Boskampenaar nodig! Jouw mening telt. Heb je een idee, is er iets ten aanzien van het dorp wat je bezighoudt? Laat het hen weten! In de loop der jaren hebben zij inzicht gekregen in verschillende zaken. Ze hebben goede contacten met de gemeente, Salland Wonen, de andere 11 Plaatselijke Belangen in de gemeente en verschillende maatschappelijke organisaties. Wil je ook dat jouw dorp leefbaar blijft? Zet je dan in voor je dorp en help de BBB met jouw informatie.

- Onderwijs: - Basisschool De Klimboom is een kleine, openbare Jenaplanbasisschool in Boskamp, net buiten Olst. De school ligt aan de rand van het dorp in een groene omgeving. Om de school is veel speel- en leefruimte. "We werken volgens het Jenaplan-principe. Dit is een eigentijdse onderwijsvorm. Het uitgangspunt is dat ieder kind uniek is en zich op zijn eigen manier ontwikkelt. Ons onderwijs omvat veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. Om weerbaar te worden in de huidige samenleving, is kennisoverdracht alleen niet meer voldoende, maar is het ontwikkelen en bevorderen van de sociale vaardigheden van een kind veel belangrijker.

'Op De Klimboom wordt mijn kind écht gezien én gehoord: ze mag zijn wie ze is en er wordt echt aangesloten bij haar onderwijsbehoeften, ook als daarvoor groepsdoorbrekend moet worden gewerkt. De stamgroepleider communiceert open én staat open voor ideeën en feedback van kinderen en ouders, indien nodig wordt er out-of-the-box gedacht en gehandeld. Het onderzoekend leren en de leervragen bij wereldoriëntatie zorgen voor optimale betrokkenheid van alle leerlingen bij de lessen wereldoriëntatie', aldus een ouder. Op school zitten bijna 80 kinderen uit Boskamp en veel omliggende dorpen, zoals Olst, Wijhe, Den Nul, Raalte en Deventer."

- Zorg: - Als ‘dorpje’ tussen Olst en Boskamp is woon-werkgemeenschap Overkempe (Koekoeksweg 100) in 1991 ontstaan. De oorsprong ligt echter veel verder terug in de tijd. Bij de Michaëlshoeve, een woon-schoolgemeenschap voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis in Brummen, ontstond de behoefte om in de buurt ook een instituut met een antroposofische grondslag voor volwassenen op te richten. Mevrouw Doeksen, dochter van Des Tombe, oorspronkelijke eigenares van het land waarop Overkempe staat, zocht in 1975 voor de toekomst een plaatsje in een instituut voor haar zus Jeanette. Gesprekken met de Michaëlshoeve en woonvoorziening Salvia volgden en de mogelijkheid om land te kopen werd besproken. In 1978 werd vanuit de Michaëlshoeve een werkgroep samengesteld, die in de jaren erna ideeën en voorstellen omvormde tot reële plannen. Zaken als toestemming van de gemeente, aankoop van grond en goedkeuring vanuit het ministerie kostten ook de nodige tijd. Uiteindelijk konden in 1991 de eerste jongvolwassenen vanuit villa ’t Polletje in Olst op het terrein van Overkempe komen wonen.

Overkempe is een woon-werkgemeenschap waar mensen met een verstandelijke handicap én talenten het dagelijks leven delen. Bewoners en medewerkers ontwikkelen zich door elkaar te ontmoeten in samen wonen, samen werken en ontspannen in de vrije tijd. Ze werken geïnspireerd vanuit de antroposofie. Dit betekent dat ze iedereen zien als uniek, als een individu met een stoffelijk lichaam, een ziel en een gezonde geestelijke wezenskern. Met alles wat zij doen, willen ze het gezonde aanspreken en reële ontwikkeling mogelijk maken, zonder uit het oog te verliezen dat deze mogelijkheden ook heel beperkt kunnen zijn. De kwaliteit van het bestaan neemt toe als iemand binnen de eigen mogelijkheden keuzes kan maken die zoveel mogelijk aansluiten bij wat hij of zij zelf wil. Werk is een wezenlijk onderdeel in hun zorgaanbod. Op alle werkplaatsen en werkgebieden (zie de menu's in de linkerkolom onder de link) wordt er gezocht naar individueel passend werk, zodat iedereen die op Overkempe woont in de gelegenheid wordt gesteld aan het werk te gaan.

Een voorbeeld is de biologisch-dynamische boerderij Ida Gerhardthoeve, waar diverse groenten worden verbouwd. De cliënten zijn vanaf het inzaaien van de groenten tot en met het verwerken hiervan bij dit arbeids- en groeiproces betrokken. Elke cliënt kan hier op zijn of haar eigen niveau werken. Dit kan variëren van het stuksgewijs voorzaaien van zaadjes tot het besturen van de trekker. Er worden ook koeien, schapen en paarden gehouden, die eveneens door de zorgvragers worden verzorgd.

- Veiligheid: - In 1949 is vanuit de diverse Bisdommen in Nederland de Katholieke Nationale Bond voor EHBO opricht. In december 1950 is op de Boskamp door mevr. Jacobs, dr. Stuyvenberg en dr. Couvee EHBO Vereniging St. Willibrord opgericht. Deze maatschappelijk zeer bewogen mevr. Jacobs was de echtgenote van het toenmalige hoofd der school. Al in 1951 worden de eerste examens EHBO in het dorp afgenomen. De EHBO opleiding van toen lijkt in de verste verte niet op de huidige EHBO opleiding. In die tijd lag de nadruk meer op ernstige verwondingen door toedoen van derden. De donkere periode 1940-1945 en de dreiging vanuit de Sovjetunie lagen daaraan ten grondslag. In de loop van de jaren werd de  behandeling van zware letsels met de daarbij behorende nogal pittige behandelwijze geleidelijk overgeheveld naar de BB (Bescherming Burgerbevolking). Op enig moment was er nog “slechts” sprake van huis-, tuin- en keukenletsels, aangevuld met letsels vanuit het al maar drukker worden verkeer waarmee de EHBO’er te maken kreeg. Ook is er in de loop der jaren met betrekking tot de wijze van behandeling het nodige gewijzigd. Met name BHV’ers die EHBO-taken moesten invullen bleken vaak te beschikken over een beperkte EHBO-kennis om de complexe taken in te vullen.

- Weer: - Boskamp heeft een eigen weerstation.

Reactie toevoegen