Haaglanden

Streek
Haaglanden
Zuid-Holland

haaglanden_fietsroutenetwerk.jpg

Fietsroutenetwerk Haaglanden is een eenvoudig systeem waarmee je zelf eindeloos routes kunt maken. Via genummerde borden fiets je van knooppunt naar knooppunt waarbij je zelf de lengte en route kunt bepalen.

Fietsroutenetwerk Haaglanden is een eenvoudig systeem waarmee je zelf eindeloos routes kunt maken. Via genummerde borden fiets je van knooppunt naar knooppunt waarbij je zelf de lengte en route kunt bepalen.

haaglanden_kaart_kopie.jpg

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Stadsgewest Haaglanden (de 9 gemeenten met de dikke rode lijnen op de kaart) is per 1-1-2015 opgeheven. Als geografische en maatschappelijke regio blijft Haaglanden echter gewoon bestaan.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Stadsgewest Haaglanden (de 9 gemeenten met de dikke rode lijnen op de kaart) is per 1-1-2015 opgeheven. Als geografische en maatschappelijke regio blijft Haaglanden echter gewoon bestaan.

Haaglanden

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Haaglanden (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Haaglanden is een streek in de provincie Zuid-Holland.

- Het intergemeentelijke samenwerkingsverband Stadsgewest Haaglanden was een zogeheten stadsregio (formeel: plusregio). Het Stadsgewest maakte onderdeel uit van de Zuidvleugel van de Randstad. Stadsgewest Haaglanden is in 2015 opgeheven en opgegaan in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Sindsdien is het Stadsgewest er dus niet meer, maar de naam Haaglanden blijft wel in gebruik om de geografische en maartschappelijke regio aan te duiden. Er zijn bijvoorbeeld nog altijd veel instanties die een 'afdeling Haaglanden' hebben of stellen dat ze in deze regio gevestigd zijn, of voor deze regio werkzaam zijn. In die zin blijft de naam gangbaar als streeknaam.

- Stadsgewest Haaglanden omvatte - en de huidige gelijknamige streek omvat - de volgende 9 gemeenten (met inwonertal tussen haakjes): Den Haag (520.000), Zoetermeer (124.000), Westland (105.000), Delft (101.000), Leidschendam-Voorburg (74.000), Pijnacker-Nootdorp (52.000), Rijswijk (49.000), Wassenaar (26.000) en Midden-Delfland (19.000).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De streek Haaglanden heeft ca. 1.000.000 inwoners. Voor de verdeling per gemeente zie bij Status.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de MIRT* Verkenning Haaglanden brengen de Rijksoverheid, Stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland kansen, knelpunten en oplossingen in kaart om deze regio op lange termijn bereikbaar en leefbaar te houden.
* MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

- In mei 2012 is besloten tot een aantal maatregelen om de doorstroming van het verkeer in de regio Haaglanden te verbeteren. Zie persbericht Akkoord verbetering bereikbaarheid regio Den Haag.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Fietsroutenetwerk Haaglanden is een eenvoudig systeem waarmee je zelf eindeloos routes kunt maken. Het netwerk is ontstaan in de mijnbouw. Daar werden de punten waar men links, rechts of rechtdoor ging genummerd. Zo ontstonden er knooppunten. Dit systeem is vervolgens uitgewerkt voor fietsroutes en is inmiddels in bijna heel Nederland te vinden. Via genummerde borden fietst je van knooppunt naar knooppunt waarbij je zelf de lengte en route kunt bepalen. Bij de meeste knooppunten staat een informatiebord met een overzichtskaart. Met de Fietsrouteplanner, die je onder de link kunt vinden, kun je je uitgestippelde route gratis downloaden.

- Thematische fietsroutes in de regio Haaglanden.

- WandelSportVereniging Haaglanden organiseert jaarlijks verschillende wandeltochten in de regio. Tevens biedt zij trainingsprogramma's aan om goed voorbereid aan de start te verschijnen van de Vierdaagse van Nijmegen.

- Met de voordelige combitickets van Veolia Haaglanden krijg je korting op de entree van verschillende attracties in de regio Haaglanden en op je reis er naar toe.

Terug naar boven

Links

- Woonnet Haaglanden biedt een online overzicht van vrijkomende huurwoningen van de woningcorporaties in de regio Haaglanden. Je kunt online inschrijven en reageren.

- Businesspark Haaglanden is een samenwerking tussen de gemeenten Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. Ondernemers die zich willen (her)vestigen in de groeiregio Haaglanden kunnen nu op één plek terecht voor locatieadvies. Pluspunten voor ondernemers die overwegen zich in de regio Haaglanden te vestigen: Strategisch gelegen: in de nabijheid van A4, A12 en A13 en vlakbij (lucht)haven. Grote (regionale) afzetmarkten in een groeiregio. Kennisinstituten aanwezig. Beschikbaarheid passend personeel. Een ruim grondaanbod.

Reactie toevoegen