Oud Veele

Plaats
Buurtschap
Westerwolde
Westerwolde
Groningen

Oud Veele

Terug naar boven

Status

- Oud Veele is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde.

- De buurtschap Oud Veele valt onder de grotere buurtschap Veele. Voor de postadressen liggen beide 'in' Vlagtwedde.

- De gemeente Vlagtwedde heeft in 2009 en 2010 bij al haar ca. 50 buurtschappen plaatsnaamborden laten plaatsen, voor zover dat nog niet het geval was (dat was bij ca. de helft wel dus ook niet het geval). De buurtschap Veele meende dat men er toch nog één vergeten was: Oud Veele. Dat is niet verwonderlijk, want deze naam komt voor zover ons bekend nergens in atlassen en op plaatsnaamlijsten voor. Op 24 mei 2011 heeft ook dit buurtschapje haar plaatsnaamborden gekregen, onthuld door wethouder Seine Lok, muzikaal begeleid door de Giezelbaargbloazers. - Fotoserie m.b.t. de onthulling van deze plaatsnaamborden d.d. 24-5-2011. Volgens ons is er wel iets vreemds met de bordjes aan de hand; vanuit Veele zitten er 2 bordjes aan één paal, alsof je erin komt en er gelijk weer uitgaat. Volgens ons kan een van die bordjes beter aan de N zijde worden geplaatst, waar nu voor zover ons bekend geen bordje staat...

- De buurtschap Oud Veele ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Kennelijk is dit de plek waar Veele oorspronkelijk ontstaan is, en is de plaats later verder gegroeid op de plek van het huidige Veele.

Naamsverklaring
Voor verklaring van de naam zie bij Veele.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oud Veele ligt NW van Vlagtwedde, tussen Veele en Wessinghuizen, rond de Veelerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Oud Veele omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Eigenaar Staatsbosbeheer had de Westeresch bij buurtschap Oud Veele tot medio 2018 opgedeeld in zes grote akkers, en heeft het gebied in dat jaar omgevormd tot 40 kleine akkertjes. Dat hebben ze gedaan op basis van de kadasterkaart uit 1832. Toen waren er nog veel meer akkertjes, maar ze gaan wel terug naar de kleinschaligheid van die tijd. De akkertjes worden gepacht door drie boeren die er ‘ouderwetse’ gewassen telen als boekweit en veldbonen. Gewassen die in de 19 eeuw heel gangbaar waren. Staatsbosbeheer wil zo laten zien hoe het land er hier vroeger uitzag, maar in al deze verschillende gewassen gedijen ook vogels. insecten en vlinders beter. De ontwikkeling van de flora en fauna in de omgevormde akkers wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de Rijksuniversiteit Groningen. Ook de Provincie Groningen is bij het project betrokken en helpt de deelnemende boeren onder meer bij het vinden van afzet voor de ‘ouderwetse’ gewassen. In de komende jaren moet duidelijk worden hoe de werkwijze op de Westeresch uitpakt. Als dat goed blijkt te gaan, kan Staatsbosbeheer dit wellicht ook op andere plekken toepassen.

Terug naar boven

Trivia

- Het pand Veelerweg 12 is van 1977-1981 bewoond geweest door de bekende voormalige politicus Roel van Duijn.

Reacties

(1)

1950: bakker Leta (ook melkbussen ophaler); de möln van Aike Kroeze; 2 bakkers rond de Rolin brug + slager, "supermarkt", winkeltje van Hidding, een kroeg, Stelmakerij, smederij en aanlegplaats van pramen: aardappels voor fabriek Veelerveen. Wat een drukte!!
En nu 2016: bakker Leta en een Loonbedrijf.
Maar wel: Terwuppinger bos, Geselberg en schitterend landschap.

Reactie toevoegen