Moesdijk

Plaats
Buurtschap
Weert
Midden-Limburg
Limburg

moesdijk richtingbord (Kopie).jpg

De buurtschap Moesdijk heeft geen plaatsnaamborden. Het richtingbord 'Moesdijk' in de omgeving verwijst naar het gelijknamige bedrijventerrein N van de buurtschap.

De buurtschap Moesdijk heeft geen plaatsnaamborden. Het richtingbord 'Moesdijk' in de omgeving verwijst naar het gelijknamige bedrijventerrein N van de buurtschap.

Moesdijk

Terug naar boven

Status

- Moesdijk is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg, gemeente Weert.

- De buurtschap Moesdijk valt, ook voor de postadressen, onder de stad Weert.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden. Een richtingbord 'Moesdijk' (zie foto) in de omgeving verwijst niet naar de buurtschap, maar naar het gelijknamige bedrijventerrein N van de buurtschap.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1790 Moosdyck, 1866 Moesdijk.

Naamsverklaring
Betekent moos, moes 'moeras' en 'dijk'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Moesdijk ligt direct O van Weert en grenst in het N aan de N280 (Roermondseweg, Weert-Roermond) en de spoorlijn Weert-Roermond, en in het W aan de N292 (Ringbaan Oost / Maaseikerweg). De buurtschap omvat de wegen Koekoeksweg, Koekoekszijweg, Breijbaan, Gebleekte Steeg, Moeselpeelweg, Spechtebaan en Vliegertweg. De Moesdijk zelf ligt N van de buurtschap en is tegenwoordig een bedrijventerrein voor voornamelijk perifere detailhandel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Moesdijk niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 40 huizen met ca. 90 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

Moesdijk was oorspronkelijk een buurtschap van het dorp Leuken, dat tegenwoordig als wijk is opgegaan in de stad Weert. Zie verder de beschrijving van de buurtschap Moesdijk op de site van de buurtschap.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De provincialeweg N280 (Weert-Roermond) wordt de komende jaren heringericht om een aantal verkeersknelpunten op te lossen. Aanvankelijk dreigde de weg te worden verlegd o.a. door het landelijke gebied van de buurtschap Moesdijk. Gelukkig voor de inwoners heeft de Provincie echter in 2012 besloten om het bestaande tracé van de N280 te handhaven. Voor nadere informatie zie de pagina over de herinchting N280 op de site van de Provincie Limburg en idem op de site van Buurtcomité Moesdijk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het landelijk gebied van de buurtschap Moesdijk is geliefd bij wandelaars en fietsers uit Weert, maar ook van buiten de directe omgeving. Vanaf NS-station Weert komen dan ook veel wandelaars om dit gebied te ontdekken. Het gebied tussen de spoorlijn en Moeselpeel en Kootspeel wordt aangemerkt als gebied met hoge landschappelijke waarde, in het bestemmingsplan aangeduid als 'bufferzone' tussen het spoor en de beschermde natuurgebieden. De restanten van verspreide peelgebiedjes hebben elk hun eigen flora en fauna. De oude akkers en natte graslanden worden doorsneden door sloten zoals de Houtstraatlossing en zijn broedplaatsen voor o.a. de kievit. Ook kolonies reigers leven er graag, want de sloten krioelen van de padden en kikkers. Verder voelen ook roofvogels, uilen en koekoeken zich hier thuis.

- Z van de buurtschap ligt natuurgebied Moeselpeel.

- O van de buurtschap ligt natuurgebied Kootspeel.

Terug naar boven

Links

- Site van en over de buurtschap Moesdijk.

Reactie toevoegen