Anevelde

Plaats
Buurtschap
Hardenberg
Salland
Overijssel

Anevelde

Terug naar boven

Status

- Anevelde is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 2000 gemeente Gramsbergen.

- De buurtschap Anevelde heeft, in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land, een eigen postcode (7785) en plaatsnaam in het postcodeboek en is in die zin dus een 'formele woonplaats'.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Ennevelde.

Oudere vermeldingen
1259 Anewede, 1328 Anewede, 1514 Aenwede, 1803 Anewede, Anevelde.

Naamsverklaring
Betekent 'bij het veld behorend bij de plaats Ane'. De oudere vormen wijzen op een samenstelling van de plaatsnaam Ane en wede 'weide' (niet te verbinden met Aenewende 'akker, eigenlijk dat stuk waar bij het ploegen wordt gekeerd').(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Anevelde ligt ZW van Gramsbergen en grenst in het O en Z aan de Vecht en in het W aan de N34. D.w.z. de meeste bebouwing van de buurtschap bevindt zich O van de N34. W daarvan ligt ook nog een stuk grond dat tot de buurtschap behoort, maar daar staat slechts 1 boerderij.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Anevelde 9 huizen met 62 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Om de verkeersveiligheid te vergroten en het verkeer sneller te laten doorstromen, is de provinciale weg N34 sinds 2017 verbreed, en is de maximumsnelheid verhoogd van 80 naar 100 km/u, nadat eerst alle gelijkvloerse kruisingen ongedaan zijn gemaakt. Daarvoor is een beperkt aantal tunnels onder en bruggen over de weg teruggekomen. De oversteek in de Pothofweg in Anevelde over de N34 is ook verdwenen. Daar komt in principe niets voor terug. Inwoners hebben daar reeds in 2011 tegen geprotesteerd middels protestborden getiteld "Geen gezeur, een gat d'r onder deur". Zij pleiten voor een tunnel, o.a. omdat alle agrariërs in de buurtschap grond hebben liggen aan beide zijden van de N34. Na het opheffen van de oversteek moeten zij 10 km omrijden om bij hun gronden te komen. De route voert dan bovendien door Ane, voor een school langs.

Een ander argument betreft de schoolgaande jeugd. Zonder oversteek moeten die 5 km omrijden. "Dit is geen wenselijke situatie en komt de bereikbaarheid en leefbaarheid van Anevelde niet ten goede. Een tunnel onder de N34 is hier dus een must", zo stelde Henk Waterink, voorzitter van Plaatselijk Belang Buitengebied Gramsbergen, in 2011 bij het bezoek van gedeputeerde Theo Rietkerk, die de situatie ter plekke in ogenschouw kwam nemen. Of deze lobby succesvol is geweest, is ons nog niet bekend.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Sinds 2015 zijn de voorheen door de Vecht van elkaar gescheiden buurtschappen Anevelde en Loozen verbonden middels een brug voor fietsers en wandelaars.

Reactie toevoegen