Haaglanden

Streek
Haaglanden
Zuid-Holland

haaglanden_fietsroutenetwerk.jpg

Fietsroutenetwerk Haaglanden is een eenvoudig systeem waarmee je zelf eindeloos routes kunt maken. Via genummerde borden fiets je van knooppunt naar knooppunt waarbij je zelf de lengte en route kunt bepalen.

Fietsroutenetwerk Haaglanden is een eenvoudig systeem waarmee je zelf eindeloos routes kunt maken. Via genummerde borden fiets je van knooppunt naar knooppunt waarbij je zelf de lengte en route kunt bepalen.

haaglanden_kaart_kopie.jpg

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Stadsgewest Haaglanden (de 9 gemeenten met de dikke rode lijnen op de kaart) is per 1-1-2015 opgeheven. Als geografische en maatschappelijke regio blijft Haaglanden echter gewoon bestaan.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Stadsgewest Haaglanden (de 9 gemeenten met de dikke rode lijnen op de kaart) is per 1-1-2015 opgeheven. Als geografische en maatschappelijke regio blijft Haaglanden echter gewoon bestaan.

Haaglanden

Terug naar boven

Status

- Haaglanden is een regio en voormalig intergemeentelijk samenwerkingsverband in de provincie Zuid-Holland.

- Het intergemeentelijke samenwerkingsverband Stadsgewest Haaglanden was een zogeheten stadsregio (formeel: plusregio). Het maakte onderdeel uit van de Zuidvleugel van de Randstad. Het Stadsgewest is in 2015 opgeheven en opgegaan in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Sindsdien is het Stadsgewest er dus niet meer, maar de naam Haaglanden is in de regio wel in gebruik gebleven om de geografische en maartschappelijke regio aan te duiden. Er zijn bijvoorbeeld nog altijd veel instanties die een 'afdeling Haaglanden' hebben of stellen dat ze in deze regio gevestigd zijn, of voor deze regio werkzaam zijn. In die zin blijft de naam dus gewoon gangbaar als streeknaam.

- Stadsgewest Haaglanden omvatte - en de huidige gelijknamige regio omvat - de volgende 9 gemeenten (met inwonertal tussen haakjes): Den Haag (520.000), Zoetermeer (124.000), Westland (105.000), Delft (101.000), Leidschendam-Voorburg (74.000), Pijnacker-Nootdorp (52.000), Rijswijk (49.000), Wassenaar (26.000) en Midden-Delfland (19.000).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De regio Haaglanden heeft ca. 1.000.000 inwoners. Voor de verdeling per gemeente zie bij Status.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de MIRT* Verkenning Haaglanden brengen de Rijksoverheid, het - tegenwoordig - voormalige Stadsgewest en de provincie Zuid-Holland kansen, knelpunten en oplossingen in kaart om deze regio op lange termijn bereikbaar en leefbaar te houden.
* MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

- In mei 2012 is besloten tot een aantal maatregelen om de doorstroming van het verkeer in de regio Haaglanden te verbeteren. Zie persbericht Akkoord verbetering bereikbaarheid regio Den Haag.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Fietsroutenetwerk Haaglanden is een eenvoudig systeem waarmee je zelf eindeloos routes kunt maken. Het netwerk is ontstaan in de mijnbouw. Daar werden de punten waar men links, rechts of rechtdoor ging genummerd. Zo ontstonden er knooppunten. Dit systeem is vervolgens uitgewerkt voor fietsroutes en is inmiddels in bijna heel Nederland te vinden. Via genummerde borden fietst je van knooppunt naar knooppunt waarbij je zelf de lengte en route kunt bepalen. Bij de meeste knooppunten staat een informatiebord met een overzichtskaart. Met de Fietsrouteplanner, die je onder de link kunt vinden, kun je je uitgestippelde route gratis downloaden.

- WandelSportVereniging Haaglanden organiseert jaarlijks verschillende wandeltochten in de regio. Tevens biedt zij trainingsprogramma's aan om goed voorbereid aan de start te verschijnen van de Vierdaagse van Nijmegen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Haaglanden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Wonen: - Woonnet Haaglanden biedt een online overzicht van vrijkomende huurwoningen van de woningcorporaties in deze regio. Je kunt online inschrijven en reageren.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Businesspark Haaglanden is een samenwerking tussen de gemeenten Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Ondernemers die zich willen (her)vestigen in deze groeiregio kunnen nu op één plek terecht voor locatieadvies. Pluspunten voor ondernemers die overwegen zich in deze regio te vestigen: Strategisch gelegen: in de nabijheid van A4, A12 en A13 en vlakbij (lucht)haven. Grote (regionale) afzetmarkten in een groeiregio. Kennisinstituten aanwezig. Beschikbaarheid passend personeel. Een ruim grondaanbod.

- Sport: - CMV Haaglanden is het samenwerkingsverband van volleybalverenigingen in de regio en de Nederlandse Volleybal Bond (Regio West). Deze verenigingen organiseren gezamenlijk een reeks toernooien voor de jongste volleyballers (vanaf 6 tot ca. 12 jaar). Oudere kinderen kunnen via de aangesloten volleybalverenigingen deelnemen aan de Nevobo jeugdcompetitie.

Reactie toevoegen