Sint Jacobiparochie

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

sint jacobiparochie oosteinde 1931 [640x480].jpg

Sint Jacobiparochie Oosteinde 1931

Sint Jacobiparochie Oosteinde 1931

Sint Jacobiparochie

Terug naar boven

Status

- Sint Jacobiparochie is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Het Bildt.

- Onder het dorp Sint Jacobiparochie vallen ook de buurtschappen Zwarte Haan en Oosthoek (eigenlijk valt Oosthoek onder Westhoek, of nog beter gezegd: zijn zij samen een tweelingbuurtschap, maar hoe die vork in de steel zit leggen wij daar ter plekke uit).

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Sint Jabik.

Inwoner
Een inwoner van dit dorp heet een Sint Jabuurster.

Oudere vermeldingen
Het dorp Sint Jacobiparochie heette in het begin van het onstaan Wijngaarden.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Sint Jacobiparochie ligt in de Z nabijheid van de Waddenzee en ligt verder ZO van het eiland Terschelling, ZW van het dorp Nij Altoenae en het eiland Ameland, WZW van de dorpen Alde Leie en Oudebildtzijl, W van de dorpen Sint Annaparochie en Vrouwenparochie, WNW van het dorp Stiens, NW van de dorpen Wier, Berltsum, Bitgum en Bitgummole, NNO van de dorpen Minnertsga en Ried en NO van de dorpen Firdgum, Tzummarum en Oosterbierum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Sint Jacobiparochie 308 huizen met 2.416 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.750 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sint Jacobiparochie heeft 19 rijksmonumenten.

- Na 20 jaar leegstand neemt Stichting Alde Fryske Tsjerken in 1979 de voormalige Hervormde kerk van Sint Jacobiparochie over. Kort daarna wordt de kerk gerestaureerd en in gebruik genomen als cultureel centrum voor de wijde regio. Anno 2010 is de kerk opnieuw toe aan een restauratie. Dit keer zijn het dak en de lantaarn plus de vloer aangepakt. Naar aanleiding van de restauratie legt de gebruiker van de kerk, Stichting Kultureel Sintrum De Groate Kerk, de wens op tafel om ook het interieur een grondige opknapbeurt te geven. In overleg met Stichting Jabikspaad Fryslân wordt bovendien besloten om een Pelgrimsinformatiecentrum in de kerk te vestigen.

Voor Stichting Alde Fryske Tsjerken is de tweede herbestemming van De Groate Kerk een uniek project. "De kerk wordt al 30 jaar door vrijwilligers beheerd als cultureel centrum voor de wijde omgeving”, legt directeur Gerhard Bakker uit. "Ons bestuur heeft diep respect voor hoe zij de culturele programmering steeds verder hebben weten uit te breiden. Vanuit die achtergrond heeft het bestuur van Stichting Alde Fryske Tsjerken dan ook alle medewerking willen verlenen aan de opknapbeurt van het interieur. Met de komst van het Pelgrimsinformatiecentrum in het voorportaal kan het gebruik van De Groate Kerk verder geïntensiveerd worden. Dat is alleen maar goed voor de exploitatie. Daar zijn wij natuurlijk bijzonder gelukkig mee.” (bron: Stichting Alde Fryske Tsjerken, 25-3-2011)

- De lokale Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk zijn in 2009 samen verder gegaan als (PKN) Protestantse Gemeente Sint Jacobiparochie. Ze kerken in de Open Hof (George van Saksenstraat 14).

- Op 4 mei 2005 is het oorlogsmonument bij de Groate Kerk onthuld, als eerbetoon aan verzetsmensen, dwangarbeiders, burgerslachtoffers, en Nederlandse en geallieerde militairen.

- Meijer Motoren Museum bevindt zich in de buurtschap Oosthoek en wordt op die pagina verder beschreven.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In Kultureel Sintrum De Groate Kerk zijn regelmatig optredens van koren, muziekvereningen en andere gezelschappen.

- Toneelvereniging T.O.G. is opgericht in 1952 en geeft sindsdien jaarlijks een uitvoering op de 1e zaterdag in februari in Café De Aardappelbeurs. Na de voorstelling kunnen de voetjes van de vloer want er is bal na en kan er gezellig iets worden gedronken en gekletst. Ze zijn er trots op dat ze elk jaar weer een toneelstuk ten tonele kunnen brengen, temeer omdat de rolbezetting wel eens een probleem oplevert.

