Gramsbergen

Plaats
Stad
Hardenberg
Salland
Overijssel

gemeente_gramsbergen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Gramsbergen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Gramsbergen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gramsbergen

Terug naar boven

Status

- Gramsbergen is een stad in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Wapen van de voormalige gemeente Gramsbergen.

- In de praktijk vallen onder de stad Gramsbergen de buurtschappen De Haandrik, De Meene en De Schans; echter, voor de postadressen valt buurtschap De Haandrik onder de buurtschap en formele woonplaats Holtheme, buurtschap De Meene onder de buurtschap en formele woonplaats Holthone en buurtschap De Schans onder de buurtschap en formele woonplaats Ane.

Terug naar boven

Ligging

Gramsbergen ligt NO van Hardenberg, ZW van Coevorden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Gramsbergen 270 huizen met 1.648 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 88/526 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Ane 65/358, Anerveen 37/222, Anevelde 9/62, Holthone 15/130, Holtheme 32/191, Den Velde 15/98 en Loozen 9/61. Verder is in 1869 het dorp De Krim grotendeels onder deze gemeente komen te vallen, en is naast de genoemde buurtschappen verder nog sprake van de buurtschappen De Haandrik, De Schans en Engeland. De Meene wordt tegenwoordig niet meer als buurtschap beschouwd. Deze buurtschap omvatte in de 19e eeuw ca. 5 gezinnen en bestond uit de Mommeriete, de Bisschopsdijk en de Woagkolk (= Bisschopskolk).

- Tegenwoordig heeft Gramsbergen ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gramsbergen heeft 9 rijksmonumenten.

- Gramsbergen heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Gramsbergen.

- In de oude binnenstad van Gramsbergen is het Historisch Cultureel Info Centrum Vechtdal gevestigd. Hier kun je kennis maken met de cultuur en historie van het prachtige Nederlandse en Duitse Vechtdal. Monumenten, landschappen en recreatiemogelijkheden worden hier op een eigentijdse wijze voor het voetlicht geplaatst. Het Info Centrum Vechtdal is bij uitstek geschikt als startpunt voor uw tocht door de omgeving. In het streekmuseum kun je een permanente expositie met als rode draad de rivier de Vecht en het Vechtdal bezichtigen. Daarnaast worden er tal van bijzondere bodemvondsten en streekgebonden bezienswaardigheden tentoongesteld. Ook wordt in het museum de beruchte Slag bij Ane, die op 28 juli 1227 in de buurtschap Ane plaatsvond, middels een uitgebreide expositie belicht.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Gramsbergen e.o. is (mede) organisator van de activiteiten tijdens Koningsdag, de Nationale Dodenherdenking op 4 Mei en Gramsbergen Lichtstad (= rond 31 augustus), een begrip in de wijde omgeving: 9 dagen lang activiteiten voor jong en ouder, sportief en cultureel. De festiviteiten ontlenen de naam aan de met tienduizenden lampjes verlichte en versierde straten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Gemeente Hardenberg en Waterschap Vechtstromen gaan een plan opstellen voor een herinrichting van de Vecht bij Gramsbergen. In de eerste helft van 2019 gaan zij samen met inwoners en andere betrokkenen zoals grondeigenaren, Stadsbelang en plaatselijk belangen aan de slag om een plan voor dit gebied te maken. Tijdens sessies werken deelnemers met elkaar aan ontwerpen die moeten leiden tot een inrichtingsplan. Met een nieuwe inrichting van het gebied langs de Vecht keert ook deze stad "het gezicht naar de rivier". Het gebied biedt veel mogelijkheden voor water, beleving en natuur. Het gaat om de Vecht en haar uiterwaarden tussen de Hardenbergse wijk Baalder en de Haandrik, met uitzondering van de Loozense Linie. Ook de voormalige zandwinningsplas Gat van Joosten wordt bij het plan betrokken. Een haventje, wandel- en fietspaden en meer ruimte voor water moeten zorgen voor een aantrekkelijke verbinding tussen de stad en de Vecht. Daarnaast is er aandacht voor natuurinclusieve landbouw. (bron: Waterschap Vechtstromen, maart 2019)

- Kanaal Almelo-De Haandrik heeft in 2018 bij Gramsbergen een natuurvriendelijke oever gekregen. Langs dit tracé is het kanaal breed genoeg om een natuurvriendelijke oever te realiseren. Het gaat met name om de westkant. Een natuurvriendelijke oever is een oever die zorgt voor een geleidelijke overgang van water naar land. Achter een palenrij die de oeverrand van het kanaal markeert, is ruimte gecreëerd voor ondiep water waar vissen en andere waterdieren zich terug kunnen trekken. Ook is beplanting aangebracht zodat er op termijn een kleinschalig natuurgebied ontstaat met bijzondere flora.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Gramsbergen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Gramsbergen met o.a. actualiteiten en lokale links.

- Nieuws: - Maandblad De Groene Gramsberger is via de link ook online te lezen.

Reactie toevoegen