Moesdijk

Plaats
Buurtschap
Weert
Midden-Limburg
Limburg

moesdijk richtingbord (Kopie).jpg

De buurtschap Moesdijk heeft geen plaatsnaamborden. Het richtingbord 'Moesdijk' in de omgeving verwijst naar het gelijknamige bedrijventerrein, N van de buurtschap.

De buurtschap Moesdijk heeft geen plaatsnaamborden. Het richtingbord 'Moesdijk' in de omgeving verwijst naar het gelijknamige bedrijventerrein, N van de buurtschap.

Moesdijk

Terug naar boven

Status

- Moesdijk is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Weert.

- De buurtschap Moesdijk valt, ook voor de postadressen, onder de stad Weert.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden. Een richtingbord 'Moesdijk' (zie foto) in de omgeving verwijst niet naar de buurtschap, maar naar het gelijknamige bedrijventerrein N van de buurtschap.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1790 Moosdyck, 1866 op de Moesdijk.

Naamsverklaring
Samenstelling van moos, moes 'moeras' en dijk 'waterkering'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt direct O van Weert en grenst in het N aan de N280 (Roermondseweg, Weert-Roermond) en de spoorlijn Weert-Roermond, en in het W aan de N292 (Ringbaan Oost/Maaseikerweg). De buurtschap omvat - aldus de site van het Buurtcomité - de wegen Koekoeksweg, Koekoekszijweg, Breijbaan, Gebleekte Steeg, Moeselpeelweg, Spechtebaan en Vliegertweg. De Moesdijk zelf ligt N van de buurtschap. Tegenwoordig bevindt zich daar een bedrijventerrein voor voornamelijk perifere detailhandel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Moesdijk niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 90 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

Oorspronkelijk was dit een buurtschap van het dorp Leuken, dat tegenwoordig als wijk is opgegaan in de stad Weert. Zie verder de beschrijving van de buurtschap Moesdijk op de site van de buurtschap.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De provincialeweg N280, deeltraject Weert-Roermond, wordt de komende jaren heringericht om een aantal verkeersknelpunten op te lossen. Aanvankelijk dreigde de weg te worden verlegd o.a. door het landelijke gebied van buurtschap Moesdijk. Gelukkig voor de inwoners heeft de Provincie echter in 2012 besloten om het bestaande tracé van de N280 te handhaven. Voor nadere informatie zie de pagina over de herinrichting N280 op de site van het Buurtcomité.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het landelijk gebied van de buurtschap Moesdijk is geliefd bij wandelaars en fietsers uit Weert, maar ook van buiten de directe omgeving. Vanaf NS-station Weert komen dan ook veel wandelaars om dit gebied te ontdekken. Het gebied tussen de spoorlijn en Moeselpeel en Kootspeel wordt aangemerkt als gebied met hoge landschappelijke waarde, in het bestemmingsplan aangeduid als 'bufferzone' tussen het spoor en de beschermde natuurgebieden. De restanten van verspreide peelgebiedjes hebben elk hun eigen flora en fauna. De oude akkers en natte graslanden worden doorsneden door sloten zoals de Houtstraatlossing en zijn broedplaatsen voor o.a. de kievit. Ook kolonies reigers leven er graag, want de sloten krioelen van de padden en kikkers. Verder voelen ook roofvogels, uilen en koekoeken zich hier thuis.

- Z van buurtschap Moesdijk ligt natuurgebied Moeselpeel. - ZO van de buurtschap ligt natuurgebied Kootspeel, dat de verbinding vormt tussen de Moeselpeel en de Roeventerpeel. Het is een Peelven, waar de Leukerbeek doorheen is geleid, die hier in ZW richting stroomt. Oorspronkelijk lag hier het dal van de Einderbeek. In het N van het gebied bevindt zich een leemrijk plateau, waar tot 1978 decennialang een afvalstortplaats van de gemeente Weert is geweest. In het N van het gebied vind je berkenbroekbos en veenmos, wat in het Z deel van het gebied niet het geval is. Het N deel is in beheer bij Natuurmonumenten, het Z deel bij Staatsbosbeheer.

Op het weblog van Gerard Stals, als oud-Altweerterheidenaar oftewel 'Heiknuiter' beter bekend als 'Geer vanne Smeed', vind je o.a. 3 uitvoerige artikelen over de Moeselpeel (2015) en 3 uitvoerige artikelen over de Kootspeel (2016), beide in tekst én beeld. Op zijn weblog vind je nog honderden andere goed uitgewerkte artikelen in tekst en beeld over de natuur in Weert en omgeving, onderverdeeld in meer dan 30 hoofdstukken.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de buurtschap Moesdijk.

- Belangenorganisatie: - Buurtcomité Moesdijk vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van deze buurtschap. Het comité heeft het mandaat van de bewoners en werkt constructief samen met bestuurders, natuurbeheerders, natuurpartijen en belangenorganisaties.

Reacties

(2)

Misschien een tip voor wat meer gegevens over de Moeselpeel en de Kootspeel:
(...)
mvg Gerard Stals

Dank voor de tip Gerard! Dat is mooi, gedetailleerd uitgewerkt lees- en kijkvoer voor wie zich hier nader in wil verdiepen. Ik heb het hierboven gelinkt (over een dag te zien), en zal er t.z.t. wellicht enkele alinea's uit samenvatten (heb ik nu nog even geen tijd voor).

Reactie toevoegen