Oud-Kamerik

Plaats
Buurtschap
Woerden
Utrecht

oud-kamerik_polder_hoogwatervoorzieningen_kaart_hdsr.jpg

Kaart van de polder en het peilgebied oftewel de waterbeheereenheid Oud-Kamerik van het waterschap. De blauwe 'taartpunt' valt tegenwoordig onder Woerdense Verlaat, het oranje en rode gebied is buurtschap Teylingen, het groene is Oud-Kamerik (©www.hdsr.nl

Kaart van de polder en het peilgebied oftewel de waterbeheereenheid Oud-Kamerik van het waterschap. De blauwe 'taartpunt' valt tegenwoordig onder Woerdense Verlaat, het oranje en rode gebied is buurtschap Teylingen, het groene is Oud-Kamerik (©www.hdsr.nl

oud-kamerik_2.jpg

Buurtschap Oud-Kamerik loopt van dit Oortjespad helemaal tot aan de Lange Meentweg in buurtschap Geer (Z van en vallend onder Wilnis), en dit allemaal dan weer O van de Van Teylingenweg.

Buurtschap Oud-Kamerik loopt van dit Oortjespad helemaal tot aan de Lange Meentweg in buurtschap Geer (Z van en vallend onder Wilnis), en dit allemaal dan weer O van de Van Teylingenweg.

oud-kamerik_6.jpg

Deze foto geeft een goed beeld van buurtschap Oud-Kamerik. Er is geen buurtschapskern, maar er zijn zeer verspreid staande boerderijen, veelal met een zeer lange opweg.

Deze foto geeft een goed beeld van buurtschap Oud-Kamerik. Er is geen buurtschapskern, maar er zijn zeer verspreid staande boerderijen, veelal met een zeer lange opweg.

ous-kamerik.jpg

We zien hier een groot gedeelte van Oud-Kamerik vanaf het Oortjespad

We zien hier een groot gedeelte van Oud-Kamerik vanaf het Oortjespad

oud-kamerik_4.jpg

Buurtschap Oud-Kamerik langs de Van Teylingenweg, met hier en daar een boerderij en een enkel woonhuis.

Buurtschap Oud-Kamerik langs de Van Teylingenweg, met hier en daar een boerderij en een enkel woonhuis.

oud-kamerik_5.jpg

Buurtschap Oud-Kamerik is mooi gelegen langs de Van Teylingenweg en de Kamerikse Wetering

Buurtschap Oud-Kamerik is mooi gelegen langs de Van Teylingenweg en de Kamerikse Wetering

oud-kamerik_8.jpg

Boerderij aan de Van Teylingenweg in voorjaarstooi in buurtschap Oud-Kamerik

Boerderij aan de Van Teylingenweg in voorjaarstooi in buurtschap Oud-Kamerik

oud-kamerik_7.jpg

Ook voor natuurschoon is er ruimte genoeg in de toch al ruime buurtschap Oud-Kamerik in Het Groene Hart van Holland

Ook voor natuurschoon is er ruimte genoeg in de toch al ruime buurtschap Oud-Kamerik in Het Groene Hart van Holland

oud-kamerik_9.jpg

Bijna zijn we aan het eind van de kilometerslange en ruime buurtschap Oud-Kamerik

Bijna zijn we aan het eind van de kilometerslange en ruime buurtschap Oud-Kamerik

oud-kamerik_3.jpg

Vanuit Woerden gezien zijn we hier aan het eind van buurtschap Oud-Kamerik, waar de bebouwing wat dichter is. Beetje jammer dat je aan geen enkele plaatsnaamaanduiding kunt zien dat je in buurtschap Oud-Kamerik bent...

Vanuit Woerden gezien zijn we hier aan het eind van buurtschap Oud-Kamerik, waar de bebouwing wat dichter is. Beetje jammer dat je aan geen enkele plaatsnaamaanduiding kunt zien dat je in buurtschap Oud-Kamerik bent...

Oud-Kamerik

Terug naar boven

Status

- Oud-Kamerik is een buurtschap in de provincie Utrecht, gemeente Woerden. T/m 1988 gemeente Kamerik.

- De buurtschap Oud-Kamerik valt onder het dorp Kanis (als dichtstbijzijnde dorp binnen de gemeente), maar omdat dat dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen beide plaatsen voor de postadressen 'in' Kamerik.

- De buurtschap Oud-Kamerik heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Oud-Kamerijk.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oud-Kamerik ligt rond de Van Teylingenweg, vanaf huisnr. 132, voor zover gelegen O van de Kamerikse Wetering. W daarvan liggen de buurtschappen Mijzijde in het Z en Teylingen in het N. Voor een visualering daarvan zie het afgebeelde kaartje en het bijschrift daarbij. De buurtschap ligt aan de O oever van de Kamerikse Wetering en O daarvan, en direct N en direct NO van het dorp Kanis, N en NNO van het dorp Kamerik, N van de stad Woerden, NO van het dorp Zegveld, ONO van het dorp Meije, OZO en ZO van het dorp Woerdense Verlaat, ZZO van het dorp Mijdrecht, Z van het dorp Wilnis en W en WZW en van het dorp Kockengen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Oud-Kamerik 32 huizen met 206 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Na een uitgebreide voorbereidingsperiode is in 2011 de uitvoering van de 'hoogwatermaatregelen Oud-Kamerik' gestart. Eind 2011 komt dit stil te liggen. Er is hernieuwd overleg nodig met vele betrokkenen, bebouwingsonderzoek van de lintbebouwing en aanpassingen van het ontwerp. Nadat er al eerder een watergebiedsplan was opgesteld, is er in 2011 een ontwerp-projectplan en een ontwerp-peilbesluit opgesteld en ter visie gelegd. Hierop zijn enkele zienswijzen (bezwaren) ingediend, die zijn behandeld. In oktober 2013 zijn het projectplan en het peilbesluit definitief door het waterschap vastgesteld. De bebouwing in de polders is individueel beoordeeld. Waar nodig zijn individuele voorzieningen getroffen (naar ontwerp van BWZ Ingenieurs). Doel van de werkzaamheden was het kunnen voldoen aan het peilbesluit voor het peilgebied Kamerik West en Oost volgens het in 2013 vastgestelde projectplan en peilbesluit.

