Yde-De Punt

Plaats
Dorp
Tynaarlo
Drenthe

yde_de_punt_corsowijk_bord.jpg

De deelnemers aan het jaarlijkse Bloemencorso Eelde zijn verdeeld in 'corsowijken'. Een daarvan is de in 2002 opgerichte Corsowijk Yde-De Punt. Zie verder bij Jaarlijkse evenementen.

De deelnemers aan het jaarlijkse Bloemencorso Eelde zijn verdeeld in 'corsowijken'. Een daarvan is de in 2002 opgerichte Corsowijk Yde-De Punt. Zie verder bij Jaarlijkse evenementen.

yde_meisje_van_informatiepaneel_kopie.jpg

Het kleine dorp Yde is beroemd bij historisch geïnteresseerden wegens de vondst van het 'Meisje van Yde' in 1897. Zie verder het hoofdstuk Geschiedenis.

Het kleine dorp Yde is beroemd bij historisch geïnteresseerden wegens de vondst van het 'Meisje van Yde' in 1897. Zie verder het hoofdstuk Geschiedenis.

yde-de_punt_monument_meisje_van_yde.jpg

Monument voor het 'Meisje van Yde' (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Monument voor het 'Meisje van Yde' (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

yde-de_punt_schoolfeest_2019_kopie.jpg

1x in de 5 jaar is er het Schoolfeest Yde-De Punt, waarbij o.a. de straten feestelijk worden versierd. Per straat is er een ander thema. Deze straat had tijdens Schoolfeest 2019 het thema 'fietsen'. (© Harry Perton)

1x in de 5 jaar is er het Schoolfeest Yde-De Punt, waarbij o.a. de straten feestelijk worden versierd. Per straat is er een ander thema. Deze straat had tijdens Schoolfeest 2019 het thema 'fietsen'. (© Harry Perton)

yde-de_punt_oude_dorpshuis_yders_hoes_kopie.jpg

Het voormalige dorpshuis Yders Hoes, uit 1912, is in 2015 verkocht en herbestemd tot woonhuis wegens het gereedkomen van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) Yders Hoes in 2013, met basisschool, dorpshuis en sporthal.

Het voormalige dorpshuis Yders Hoes, uit 1912, is in 2015 verkocht en herbestemd tot woonhuis wegens het gereedkomen van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) Yders Hoes in 2013, met basisschool, dorpshuis en sporthal.

yde-de_punt_nieuwe_yders_hoes_kopie.png

Deze dus: de nieuwe, in 2013 in gebruik genomen multifunctionele accommodatie Yders Hoes.

Deze dus: de nieuwe, in 2013 in gebruik genomen multifunctionele accommodatie Yders Hoes.

Yde-De Punt

Terug naar boven

Status

- Yde-De Punt is een tweelingdorp* in de provincie Drenthe, gemeente Tynaarlo. T/m 1997 gemeente Vries.

* Formeel zijn het dorp Yde en het beduidend kleinere buurdorpje of buurtschap De Punt nog aparte woonplaatsen met eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en eigen plaatsnaamborden. In de praktijk werken de plaatsen op allerlei gebieden veel samen en beschouwen de inwoners zich doorgaans als wonend in het tweelingdorp. Vergelijkbaar met het nabijgelegen tweelingdorp Eelde-Paterswolde (wat ook formeel nog aparte woonplaatsen zijn, en waar recentelijk wél komborden met de samengevoegde naam Eelde-Paterswolde zijn geplaatst). Sommigen nemen de plaatsnaam Yde-De Punt ook in de postadressen al in gebruik (waar op zich niets mis mee is), zoals hier bij MFA Yders Hoes.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
De Punt: Punt. Een inwoner van De Punt is een Punter.
Yde: Ie. Een inwoner van Yde is een Yder.

Uitspraak
Yde spreek je uit als Ide.

Spelling
Het tweelingdorp Yde-De Punt wordt soms ook wel zonder koppelteken en/of met kleine d geschreven. Taalkundig correct is echter met koppelteken omdat het een samenstelling van 2 plaatsnamen is (bij Yde De Punt lijkt het net of het 1 plaats is die zo heet, terwijl je er toch een 'fusie' of samenwerking van 2 dorpen mee wilt aanduiden) en met hoofdletter D, omdat De Punt als losse plaatsnaam met een hoofdletter is - inderdaad, alle woorden in een plaatsnaam horen met een hoofdletter, ook de lidwoorden - en dat in een samenstelling niet ineens anders wordt (wellicht is men in verwarring met persoonsnamen, waar het bijv. wel De Vries en Jansen-de Vries is).

