Oud-Wulven

Plaats
Buurtschap
Houten
Kromme Rijnstreek
Utrecht

oud-wulven_collage.jpg

Collage van de nog altijd landelijk gelegen buurtschap Oud-Wulven, net buiten het zeer verstedelijkte en sterk gegroeide Houten. © Jan Dijkstra, Houten.

Collage van de nog altijd landelijk gelegen buurtschap Oud-Wulven, net buiten het zeer verstedelijkte en sterk gegroeide Houten. © Jan Dijkstra, Houten.

oud-wulven_fort_bijt_hemeltje.jpg

De buurtschap Oud-Wulven heeft 8 rijksmonumenten. Die hebben allemaal betrekking op Fort bij 't Hemeltje. (© Jan Dijkstra, Houten)

De buurtschap Oud-Wulven heeft 8 rijksmonumenten. Die hebben allemaal betrekking op Fort bij 't Hemeltje. (© Jan Dijkstra, Houten)

Nieuw Wulven..jpg

Statige boerderij aan het begin van Oud-Wulven.

Statige boerderij aan het begin van Oud-Wulven.

Nieuw Wulven.jpg

Het is erg landelijk daar in Oud-Wulven.

Het is erg landelijk daar in Oud-Wulven.

Oud Wulven..jpg

Dwarshuisboerderij, "Oudwulvensehoek" in de buurtschap Oud-Wulven.

Dwarshuisboerderij, "Oudwulvensehoek" in de buurtschap Oud-Wulven.

Oud Wulven.jpg

De bloemetjes buiten gezet in Oud-Wulven.

De bloemetjes buiten gezet in Oud-Wulven.

oud-wulven_boerderij_nieuw_wulven_kopie.jpg

Oud-Wulven, boerderij Nieuw Wulven (Oud Wulfseweg 19) is een gemeentelijk monument.

Oud-Wulven, boerderij Nieuw Wulven (Oud Wulfseweg 19) is een gemeentelijk monument.

Nieuw Wulven (2).jpg

Natuurgebied Nieuw-Wulven, niet ver van Oud-Wulven.

Natuurgebied Nieuw-Wulven, niet ver van Oud-Wulven.

Oud-Wulven

Terug naar boven

Status

- Oud-Wulven is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de regio Kromme Rijnstreek, gemeente Houten. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1811. In 1812 over naar gemeente Houten, in 1818 weer afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, per 8-9-1857 weer opgegaan in de gemeente Houten.

- De buurtschap Oud-Wulven valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Houten.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Oudwulven, 1381-1383 Ouden Wuolven, 1394 Oude Wulven.

Naamsverklaring
Men gaat uit van een met het Nederlandse welven verband houdend toponiem wolf* 'gewelfd, gebogen', dat met het suffix -n- de waternaam Wulven zou hebben gevormd, met als betekenis: 'water met gebogen loop'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oud-Wulven ligt N van Houten, rond de Oud Wulverweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Oud-Wulven 33 huizen met 256 inwoners, verdeeld in de gelijknamige buurtschap 5/43 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Wulven 5/33, Waijen 6/39, Heemstede 9/76, Groot en Klein Koppels 2/20, Maarschalkerweerd 4/28 en Slachtmaat 2/17.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de middeleeuwen is er sprake van het gerecht Wulven, dat in 1394 deels opgaat in het nieuwe gerecht Oud-Wulven, dat op zijn beurt in 1545 fuseert tot het gerecht Oud-Wulven en Waijen.

De buurtschap is ontstaan rondom het (niet meer bestaande) kasteel Oud-Wulven.

Van 1856 tot 1862 is er in deze buurtschap sprake van een bestelhuis (een eenvoudige vorm van postkantoor).

- Oud-Wulverbroek is een ontginningsgebied uit de 12e eeuw.

- Geschiedenis van het Jeanette-Oord en het Folmina-paviljoen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oud-Wulven heeft 8 rijksmonumenten, allemaal betrekking hebbend op Fort bij ‘t Hemeltje. Het fort stamt uit 1877-1881 en is het laatst gebouwde fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

- Op de lijst van gemeentelijke monumenten in de plaats Houten staan er ook een aantal die onder deze buurtschap vallen.

- Verder zijn er in de buurtschap nog vele oude monumentale boerderijen te vinden (al dan niet formeel rijksmonument of gemeentelijk monument).

- In de gevel van het huidige gemeentehuis van Houten bevindt zich een poortje uit 1635 van het rond 1950 afgebroken kasteel Oud-Wulven.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- O van Oud-Wulven is de afgelopen jaren het bosgebied Nieuw-Wulven aangelegd. Dit bos ligt op het grensgebied van Bunnik met Houten en beslaat ongeveer 110 hectare. Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Nieuw Wulven is een recreatiegebied met als nevenfunctie natuur. Het is van oorsprong vanuit Rijksprogramma Recreatie om de Stad aangelegd als recreatiegebied voor de nabij gelegen groeigemeenten. Alle betrokken overheidspartijen werken hierin samen om de regionale functie van het gebied te versterken en daarmee de recreatiemogelijkheden beter te spreiden.

In 2016 is Stichting Natuurlijke Recreatie geselecteerd als nieuwe ondernemer voor recreatiegebied Nieuw-Wulven. De stichting kwam met het meest geschikte plan om dit gebied een recreatieve impuls te geven en daarmee nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers uit de regio. Doel is het recreatie-aanbod voor de regio te vergroten met behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden. Stichting Natuurlijke Recreatie is een initiatief van enkele ondernemers uit het Kromme Rijngebied. Zij hebben de maatschappelijke en recreatieve behoeften goed meegenomen in hun plan. Zo komt er een locatie met educatieve, vergader- en recreatieve faciliteiten, gericht op de natuur en historie van het gebied. Ook is er meer plek voor gratis toegankelijke voorzieningen gericht op spelen, sporten, gezondheid en vitaliteit. De lokale en maatschappelijke verbinding staat hoog in het vaandel. De stichting zet leer-/werktrajecten op voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt en zoekt samenwerking met scholen en andere initiatieven in de omgeving.

Terug naar boven

Links

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oud-Wulven.

Reactie toevoegen