Zevenhuizen-Moerkapelle

Voormalige gemeente
Zuidplas
Schieland
Zuid-Holland

Zevenhuizen-Moerkapelle

Terug naar boven

Status

- Zevenhuizen-Moerkapelle is een voormalige gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Schieland.

- De gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle is in 1991 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Zevenhuizen en Moerkapelle.

- In 1995 is een zuidelijk stukje van de gemeente, O van de buurtschap Oud Verlaat, afgestaan aan de gemeente Rotterdam, omdat die gemeente de grond nodig had voor woningbouw. Dit betreft het stuk grondgebied waar nu de Rotterdamse wijk Nesselande en de nu Rotterdamse buurtschap Groeneweg liggen. De grenscorrectie betrof 376 hectare met 92 huizen en 251 inwoners.

- De gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle is in 2010 opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Zuidplas.

- Wapen van de voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle.

Terug naar boven

Naam

Werknaam
Van 1991 t/m 31-1-1992 heeft de nieuwe gemeente als tijdelijke werknaam Moerhuizen geheten.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle. De stichting is opgericht in 1984 en beheert sinds 1997 Historisch Centrum Ons Verleden. Het doel van de stichting is het bewaren en toegankelijk maken van de geschiedenis en het cultureel erfgoed van de genoemde dorpen plus buurtschap Oud Verlaat en de naaste omgeving. De kernactiviteiten zijn het bijhouden en inrichten van de vaste en wisselende exposities in het Historisch Centrum en de uitgifte van het Verleden Tijdschrift (1x per kwartaal). Daarnaast wordt regelmatig een lezing georganiseerd over een historisch onderwerp, genealogisch onderzoek gedaan, komen publicaties op Facebook, op de eigen website en in het Hart van Holland en worden excursies georganiseerd.

Zou je ook nog eens terug willen zien hoe het er vroeger thuis bij je vader en moeder uitzag? Of bij opa en oma? Welke klusjes er in en om het huis gedaan moesten worden en waarmee? Hoe het voedsel werd verbouwd? Hoe er gespeeld en geleerd werd? En welke hobby’s we hadden? In Historisch Centrum Ons Verleden* is hierover in diverse themahoeken heel veel terug te vinden. Jaarlijks zijn er wisselende tentoonstellingen, die de aandacht vestigen op het cultureel erfgoed en de geschiedenis van de kernen Moerkapelle, Oud Verlaat, Zevenhuizen en de naaste omgeving. Voor die tentoonstellingen wordt over het algemeen gebruik gemaakt van voorwerpen, foto’s en ander beeldmateriaal uit de eigen collecties.
* Tweemanspolder 15, Zevenhuizen. Geopend iedere laatste zaterdagmiddag van de maand van 13.30-16.00 uur. En in de maanden juli en augustus ook iedere dinsdagochtend van 9.30-12.00 uur. Voor (familie)groepen zijn andere dagen en openingstijden mogelijk. Voor schoolgroepen is, naast andere dagen en openingstijden, in overleg een speciaal educatief programma mogelijk.

Verder is in 2018 het boek 'Groeiende Dorpen' verschenen, geschreven en samengesteld door bestuurslid van de hierboven vermelde stichting Cobi van Weringh-Schotte. De ondertitel van het boek luidt 'Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat in oude en nieuwe foto’s'. "Daarmee is direct duidelijk wat je kunt verwachten. De oude foto’s zijn nagenoeg allemaal van na 1950, waardoor de herkenbaarheid van deze oude foto’s groot is. Daarnaast is van iedere oude foto een actuele foto genomen vanaf ongeveer dezelfde plaats. Een feest van herkenning dus. Behalve een kijkboek is het ook nog eens heerlijk informatief. Het boek beslaat 128 pagina’s en is in hardcover uitgevoerd. In het boek zijn ca. 120 foto’s van Zevenhuizen opgenomen, ruim 90 van Moerkapelle en ca. 25 van Oud Verlaat. Het boek is te koop in het Historisch Centrum en kost € 15,-. Donateurs krijgen het boek voor €10,- (één boek per donateur).

Reactie toevoegen