Terug naar boven

Ligging

Yde-De Punt ligt ZO van Eelde en vliegveld Eelde, N van Vries en grenst in het O aan het Noord-Willemskanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Yde 41 huizen met 258 inwoners. In De Punt staat dan nog maar 1 pand (een tolhuis), met 7 inwoners. Tegenwoordig heeft Yde ca. 400 huizen met bijna 900 inwoners en De Punt ca. 100 huizen met ca. 230 inwoners. Als tweelingdorp Yde-De Punt heeft het dus ca. 500 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Meisje van Yde
Het kleine dorp Yde geniet een zekere landelijke bekendheid, en wel vanwege de vondst in 1897 van het Meisje van Yde, het bekendste vrouwelijke 'veenlijk' dat in de Nederlanden is gevonden. Tot heden zijn in Nederland 65 veenlijken ontdekt, meestal van mannen - vrouwen en kinderen zijn zeldzaam. Zij zijn vaak door wurging om het leven gebracht. De veengebieden waarin de lichamen worden gevonden hadden voor de toenmalige bewoners waarschijnlijk een speciale en spirituele betekenis. Dat ook het meisje van Yde geofferd is, blijkt uit de wurgband om haar nek, met daaronder nog een extra steekwond. De eikenstam die oorspronkelijk naast haar lichaam werd gevonden, kan een onderdeel van het offerritueel zijn geweest, evenals het kaalscheren van de helft van haar hoofd. Het kan echter ook zo zijn dat het meisje is gestraft voor een misdrijf of wegens haar mankzijn uit de gemeenschap was verstoten , en daarna aan de goden geofferd.

Het 'Meisje van Yde' is te bezichtigen in het Drents Museum in Assen. Onderzoekers van een museum in het Duitse Mannheim hebben in 2014 een driedimensionale scan gemaakt van het 'Meisje van Yde'. Daar is vervolgens een 3D-geprinte replica van gemaakt, die kan worden uitgeleend voor tentoonstellingen elders, waardoor het originele 'Meisje van Yde' in het Drents Museum kan blijven.. In 1993 was er al een gezichtsreconstructie van haar gemaakt. Er is ook een hoorspel over het 'Meisje van Yde' gemaakt. Het hoorspel Het meisje van Yde is via de link online te beluisteren. En er is een filmpje waarin wordt nagespeeld hoe het met het 'Meisje van Yde' gegaan zou kunnen zijn (School TV).

In 2016 is het jeugdboek 'Mysterie in het veen' verschenen (auteur Jan van Zijverden, illustraties Sieger Zuidersma, uitgegeven door het Drents Museum). Het boek gaat o.a. over de vraag hoe het 'meisje van Yde' in het veen terechtkomt, hoe ze is gevonden en wat er daarna is gebeurd. Ook andere mummies maken hun opwachting in het verhaal, zoals Ötzi, de Man van Tollund en Juanita.

Strafkamp Yde
Strafkamp Yde (ook wel Werkkamp Yde) was een relatief onbekend strafkamp. Er zaten veel Friezen, die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog opgepakt waren door de Duitsers. Zij moesten werken aan een grote verdedigingslinie: de 'Frieslandriegel'. Een van hen was Eelke Dykstra uit Burgum. Hij hield een dagboek bij van die tijd. Met vier gevangenen van toen heeft Dykstra in 2014, 70 jaar later dus, een reünie op touw gezet. Om de verhalen op te tekenen over het kamp dat iedereen vergat, maar dat de mensen die er zaten een leven lang bij bleef. Die reünie is de rode draad in de documentaire over Strafkamp Yde (Fryslân DOK, 2014). De kleinzoon van Eelke Dykstra, Erik, heeft een website gemaakt over Strafkamp Yde waar hij de geschiedenis van het kamp uitvoerig heeft gedocumenteerd. Het is zijn intentie om er ook nog een boek van te maken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Architectengroep Roderveld en Hofstra Hulshof Bouw heeft, als de plannen zijn doorgegaan, in 2015 6 of 7 starterswoningen gebouwd in Yde. Het plan sluit aan bij de behoefte in het dorp: een behoorlijk deel van de jongeren wil in het dorp blijven wonen, mits er betaalbare woningen beschikbaar komen.

- De provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo hebben in 2014 de mogelijkheden van een transferium ter hoogte van De Punt onderzocht. De Punt is namelijk een interessante locatie voor een vervoerknooppunt, want hier komen OV-lijnen, het NS-spoor, twee wegverbindingen en een waterverbinding samen. En de locatie De Punt is verbonden met zowel het (inter)nationale als het regionale netwerk. Bij het (inter)nationale netwerk gaat het om de autosnelweg A28, het spoor en Groningen Airport Eelde; het regionale netwerk bestaat uit de autoweg N34 en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (bijvoorbeeld de Q-Liner of toekomstige regiotram).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het voormalige dorpshuis Yders Hoes (Norgerweg 133) uit 1912 is in 2015 verkocht en is herbestemd tot woonhuis. Dit vanwege de ingebruikname van de nieuwe multifunctionele accommodatie Yders Hoes in 2013 (zie verder onderaan de pagina, kopje Links).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Grasbaanraces Yde-De Punt (eind mei).

