Veur

Voormalige gemeente
Leidschendam-Voorburg
Haaglanden
Zuid-Holland

zh_gemeente_veur_in_ca._1870_kaart_j._kuijper.gif

Gemeente Veur anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Veur anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Veur

Terug naar boven

Status

- Veur is een voormalige gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Haaglanden.

- Veur en Stompwijk waren in 1812 samengevoegd tot de gemeente Leidschendam. Per 1-4-1817 zijn het wederom zelfstandige gemeenten geworden, waarna zij in 1938 wederom zijn opgegaan in de dan opnieuw opgerichte gemeente Leidschendam, die op zijn beurt in 2002 is opgegaan in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving en spelling
In de loop der jaren zijn voor deze gemeente ook diverse andere benamingen en spellingen in gebruik geweest, zijnde: 'Veur en Noordzijde van Leidschendam', welk laatste deel ook wel werd benoemd als 'van den Leijdschen dam'.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Veur 153 huizen met 905 inwoners, verdeeld in de gelijknamige buurtschap 104/647 (= huizen/inwoners) en het dorp Leidschendam (het N deel) 49/258.

Reactie toevoegen