Wijckel

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Gaasterland
Fryslân

Wijckel-MSD-20110221-226923.jpg

Het dorp Wijckel in de streek Gaasterland

Het dorp Wijckel in de streek Gaasterland

Wijckel-MSD-20110221-226913.jpg

Het dorp Wijckel in de streek Gaasterland

Het dorp Wijckel in de streek Gaasterland

Wijckel-MSD-20110221-226928.jpg

Wijckel, Hervormde (PKN) kerk

Wijckel, Hervormde (PKN) kerk

Wijckel-MSD-20110221-226931.jpg

Wijckel is in het Fries Wikel. De officiële naam (bijv. voor de postadressen) is Wijckel.

Wijckel is in het Fries Wikel. De officiële naam (bijv. voor de postadressen) is Wijckel.

wijckel_gaasterlan-sleat_de_sanpoel_tjasker.2.jpg

Wijckel, natuurgebied De Sânpoel, Tjasker

Wijckel, natuurgebied De Sânpoel, Tjasker

wijckel_gaasterlan-sleat_de_sanpoel.1.jpg

Wijckel, natuurgebied De Sânpoel

Wijckel, natuurgebied De Sânpoel

wijckel_gaasterlan-sleat_de_sanpoel.3.jpg

Wijckel, niet alleen onder de link op deze pagina, maar ook als u ter plekke bent kunt u op een informatiepaneel lezen en zien wat er zo bijzonder is aan natuurgebied De Sânpoel

Wijckel, niet alleen onder de link op deze pagina, maar ook als u ter plekke bent kunt u op een informatiepaneel lezen en zien wat er zo bijzonder is aan natuurgebied De Sânpoel

wijckel_gaasterlan-sleat_menno_van_coehoornbos_it_fryske_gea_de_bijzondere_halskraag_bosanemoon.4.jpg

Wijckel, Menno van Coehoornbos, de bijzondere halskraag bosanemoon

Wijckel, Menno van Coehoornbos, de bijzondere halskraag bosanemoon

Wijckel

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Wijckel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wijckel (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Wijckel is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Gaasterland, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Gaasterland. In 1984 over naar gemeente Gaasterlân-Sleat, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

- Onder het dorp Wijckel valt ook de buurtschap Bargebek.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van Wijckel is een Wikeler.

In het Fries
Wikel.

Oudere vermeldingen
1132 falsum 2e helft 13e eeuw Wicle, 1412 Wijckel, 1487 Wyckel, 1505 Wickell.

Naamsverklaring
Men vermoedt hierin lo 'bos' met als betekenis 'bos van de persoon Wike'. Een samenstelling met wijk 'vestigingsplaats' is niet waarschijnlijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

Wijckel ligt ZO van Balk, ZW van Sloten en grenst in het N aan het Slotermeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Wijckel 93 huizen met 470 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool De Regenboog is na afloop van schooljaar 2012-2013 gesloten. De school werd echt te klein om nog te kunnen voortbestaan. In dat jaar waren er nog slechts 5 leerlingen, met 3 leraren en 1 onderwijsassistent. De kinderen gaan nu naar basisschool Op 'e Terp in buurdorp Sondel. Alleen de jongste leerling – in groep 1 – kwam nog uit Wijckel, de andere kinderen kwamen in het laatste jaar uit andere dorpen in Gaasterland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wijckel heeft 3 rijksmonumenten.

- Wijckel heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde kerk, met praalgraf van de 17e-eeuwse militair en vestingbouwer Menno van Coehoorn.

- Grafmonument voor Menno van Coehoorn.

- Tjasker Zandpoel (Fries: Sânpoel) staat bij een parkeerplaats aan de N359. Het is een paaltjasker (windmolen met als functie poldermolen) uit 1975. De molen kan het natuurgebied de Sânpoel van water voorzien. Eigenaar is Staatsbosbeheer.

- Molen Zandpoel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Sânpoel (De Zandpoel) is een langgerekt natuurgebied langs de provinciale weg vlakbij Wijckel, in beheer bij Staatsbosbeheer. Bij de parkeerplaats staat een Tjasker, een typische kleine houten molen uit 1975 die geheel zelfstandig kan werken en het waterpeil van het natuurgebied op hoogte kan houden.

- Het Van Coehoornbos wordt beheerd door It Fryske Gea. Het bos heeft Franse invloeden. Vestingbouwkundige Menno baron van Coehoorn liet het in 1680 in de Franse geometrische formele stijl aanleggen. De rechte lanen deelden het bos op in keurige rechthoekige vakken. Later zijn er elementen van de Engelse landschapsstijl aan toegevoegd, waardoor het bos een wat vriendelijker aanzien kreeg. In het deel van het bos achter de kerk en de pastorie is in het voorjaar en de voorzomer een vrij rijke stinzenflora te vinden met vingerhelmbloem, bosanemoon met gevulde bloemen - de halskraag-anemoon - en veel daslook, adderwortel en gewone vogelmelk. De bomen in dit deel van het bos bestaan vooral uit gewone es en gewone esdoorn. Van de paddestoelen is de gewone morielje bijzonder.

Naast het open stuk, waar vroeger het buitengoed Meerenstein heeft gestaan en dat nu in gebruik is als ijsbaan, bestond het bos grotendeels uit eikenhakhout, dat geleidelijk is uitgegroeid tot opgaand bos. Langs de randen lopen fraaie singels van voornamelijk eik. Achter de plek van de oorspronkelijke buitenplaats ligt nog een heuveltje met oude lindebomen. Hier groeit veel lelietje-van-dalen. Er komen nogal wat vogelsoorten in het bos voor. Vlak achter het fraaie toegangshek zit in de hoge eiken een roekenkolonie. Andere broedvogels zijn Vlaamse gaai, grote bonte specht, pimpelmees, roodborst, winterkoninkje, zwartkop, tuinfluiter, braamsluiper, zanglijster, grote lijster, boomkruiper en ransuil. Andere dieren in het Van Coehoornbos zijn vleermuizen, waaronder de baardvleermuis, de rosse vleermuis, de laatvlieger en de ruige dwergvleermuis. In het bos bevindt zich een bewoonde dassenburcht. (© It Fryske Gea)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Wijckel.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wijckel.

Reactie toevoegen