- Het Schoolfeest Yde-De Punt (juni) is 1x in de 5 jaar. De volgende keer is in 2019. "Het schoolfeest dateert reeds van 1893 en was bedoeld voor de leerlingen van de lagere school. Voor deze kinderen werd een feestdag georganiseerd met als afsluiting voor de ouders een gezellige avond met muziek. Voor deze tijd natuurlijk al een geweldige happening aangezien het leven toen veelal bestond uit hard werken en weinig vrije tijd. Dit schoolfeest is in de loop der jaren uitgemond in een school/dorpsfeest, waarbij de basisschool en de leerlingen nog altijd een belangrijke plaats innemen, en waar vrijwel alle inwoners aan meedoen. De voorbereidingen beginnen ongeveer een jaar voor het feest en vragen van het schoolfeestcomité dus een langlopende inzet. Een heel weekend staat in het teken van het school/dorpsfeest en een groot deel van de inwoners draagt z’n steentje hieraan bij. Er worden wagens gebouwd en iedere straat of wijk heeft straatversiering aangebracht. De saamhorigheid is groot en met elkaar zet men de schouders onder dit grootse gebeuren. Een traditie die nu al meer dan 125 jaar wordt voortgezet en hopelijk nog vele jaren blijft bestaan."

- Autocross & Combinerace Yde-De Punt (juli).

- Het tweelingdorp doet jaarlijks met een wagen mee aan het Bloemencorso Eelde. Wat daar allemaal bij komt kijken - en dat is heel wat, kort na het corso begint men alweer aan de voorbereidingen voor het jaar erop - kun je lezen en zien op de Facebookpagina van Corsowijk Yde-De Punt. Deze club is in 2002 opgericht en telt ca. 50 vrijwilligers.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Historische wandeling Yde is aan de hand van de beschrijving zelfstandig te lopen (onderaan de pagina kun je de beschrijving downloaden en evt. afdrukken als je het wilt gebruiken tijdens je wandeling). Nóg leuker is het om met een van de dorpsgidsen mee te lopen, omdat zij veel achtergrondinformatie verstrekken en de historie van Yde plaatsen in de context van de vaderlandse geschiedenis. Deze wandelingen worden georganiseerd in de winterperiode (oktober t/m april) op de 1e zondag van de maand. Kom eens mee wandelen door en om Yde en leer te kijken door de eeuwen heen, van de IJstijd tot heden. De tocht duurt ca. 2,5 uur. De wandeling van 5 km gaat over bestaande wegen en paden, speciaal schoeisel is niet vereist. Bij slecht weer raden wij je waterdicht schoeisel aan.

- Het beekdal van de Runsloot is in de Hondstong tussen Yde en Vries amper 100 meter breed. Als door een wonder blijft aan het eind van de jaren zestig bij de ruilverkaveling Vries zo’n 1,5 km van de oude Runsloot gespaard en krijgt Het Drentse Landschap de kans om zich erover te ontfermen. Begin jaren negentig wordt aan de noordwestkant van het terrein een natuurontwikkelingsproject gestart om de hoge zandgronden langs de beek hun oude functie terug te geven. De snelheid waarmee de natuur haar plek hier weer inneemt, verbaast zelfs de grootste optimist. Door het gebied loopt een wandeloute van 4,5 km.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Yde in het Drents Archief.

- Oude foto's van De Punt in het Drents Archief.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Yde-De Punt.

- Nieuws: - Nieuws uit Yde-De Punt op Twitter.

- MFA: - Multifunctionele accommodatie MFA Yders Hoes in Yde-De Punt (dat onderdak biedt aan Basisschool De Duinstee en het dorpshuis met sporthal en Sportcafé Yde, Betmersweg 2) is in 2013 gereed gekomen. Het oude dorpshuis uit 1912 (zie verder bij Bezienswaardigheden) is in 2015 verkocht en herbestemd tot woonhuis. Eind 2014 uit de fractie van Leefbaar Tynaarlo haar zorgen over het dalende leerlingaantal van de school in Yde. Er wordt zelfs gesuggereerd dat De Duinstee door de terugloop van het aantal leerlingen waarschijnlijk in 2016 opgeheven zou worden. Tevens wordt aangegeven dat ook het dorpshuis steeds minder gebruik maakt van het nieuwe gebouw. Maar volgens de februari 2015-nieuwsbrief van basisschool De Duinstee groeien en bloeien de school en de multifunctionele accommodatie (MFA) wel degelijk, en noemt daar een aantal voorbeelden van. Het artikel concludeert: "Het dorpshuis en De Duinstee in Yders Hoes timmeren aan de weg en zijn niet weg te denken uit het mooie Yde!" Dat ze dat op het gemeentehuis maar even in hun oren knopen... - Nieuws van Yders Hoes op Twitter.

- Sport: - Sportvereniging Yde-De Punt (= voetbal, volleybal, gymnastiek, klaverjassen).

- Hengelsportvereniging.

- Klootschietvereniging Yde-De Punt is opgericht in 1997. Elke tweede zondag van de maand gaan ze op pad. Het vertrek is vanaf de voetbalkantine. Men dient om 9.30 uur aanwezig te zijn en de inleg is maar € 1. De route is ongeveer 4,4 km.

Reactie toevoegen