Mirns

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Mirns-MSD-20100306-194145.jpg

Mirns, begraafplaats

Mirns, begraafplaats

mirns_kitesurfen.jpg

In 1995 heeft restaurant It Mirnser Klif bij Mirns een strand aangelegd, het enige strand van Gaasterland. Op het IJsselmeer alhier kun je o.a. goed kitesurfen. Op de achtergrond de turbines van het in 2016 in gebruik genomen Windpark Noordoostpolder.

In 1995 heeft restaurant It Mirnser Klif bij Mirns een strand aangelegd, het enige strand van Gaasterland. Op het IJsselmeer alhier kun je o.a. goed kitesurfen. Op de achtergrond de turbines van het in 2016 in gebruik genomen Windpark Noordoostpolder.

Mirns

Terug naar boven

Status

Mirns is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Gaasterland. In 1984 over naar gemeente Gaasterlân-Sleat, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Murns.

Uitspraak
Muns.

Oudere vermeldingen
1132 falsum 2e helft 13e eeuw Midlinge, 1243-1254? Midlinghe, 1325 Midlinghe, Middelinghe, 1399 van Middelen, 1505 Mirlense.

Naamsverklaring
Misschien een afleiding met ingja van het Oudfriese middila- 'middelst'. Betekent dan zoiets als 'bij degenen die in het midden wonen'. Plaatsnamen op ingja zijn echter meestal van persoonsnamen afgeleid. Andere uitzonderingen zijn Stiens en Groningen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Mirns ligt direct ZO van Bakhuizen en grenst in het Z aan het IJsselmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 wordt Mirns niet apart in de Volkstelling vermeld. Het wordt dan samen geteld met het nabijgelegen Bakhuizen. Samen hadden zij in dat jaar 87 huizen met 477 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 40 huizen met ca. 110 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De kerk van Mirns is halverwege de 18e eeuw afgebroken. De begraafplaats met klokkenstoel is wel bewaard gebleven. De klokkenstoel is in 1943 door een neerstortende Amerikaanse bommenwerper (waarbij de bemanning om het leven kwam) verwoest en in 1953 in enigszins gewijzigde vorm herbouwd. - Foto's van kerkhof en klokkenstoel door fotograaf Martin Stevens.

- In natuurgebied De Mokkebank, ZW van Mirns, staat een kleine, niet maalvaardige Amerikaanse windmotor uit 1920. De molen heeft 12 bladen. De windmotor is eigendom van Wetterskip Fryslân.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Imker Dick Meischke uit Mirns houdt in een weekend half juli open dagen bij zijn imkerij, in het kader van de Landelijke Open Imkerijdagen (in 2019 voor de 10e keer). Gratis toegang. De imker vertelt over het leven van zijn bijen en de planten waarop ze vliegen om nectar, stuifmeel, water en kithars te halen. Beleef het bijenhouden van nabij: wat doet een imker en waarom word je imker?; hoe gaat het oogsten van honing in zijn werk?; informatie over het houden van bijen; uitleg over werksters, darren en de koningin; kijken in de bijenkast en op zoek naar de koningin; informatie over hoe je je tuin of balkon bijvriendelijk kunt inrichten; hoe kun je helpen de bijenstand te verbeteren?

De bijen staan de laatste jaren erg in de belangstelling, omdat er door allerlei oorzaken veel bijenvolken sterven. Bijen zijn van levensbelang voor de bestuiving van allerlei voedselgewassen. Gelukkig zijn er ook mensen die imker willen worden; de Open Imkerij Dagen helpen hierbij. De open dagen zijn beide dagen van 10.00-16.00 uur. Ook de tuin met vele plantensoorten is de moeite waard om te komen bekijken. Het adres is Murnserdijk 3, Mirns.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Mirnser Klif.

- In 1995 heeft restaurant It Mirnser Klif in samenwerking met de gemeente een strand aangelegd, het enige strand van Gaasterland.

- Natuurgebied De Mokkebank.

- Het project 'De zachte zandmotor' voor de Friese IJsselmeerkust is sinds 2013 zichtbaar bij het Mirnserklif Z van Mirns. Daar is in genoemd jaar een nieuwe zandbank aangelegd. Tevens is het recreatiestrand verbreed en de aanwezige begroeiing verwijderd. Met het hele project wordt langs de IJsselmeerkust van Friesland geëxperimenteerd met methoden om de kust te beschermen. Daarbij wordt gepoogd natuurkrachten zoals de waterstroming en de wind te benutten om de kust steviger te krijgen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Bakhuizen, Mirns en Rijs.

- Nieuws: - Dorpskrant Op 'e Hichte voor de dorpen Bakhuizen, Mirns, Rijs e.o. is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Het doel van vereniging Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs (BMR) is het behartigen van de belangen van alle inwoners. In dat kader overlegt BMR regelmatig met instanties als gemeente, woningbouwvereniging en andere Dorpsbelangen in de regio. Op basis van de Dorpsvisie die in 2008 is uitgebracht ondersteunt BMR ook projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen en die vaak op initiatief van inwoners tot stand komen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Mirns.

Reactie toevoegen