Mirns

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Mirns-MSD-20100306-194145.jpg

Mirns, Gaasterlân-Sleat, begraafplaats

Mirns, Gaasterlân-Sleat, begraafplaats

mirns_kitesurfen.jpg

In 1995 heeft restaurant It Mirnser Klif bij Mirns een strand aangelegd, het enige strand van Gaasterland. Op het IJsselmeer alhier kun je o.a. goed kitesurfen. Op de achtergrond de turbines van het in 2016 in gebruik genomen Windpark Noordoostpolder.

In 1995 heeft restaurant It Mirnser Klif bij Mirns een strand aangelegd, het enige strand van Gaasterland. Op het IJsselmeer alhier kun je o.a. goed kitesurfen. Op de achtergrond de turbines van het in 2016 in gebruik genomen Windpark Noordoostpolder.

Mirns

Terug naar boven

Status

Mirns is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Gaasterland. In 1984 over naar gemeente Gaasterlân-Sleat, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Murns.

Uitspraak
Muns.

Oudere vermeldingen
1132 falsum 2e helft 13e eeuw Midlinge, 1243-1254? Midlinghe, 1325 Midlinghe, Middelinghe, 1399 van Middelen, 1505 Mirlense.

Naamsverklaring
Misschien een afleiding met ingja van het Oudfriese middila- 'middelst'. Betekent dan zoiets als 'bij degenen die in het midden wonen'. Plaatsnamen op ingja zijn echter meestal van persoonsnamen afgeleid. Andere uitzonderingen zijn Stiens en Groningen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Mirns ligt direct ZO van Bakhuizen en grenst in het Z aan het IJsselmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 wordt Mirns niet apart in de Volkstelling vermeld. Het wordt dan samen geteld met het nabijgelegen Bakhuizen. Samen hadden zij in dat jaar 87 huizen met 477 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 40 huizen met ca. 110 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De kerk van Mirns is halverwege de 18e eeuw afgebroken. De begraafplaats met klokkenstoel is wel bewaard gebleven. De klokkenstoel is in 1943 door een neerstortende Amerikaanse bommenwerper (waarbij de bemanning om het leven kwam) verwoest en in 1953 in enigszins gewijzigde vorm herbouwd. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Mirns. - Foto's van kerkhof en klokkenstoel door fotograaf Martin Stevens.

- In natuurgebied De Mokkebank, ZW van Mirns, staat een Amerikaanse windmotor uit 1920.

- Windmotor van Mirns (naamloos).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Mirnser Klif.

- In 1995 heeft restaurant It Mirnser Klif in samenwerking met de gemeente een strand aangelegd, het enige strand van Gaasterland.

- Natuurgebied De Mokkebank.

- Het project 'De zachte zandmotor' voor de Friese IJsselmeerkust is sinds 2013 zichtbaar bij het Mirnserklif Z van Mirns. Daar is in genoemd jaar een nieuwe zandbank aangelegd. Tevens is het recreatiestrand verbreed en de aanwezige begroeiing verwijderd. Met het hele project wordt langs de IJsselmeerkust van Friesland geëxperimenteerd met methoden om de kust te beschermen. Daarbij wordt gepoogd natuurkrachten zoals de waterstroming en de wind te benutten om de kust steviger te krijgen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Bakhuizen, Mirns en Rijs.

- Nieuws: - Dorpskrant Op 'e Hichte voor de dorpen Bakhuizen, Mirns, Rijs e.o. is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Het doel van vereniging Dorpsbelang Bakhuizen, Mirns en Rijs (BMR) is het behartigen van de belangen van alle inwoners. In dat kader overlegt BMR regelmatig met instanties als gemeente, woningbouwvereniging en andere Dorpsbelangen in de regio. Op basis van de Dorpsvisie die in 2008 is uitgebracht ondersteunt BMR ook projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen en die vaak op initiatief van inwoners tot stand komen.

Reactie toevoegen