Sluisse Veer

Plaats
Buurtschap
Sluis
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

sluisse_veer_kaart_ca._1940_kopie.jpg

NO van Sluis ligt de buurtschap Sluisse Veer, naar het vroegere voetveer over het Zwin. Nu ligt er een brug over het in 1874 gereedgekomen Uitwateringskanaal. Er was ook een veerhuis en een tol. (© Kadaster)

NO van Sluis ligt de buurtschap Sluisse Veer, naar het vroegere voetveer over het Zwin. Nu ligt er een brug over het in 1874 gereedgekomen Uitwateringskanaal. Er was ook een veerhuis en een tol. (© Kadaster)

Sluisse Veer

Terug naar boven

Status

- Sluisse Veer is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Sluis. T/m 31-3-1970 deels gemeente Sluis, deels gemeente Retranchement. Per 1-4-1970 in zijn geheel over naar gemeente Sluis, in 1995 over naar gemeente Sluis-Aardenburg, in 2003 over naar gemeente Sluis.

- De buurtschap Sluisse Veer valt, ook voor de postadressen, deels onder de stad Sluis, deels onder het dorp Rentranchement.

- De buurtschap Sluisse Veer heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Deze naam komt pas sinds ca. 2010 in de atlassen voor als plaatsnaam dus buurtschap(snaam), met de verouderde spelling Sluissche Veer (door lokale instanties wordt wel de correcte actuele spelling Sluisse Veer gehanteerd). Voorheen, d.w.z. sinds ca. 1970, staat deze naam er ter plekke alleen als veldnaam, d.w.z. niet in het lettertype van een plaatsnaam. Daar weer voor, d.w.z. van ca. 1950 tot ca. 1970, staat er de benaming Het Veer.

Naamsverklaring
De buurtschap Sluisse Veer is genoemd naar het voetveer dat hier was in de tijd dat het Zwin nog (tot) hier liep, van / naar en/of nabij de stad Sluis.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Sluisse Veer ligt rond de gedeelten van de wegen Hoogstraat en Provinciale weg bij de brug over het Uitwateringskanaal naar de Wielingen (de Zwinbrug) en rond het gedeelte van de Olieslagersweg bij het kruispunt met de Provinciale weg. De buurtschap ligt NO van de stad Sluis, ZZO van het dorp Retranchement, ZW van het dorp Zuidzande, ZZW van het dorp Cadzand, W van de stad Oostburg en NNW van de stad Aardenburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Sluisse Veer omvat ca. 10 huizen en enkele verblijfsaccommodaties, met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot 1874 liep hier nog het Zwin, en was er een voetveer, noodzakelijk om vanuit Sluis aan de overkant van dat water te komen. In 1874 komt het Uitwateringskanaal naar de Wielingen gereed, dat loopt vanaf de Z van Oostburg gelegen buurtschap Bakkersdam via Sluis en Retranchement naar Cadzand-Bad (ter plekke waar voorheen sprake is geweest van een buurtschap Cadzand-Haven). Tegelijkertijd komt vanuit Sluis een weg naar het N gereed, met een brug over het Uitwateringskanaal, waarmee het veer niet meer nodig is. De brug heet Zwinbrug en verwijst naar het vroegere Zwin alhier. Bij het veer was sprake van een veerhuis. Er was ook een tol, op de grens van de gemeenten Sluis en Retranchement. Deze grens liep ter plekke een klein stukje W van het kanaal en W parallel daaraan (de gemeentegrens is de stippellijn op de afgebeelde kaart uit ca. 1940). Rond het veer en de tol is de buurtschap Sluisse Veer ontstaan.

Reactie toevoegen