- Silt Festival (op een zaterdag eind april).

- Sintjaasmet (4 dagen in juni) met o.a. volleybal, kaatsen en 's avonds feest met live bands.

- 1x in de 3 jaar wordt er een Dorpsfeest georganiseerd met een optocht van praalwagens en live muziek op het plein. De praalwagens worden verzorgd door plaatselijke buurtverenigingen die strijden om een plaatsje op het podium. Want in de tent wordt na de eerste dag een prijsuitreiking gehouden met prijzen voor de mooiste versierde wagens en de publieksprijs. Ook zijn er prijzen te behalen voor de mooist versierde straten. Het eerstvolgende Dorpsfeest is in 2018.

- "Westhoek Búttendyks, 'n dyk fan 'n evenemint!" Bote Draaisma, Sybe Krol, Baukje Luinstra, Brenda v.d. Zee en Jacob Wagenaar hebben het plan opgevat om met elkaar een uniek evenement te organiseren. Dit vindt plaats in 2018, het jaar dat gemeente Het Bildt opgaat in de grotere gemeente Waadhoeke, met als doel in datzelfde jaar Het Bildt nog één keer extra op de kaart te zetten. Maar ook om de geschiedenis rond de monumenten, de Bildtse taal en cultuur te ‘hoeden en te noeden’ (= te koesteren en te bewaren) en zo verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden, aanhakend bij Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Het evenement draagt de naam Westhoek Búttendyks 2018, afgekort WHBD2018.

Dit 4 dagen durende evenement gaat plaatsvinden van 6 t/m 9 september 2018 in het dorp Sint Jacobiparochie en in de buurtschappen Westhoek en Oosthoek aan de Oudebildtdijk. Het centrum van de activiteiten is Westhoek Búttendyks, een unieke locatie achter de zeedijk in de Westhoek. Ook It Fryske Gea staat hier positief tegenover. Deze organisatie wil graag aandacht voor de schoonheid en kwetsbaarheid van dit gebied, om te benadrukken hoe uniek het is dat zo’n voorstelling hier kan plaatsvinden. Dit gebied is o.a. zeer belangrijk als rustgebied (hoogwatervluchtplaats) voor vogels. - Nieuws van het evenement Westhoek Búttendyks 2018 op Facebook.

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Noordwest-Fryslân heeft er in 2013 een ‘nieuw’ natuurgebied bij gekregen. Drie losse kleine natuurterreinen van Staatsbosbeheer nabij Sint Jacobiparochie zijn samengevoegd en uitgebreid tot één gebied van ruim 82 ha. Het gebied heeft de naam De Blikken gekregen.

- Het Pelgrimsinformatiecentrum is gevestigd in het voorportaal van De Groate Kerk en is het hele jaar door, op iedere 2e en 4e zaterdag van de maand, geopend van 11.00 tot 15.00 uur. Het is het officiële noordelijke steunpunt van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob en Stichting Jabikspaad Fryslân. De toegang is gratis.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sint Jacobiparochie (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Sint Jacobiparochie.

- Nieuws: - Nieuws uit Sint Jacobiparochie op Facebook.

- Onderwijs: - Samenwerkingsschool Sint Jabik is een samenwerking van OBS De Opstap en CBS De Koppel. Volgens de pagina onder de link zijn zij in 2016 één school geworden.

- Sport: - v.v. St. Jacob is opgericht in 1938. - Kaatsvereniging KV Het Noorden.

- Welzijn: - Dorpssociëteit De Iest biedt de ouderen in Sint Jacobiparochie de mogelijkheid om gezellig een kaartje te leggen of een potje te biljarten.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Al in de Tweede Wereldoorlog is in Sint Jacobiparochie ondernemersvereniging de H.I.M. opgericht. Deze afkorting staat voor handel, industie en middenstand. De H.I.M. ziet het als haar taak om de ondernemers in de regio met elkaar in contact te brengen en te houden. Het versterken van de onderlinge samenhang komt de leefbaarheid ten goede.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sint Jacobiparochie.

Reactie toevoegen