Ten Arlo

Plaats
Buurtschap
De Wolden
Drenthe

Ten Arlo plaatsnaambord [640x480].jpg

Ten Arlo is een 'beschermd dorpsgezicht'

Ten Arlo is een 'beschermd dorpsgezicht'

Ten Arlo

Terug naar boven

Status

- Ten Arlo is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Zuidwolde.

- De buurtschap Ten Arlo valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zuidwolde.

- De buurtschap Ten Arlo ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ten Arloo, 1403 land in den Narle (Narle geschreven voor Arle).

Naamsverklaring
De naam betekent Arendsbos of 'bos van de persoon Arno'. Zie ook Taarlo en Tynaarlo.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ten Arlo ligt rond de gelijknamige weg en de Hoogeveenseweg, N van Zuidwolde en Steenbergen, direct ZW van Hoogeveen, in de 'oksel' van A28 en N48.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Ten Arlo 14 huizen met 72 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen (waarvan slechts ca. 6 aan de gelijknamige weg) met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger bestond de buurtschap Ten Arlo op haar beurt uit de buurten Pinksterhuis, Kiers en Ten Heuvel (of Den Heuvel). Pinksterhuis en Kiers waren afsplitsingen van Ten Heuvel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op de Hoogeveenseweg, tussen Ten Arlo 1, 2, 2a en de Noorderweg geldt sinds eind 2010 een maximumsnelheid van 60 km per uur. Het betreft een lengte van ca. 200 meter. De Hoogeveenseweg blijft een voorrangsweg. Het opnieuw asfalteren van een groot deel van de Hoogeveenseweg was voor de gemeente een natuurlijk moment om tot uitvoering van dit besluit te komen. De gemeente wil het bijzondere karakter van het gebied zichtbaarder maken. Daarom ondersteunt zij de snelheidsbeperking met een rood wegdek van klinkers. Veiligheid en verbetering van het landschap gaan op deze manier samen op.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ten Arlo is een 'beschermd dorpsgezicht' en is tevens aangemerkt als archeologisch waardevol gebied. Met geld uit het TenneT-Compensatiefonds wordt de komende jaren gewerkt aan het herstel van het halfopen karakter van de esbrink, onder meer door het fors uitdunnen van de beplanting en het verwijderen van bosjes en onderbeplanting. Ook worden de oude, onverharde verbindingen vanaf de brink naar onder meer Huize Echten, het Drents plateau en de weiden en boerderijen in de buurtschap begaanbaar gemaakt en het omliggende landschap hersteld. Om het gebied aantrekkelijker te maken voor recreanten, komen er informatieborden, zitbanken en picknickplaatsen. De versterking van de verschillende elementen in en om de brink geeft een flinke impuls aan het landschap van Ten Arlo en omgeving.

Het TenneT-Compensatiefonds, dat opgericht is door elektriciteitstransporteur van het landelijke hoogspanningsnetwerk TenneT, is bedoeld als compensatie voor het instandhouden van de hoogspanningslijn tussen Hoogeveen en Zwolle. In totaal krijgt de provincie Drenthe 6 miljoen euro uit het fonds voor projecten ter verbetering van de kwaliteit van het landschap in Zuidwest Drenthe.

Reactie toevoegen