Waatskamp

Plaats
Buurtschap
Nederweert
Midden-Limburg
Limburg

waatskamp_carmavalsoptocht_1938.jpg

In veel dorpen doen ook de buurtschappen hun best om jaarlijks een mooie wagen te maken voor de carnavalsoptocht. Hier de Ospelse buurtschap Waatskamp tijdens de carnavalsoptocht 1938. Lees vooral ook het mooie verhaal erbij. (© www.optochtcomiteospel.nl)

In veel dorpen doen ook de buurtschappen hun best om jaarlijks een mooie wagen te maken voor de carnavalsoptocht. Hier de Ospelse buurtschap Waatskamp tijdens de carnavalsoptocht 1938. Lees vooral ook het mooie verhaal erbij. (© www.optochtcomiteospel.nl)

Waatskamp

Terug naar boven

Status

- Waatskamp is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Nederweert.

- De buurtschap Waatskamp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ospel.

- De buurtschap Waatskamp heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Waatskamp ligt rond de gelijknamige weg, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Ospel, en rond de wegen Hofweg, Kruisvennendijk, Venloseweg (de N275; de twee laatstgenoemde wegen voor de gedeelten tussen de wegen Waatskamp en Stenenbrug), Stenenbrug, Vrijkebomenweg, Sluppevenweg, Beelenstraat en Waatskamperheide. De buurtschap ligt Z en ZO van het dorp Ospel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Waatskamp 25 huizen met 117 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De naam van waterloop Waatskamplossing of Waatskampinlaat, die door de buurtschap loopt, geeft aan dat deze lossing water inlaat. Dit gebeurt bij de oorsprong bij de Noordervaart. Dit water voedt enkele langs het tracé gelegen vijvers. Maar de belangrijkste taak is het ontwateren van de lintbebouwing langs de weg en in de buurtschap Waatskamp. Voorheen had de Waatskampinlaat veel duikers (buizen) met verschillende diameters en gelegen op verschillende hoogtes. Dit zorgde voor stagneren van de waterafvoer en vergde intensief onderhoud. Bij hevige regenval zorgde het bovendien voor plaatselijke overstroming van aangrenzende percelen.

Het Nationaal Bestuursakkoord Water stelde dat de waterschappen uiterlijk in 2015 het watersysteem op orde moeten hebben, rekening houdend met de klimaatveranderingen. Voor wateroverlast betekent dit dat het watersysteem moet voldoen aan bepaalde overstromingsnormen. Deze normen zijn afhankelijk van het grondgebruik of aanwezigheid van bebouwing. In het kader van dit alles is de Waatskampinlaat in 2014 heringericht. De aanpak van de Waatskampinlaat is een van de 49 wateroverlastknelpunten die Waterschap Peel en Maasvallei in dit kader heeft opgelost, zodat hun gebied nu weer voldoet aan de actuele landelijke normen en daarmee 'waterproof' is. De werkzaamheden behelsden het vervangen van de duikers vanaf de oorsprong bij de Venloseweg tot bij de Meester Nouwenstraat in de nieuwbouwwijk in Ospel. Dit gold voor de duikers die niet beantwoordden aan de gewenste diameter of hoogte.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Leon en Esther Geuns bieden sinds 2005 op hun Zorgboerderij Vreike-hof (Waatskamp 114) een zinvolle dagbesteding aan mensen met een lichamelijke, psychische of meervoudige beperking, waarbij het ritme van de dag en de seizoenen, rust, natuur en respect voor mens en dier een belangrijke rol spelen. Naast de zorgboerderij worden er aardappelen, asperges, prei en diverse koolsoorten verbouwd voor de boerderijwinkel. Op de boerderij lopen schapen, kippen, konijnen, duiven, een ezel, ganzen, mini-varkentjes, honden en poezen.

Reactie toevoegen