Zuidveen

Plaats
Dorp
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

Zuidveen

Terug naar boven

Status

Zuidveen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 viel het grotendeels onder de gemeente Steenwijkerwold, deels onder de gemeente Steenwijk, in 1973 in zijn geheel over naar gemeente Steenwijk, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Zuudvene.

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Zuidveniger.

Terug naar boven

Ligging

Zuidveen ligt direct Z van Steenwijk, als deels lintbebouwing langs de Burgemeester G.W. Stroinkweg, met een compacte kern rond de splitsing met de Zuidveenseweg. De gemeente beschouwt het dorp kennelijk als dusdanig aan Steenwijk vastgegroeid dat de plaats geen eigen bebouwde kom meer heeft maar witte plaatsnaamborden heeft gekregen binnen de bebouwde kom van Steenwijk (iets vergelijkbaars doet zich voor bij het dorpje Tuk NW van Steenwijk). Dat suggereert visueel dat het dorp 'slechts' een wijk van Steenwijk is, maar het is wel nog altijd een formele woonplaats met eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek (evenals Tuk).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Zuidveen 181 huizen met 930 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Aanvankelijk ligt Zuidveen midden in het veen. Later is het dorp in noordelijke richting verplaatst naar de omgeving van de Langesloot. Is in de middeleeuwen de vervening slechts van plaatselijk belang, aan het eind van de 16e eeuw verandert dit, als Friezen en Hollanders de veengebieden grootschalig gaan exploiteren. Omdat er onder de Friese turfgravers veel doopsgezinden zijn, komt er in 1630 een doopsgezinde gemeente aan De Langesloot.

Omstreeks 1850 begint de vervening in Zuidveen sterk terug te lopen, met als gevolg dat de bevolking afneemt. Ook daarvóór zijn er al Zuidvenigers vertrokken naar de Friese veenderijen, waar een betere toekomst lokt. Toch is in die tijd het veen in de Kop van Overijssel nog lang niet uitgeput, zodat de nog overgebleven Zuidvenigers volop aan de slag kunnen blijven. Als de turfgraverij geleidelijk aan zijn eind komt, wordt de nederzetting meer agrarisch van karakter en krijgt het esdorpachtige kenmerken. (bron: zie de volgende alnea)

- In 1986 heeft amateurhistoricus Dick Weijdema het boek 'Uit de geschiedenis van een turfgraversdorp' gepubliceerd, over de geschiedenis van zijn geboortedorp Zuidveen (167 pag., uitg. IJsselakademie).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Zuidveen.

- In 2014 is de Zuidveenseweg heringericht, waarbij o.a. de rijbaan is versmald, de riolering en voet- en fietspaden zijn vernieuwd, groenelementen zijn ingepast en de openbare verlichting is aangepast. Belangrijke uitgangspunten waren het verbeteren van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het dorp, goede oversteekmogelijkheden en het behouden van een goede doorstroming voor het verkeer. Naast de integrale aanpak van de Zuidveenseweg zijn ook onderhoudswerkzaamheden aan de Schansweg (de fietstunnel en de kruisingen Wendakker en Gagelsweg) en het verbreden van de fietspaden langs de Schansweg uitgevoerd.

- In 2008 heeft het plein in Zuidveen heeft een metamorfose ondergaan. Van een groot en saai klinkerplein is het omgetoverd tot een groen plein met bomen en gras.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zuidveen heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- De voormalige Hervormde kapel Eltekon (Burg. Stroinkweg 44) dateert vermoedelijk uit ca. 1925 en is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Hemelvaartconcours pony's, georganiseerd door Rijvereniging en Ponyclub Steenwyck.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Kuierroute Zuidveen - Onna - Kallenkote is 24 km lang, maar is evt. ook in te korten.

- Anno 2015 is Natuurspeelplaats Kippebossie in ontwerp.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuidveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Zuidveen.

- Buurthuis: - Buurthuis Eltekon.

- Jeugd: - Keet Bolleholle.

Reactie toevoegen