Rechteren

Plaats
Buurtschap
Dalfsen
Salland
Overijssel

rechteren_richtingbordje.jpg

De buurtschap Rechteren heeft geen plaatsnaamborden, alleen richtingbordjes in de omgeving. Eén is er wit op blauw, zoals het hoort, deze is zwart op wit, en dat is niet goed, dat hoort alleen voor wijken en bedrijventerreinen.

De buurtschap Rechteren heeft geen plaatsnaamborden, alleen richtingbordjes in de omgeving. Eén is er wit op blauw, zoals het hoort, deze is zwart op wit, en dat is niet goed, dat hoort alleen voor wijken en bedrijventerreinen.

Rechteren

Terug naar boven

Status

- Rechteren is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen.

- De buurtschap Rechteren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Dalfsen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1315 en 1355 Rechteren, 1320 Rechter, 1352 Rechtere.

Naamsverklaring
Misschien een samenstelling van recht en heri, afleiding van har, met als betekenis 'rechte zandige heuvelrug'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rechteren ligt ZO van Dalfsen, rond de splitsing van Rechterensedijk, Tolhuisweg en Dalmsholterweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Rechteren 32 huizen met 223 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Rechterensedijk is in 2015 heringericht om de aspecten verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Hóe men dat zou gaan doen, is al lange tijd onderwerp van discussie geweest (o.a. i.v.m. bomenkap die de een wel en de ander niet nodig vindt). Als het goed is, is daar in 2015 dus een knoop over doorgehakt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kasteel Rechteren is het enige middeleeuwse kasteel in Overijssel dat ondanks diverse belegeringen, ontmantelingen en verbouwingen in zeer goede staat bewaard is gebleven. “Uit dit voorm. sterke slot deden de Heeren van Voorst en die van Heeckeren tot Rechteren den ingezetenen van Overijssel en voorbij trekkende kooplieden zooveel schade, dat de steden zich meermalen met de Utrechtse bisschoppen tot krijgstochten tegen Rechteren verbonden. Onder anderen namen de Zwollenaren het slot in 1483 in. Ook in den Spaanschen oorlog was het een versterkt punt van belang.”(2)

- Gevelstenen in Rechteren.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Z van de buurtschap gelegen Rechterense Veld is een afwisselend natuurgebied met naaldbos, loofbos en heidevelden. Ooit was dit een stuifzandgebied. De heuvels zijn nog altijd zichtbaar. De randen van het bos vormen een geleidelijke overgang naar de heide. Op het Rechterense Veld groeien zeldzame planten als bospaardenstaart en koningsvaren. Broedvogels zijn onder meer de raaf, buizerd en boomleeuwerik. Ook de wielewaal kun je tijdens het wandelen of fietsen soms zien. Het vochtige heideveld en de poelen trekken libellen en bijzondere vlinders aan, zoals het heideblauwtje. Je kunt er ook de grote groene sabelsprinkhaan tegenkomen. In augustus kan je zelf van een afstandje beoordelen hoe mooi de heide bloeit. De houten schaapskooi stamt nog uit de tijd dat de schaapherder met zijn kudde op de heide rondstruinde. - Foto's van Quinten Bulte van het Rechterense Veld in januari 2016, met besneeuwde bomen, bruine winterjuffers en... bramen! - Nog enkele mooie foto's door Quinten Bulte in het Rechterense Veld, met o.a. een spin die over het water loopt en een microvlinder van nog geen centimeter groot.

Reactie toevoegen