De maatregelen bestonden globaal uit het aanleggen van nieuwe duikers, het aanbrengen van grote en kleinere overstorten/inlaten en het maken van diverse peilscheidingsconstructies/dammen. In het gebied zijn ook andere werkzaamheden uitgevoerd zoals het (ver)graven van watergangen en het realiseren van een kruisingsconstructie tussen de Kamerikse Wetering en de maalvliet naar het nieuwe gemaal. Wie tot op de m2 het naadje van de kous wil weten m.b.t. de waterbeheer-herinrichting die hier heeft plaatsgevonden, kan zich uitleven met het projectplan polder Oud-Kamerik en de zeer gedetailleerde kaarten Maatregelenkaart projectplan (noord) en Maatregelenkaart projectplan (zuid).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2012 heeft Hoogheemraaschap De Stichtse Rijnlanden Gemaal Oud-Kamerik gebouwd. Dit gemaal speelt een belangrijke rol bij de aan- en afvoer van water in deze omgeving. Het gemaal pompt overtollig water uit de gelijknamige polder en de buurpolders Kamerik Teylingens en Kamerik Mijzijde (deels) naar de Grecht. Dit gebeurt met 2 pompen, die het water ca. 2 meter opvoeren naar het niveau van de Grecht. Als het gemaal op volle toeren draait, kan het maar liefst 20.000 emmers (200.000 liter, oftewel 200 m3) water per minuut oppompen. Andersom zorgt het gemaal tijdens droge periodes voor de aanvoer van voldoende water uit de Grecht naar de poldersloten.

Middels een trap kun je het gemaal beklimmen (gelukkig doen ze dat tegenwoordig steeds vaker, zoals bijvoorbeeld ook bij het recent gebouwde gemaal Dooijersluis in de NO van Oud-Kamerik gelegen buurtschap Geer, Z van het dorp Wilnis). Vanaf het dak van het gemaal heb je een prachtig uitzicht over het weidse polderlandschap. Beklim de trap en verbaas je er over dat het land hier in de middeleeuwen even hoog lag als nu het dak! Doordat de elektrische gemalen tegenwoordig op afstand worden beheerd, wordt er in tegenstelling tot vroeger geen 'machinistenwoning' bij nieuwe gemalen meer gebouwd.

Op een informatiepaneel bij Gemaal Oud-Kamerik vind je uitvoerige informatie over het waterbeheer in deze omgeving in heden en verleden (zoals het aanvankelijk ging; door sloten te graven, later met molens en stoomgemalen en tegenwoordig met elektrische gemalen). Via de link is het ook online te lezen.

Terug naar boven

Links

- Duurzaamheid: - Veehouder Frank Janmaat uit de Kamerikse buurtschap Oud-Kamerik (Van Teylingenweg 138) heeft anno 2020 al 140 zonnepanelen op zijn stal, en dat is precies wat ze zelf nodig hebben. Op het dak is ruimte voor nog meer panelen, maar daarvoor is een nieuwe stroomkabel nodig die duur is en daardoor niet rendabel. Frank moet veel meer zonnecollectoren plaatsen als hij uit de kosten wil komen. Op zijn grasland is ruimte genoeg, maar dat vindt hij geen goed plan omdat hij het prachtige weidse uitzicht graag in tact wil houden én de koeien moeten in de zomer, als ze hier lopen, het gras kunnen eten. En dat gaat niet als er zonnepanelen op staan. Vandaar dat Frank een innovatief alternatief heeft bedacht: zonnecollectoren in de sloot. De sloot ligt onder het maaiveld, dus als je aan de andere kant van het land staat zie je ze al niet meer liggen. Je verandert het beeld van de polder er dus niet mee, concludeert Frank over de gevolgen voor het landschap. CDA-Statenlid Derk Boswijk is anno maart 2020 enthousiast over het concept en heeft alvast wat schetsen gemaakt van hoe het eruit zou kunnen komen te zien: "Je kunt hierop duidelijk zien dat de boer gewoon z'n werk kan blijven doen terwijl hij duurzame energie opwekt."

De gemeente is vooralsnog terughoudend over dit plan. Boswijk: "Ik snap de zorgen wel die men uit over de bodemkwaliteit en de ruimte voor vissen en andere dieren. Dat moet onderzocht worden. Maar je kunt dat pas onderzoeken als je start met een pilot. En die eerste stap moeten we nu zetten." De sloot van Frank Janmaat zou in dit kader mooi als proeftuin kunnen fungeren. Statenlid Boswijk heeft al twee gedeputeerden gepolst: "Die zijn enthousiast." De rest van 2020 wordt gebruikt om meer partijen warm te maken voor het plan. De hoop is dat eind 2020 de eerste zonnepanelen de sloot in kunnen. Wellicht een landelijke primeur, want wij (de redactie van Plaatsengids.nl) hebben nog niet eerder over een dergelijk initiatief gelezen. Voor nadere informatie zie de RTV Utrecht videoreportage over zonnepanelen in de sloot in Oud-Kamerik d.d. 3-3-2020.

Reactie toevoegen