Meddo

Plaats
Dorp
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

meddo_jc_elbekurkie_kopie.jpg

Jongerencentrum Elbekurkie in Meddo heeft in 2013 het 40-jarig bestaan gevierd en is nog altijd alive and kicking!

Jongerencentrum Elbekurkie in Meddo heeft in 2013 het 40-jarig bestaan gevierd en is nog altijd alive and kicking!

meddo o l school [640x480].jpg

Meddo Openbare lagere school

Meddo Openbare lagere school

Meddo Winterswijk Johannes de Doperkerk [640x480].JPG

Meddo gem. Winterswijk, RK Johannes de Doperkerk.

Meddo gem. Winterswijk, RK Johannes de Doperkerk.

Meddo

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Meddo.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Meddo.

- Boek hier je vakantie op Vakantiepark De Twee Bruggen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Meddo.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Meddo (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Meddo is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- Meddo wordt soms ook buurtschap genoemd (als één uit de reeks van 9 of met Meddo erbij 10 buurtschappen rondom en vallend onder Winterswijk), maar geografisch gezien kan Meddo, gezien het een duidelijke en redelijk grote kern heeft, het inwonertal en het feit dat het als enige 'buurtschap' van Winterswijk een kerk heeft, redelijkerwijs wel als dorp worden beschouwd.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
In de archieven wordt in 1399 melding gemaakt van het innen van tienden (afdracht aan de pachtheer) door de erven van Gelle. Gelle is de oudere naam voor Meddo.

Terug naar boven

Ligging

Meddo ligt N van Winterswijk, ZO van Groenlo en grenst via het buitengebied in het N en O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Meddo 135 huizen met 1.040 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Meddo ca. 550 huizen met ca. 1.400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1815 wordt Willem I koning van Het Koninkrijk der Nederlanden. Onder zijn bewind worden veel maatregelen uit de Napoleontische tijd overgenomen. Zo wordt ook de door de Fransen voorbereide verdeling van markegronden in 1837 in de Markewet vastgelegd. De uitvoering daarvan vindt in Meddo pas in 1857 plaats. Er is veel grootgrondbezit en het klassenstelsel blijft bestaan. ook in de rechtspraak. Boeren plegen diefstal van eigen graan om aan de gehate belasting te ontkomen. Het is armoe troef. In 1820 ontstaat een landbouwcrisis en in 1840 werderom. Hierdoor en mede door gewijzigde godsdienstopvattingen besluit een aantal boeren uit dit gebied te emigreren, vooral naar Amerika. Door de Noordamerikaanse graanexport naar Europa wordt duidelijk dat verbouw hiervan zich hier niet meer loont en legt men zich meer toe op veeteelt. In 1920 worden de woeste gronden op het Hazenveld en Masterveld in het buitengebied van Meddo ontgonnen. Later volgt ook het Meddose Veen.

Ondanks de crisisjaren in de jaren dertig blijven tot WO II de boeren in Meddo hun overwegend gemengd bedrijf uitoefenen. De naoorlogse jaren kenden moeilijke perioden. Een aantal boeren emigreerde naar landen als Amerika en Canada. Toch bleef Meddo een agrarische gemeenschap. Door maatschappelijke en economische veranderingen kwam hier in de jaren vanaf 1980 verandering in. Vele boeren zagen zich door verschillende oorzaken genoodzaakt tot stopzetting van het bedrijf. De overgebleven agrarische bedrijven kunnen hun bestaansrecht alleen zekerstellen door fusie of schaalvergroting. Na de Ruilverkaveling waarbij stukken grond werden "geruild" , verkocht of gekocht, ontstond er ook enigszins een wijziging in het landschappelijk aanzicht van Meddo. Toch bleef het merendeel voornamelijk uit landbouwgrond bestaan, afgewisseld met prachtige stukken natuur, waaronder bos en natveen. (© www.meddo.net)

Straatnaamgeving
De wegen in het buitengebied van Meddo hebben pas in 1994 namen gekregen. Vóór 1994 hadden de huizen en boerderijen als adres alleen de voor Meddo specifieke letter D (iedere buurtschap in Winterswijk had zijn eigen letter), gevolgd door een nummer. De huizen waren in oplopende volgorde genummerd, maar hierbij werd geen rekening gehouden met wegen. De nummering liep dwars door het landschap in een grote boog om de kern heen. De boerderijen met bijv. de adressen D91 en D92 lagen dus wel dicht bij elkaar, maar niet per se aan dezelfde weg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Meddo heeft 7 rijksmonumenten.

- Meddo heeft 11 gemeentelijke monumenten.

- RK Johannes de Doperkerk uit 1864. De bevolking van Meddo is, in tegenstelling tot het overige deel van de gemeente Winterswijk, overwegend rooms-katholiek.

- Mariakapel.

- Sevink Mölle (Sevinkmolen). En tevens De Sevink Mölle op molens.nl

- Twee van de grootste zwerfkeien in Nederland zijn gevonden in Meddo. Eén van deze keien met een gewicht van 38.000 kg staat bij de kantine van de plaatselijke voetbalclub. De andere kei heeft een gewicht van ruim 43.000 kg en staat bij het gemeentehuis van Winterswijk.

- Molen van Sellink te Meddo/Winterswijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Oldtimerfestival (3e weekend in september) trekt jaarlijks meer dan 1.000 oldtimers (tractoren, landbouwmachines, personen- en vrachtauto’s, stationaire- en wegmotoren van 30 jaar of ouder) uit het hele land naar Meddo.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Meddo Natuurlijk Mooi is een prachtige site met honderden foto's van het rijke dieren- en plantenleven in en rond Meddo. De site wordt regelmatig aangevuld met nieuwe waarnemingen.

- De voormalige zandafgraving 't Hilgelo (ook wel Hilgelomeer genoemd) is tegenwoordig in gebruik als zwemplas.

- Het vlonderpad in het Meddose Veen is in 2008 geheel vernieuwd. Het pad maakt onderdeel uit van de Korenburgerveenroute. Voor de palen en de planken is PLATO hout gebruikt; inlandse zachte en snelgroeiende houtsoorten die zijn verduurzaamd door een speciaal kookproces, waar geen chemicaliën aan te pas komen, tot hoogwaardig hout met een lange levensduur. Het pad is destijds aangelegd in het kader van het Hoogveenherstelproject Korenburgerveen. De gemeente Winterswijk heeft het Meddose Veen in 2013 overgedragen aan Natuurmonumenten. Het Meddose Veen wordt als onderdeel beschouwd van het Korenburgerveen, dat al bij Natuurmonumenten in beheer was. Nadere informatie over het Korenburgerveen op de site van beheerder Natuurmonumenten.

- De oevers in het Meddoseveld worden in ieder geval tot 2016 natuurvriendelijk beheerd. Daarover is in 2010 een overeenkomst tussen alle grondeigenaren en Waterschap Rijn en IJssel getekend. De coöperatieve vereniging PAN coördineert het onderhoud in het Meddoseveld in opdracht van het waterschap. Het werk wordt verzet door ingehuurde agrariërs, die daarmee een extra bron van inkomsten verkrijgen. De samenwerking tussen landbouwers, de agrarische natuurvereniging PAN (Particulier Agrarisch Natuurbeheer) en Waterschap Rijn en IJssel, heeft de afgelopen 6 jaar 4 hectare aan nieuwe natuur opgeleverd. In de nieuwe overeenkomst worden de gebruikelijke smalle onderhoudspaden aan beide zijden van watergangen getransformeerd tot een meer robuuste, 4 meter brede strook aan één kant van het water. Het onderhoud van 15 kilometer aan watergangen kan zo eenvoudiger, goedkoper en natuurvriendelijker plaatsvinden. Door deze aanpak ontstaat een grotere variatie aan flora en fauna. De afgelopen jaren is de 'onkruiddruk' voor de naastgelegen weilanden al merkbaar verminderd. Onkruiden die zich vanaf de waterkant verspreidden, zijn vervangen door meer gewenste kruiden. Distels, brandnetels en bijvoorbeeld ridderzuring krijgen daardoor minder kans. Boeren hebben daardoor minder overlast en het bespaart tevens werk. Weidevogels als wulpen, kieviten en veldleeuweriken, die in Nederland onder zware druk staan, lijken het in het Meddoseveld tegenwoordig relatief goed te doen. Verschillende soorten vlinders, fazanten en patrijzen worden ook vaker dan voorheen waargenomen. (bron: Waterschap Rijn en IJssel, 11-6-2010)

Terug naar boven

Links

- Site van en over Meddo.

- De kern Winterswijk heeft 3 muziekkorpsen die in de hoogste divisie spelen. Maar ook in enkele Winterswijkse buurtschappen zijn muziekkorpsen van hoog niveau. Zo is er in Meddo muziekvereniging Sint Jan.

- Jongerencentrum Elbekurkie.

- Zorgboerderij Panovenhuuske.

 

Reactie toevoegen