Lienden (Batenburg)

Plaats
Buurtschap
Wijchen
Land van Maas en Waal
Gelderland

Lienden (Batenburg)

Terug naar boven

Status

- Lienden is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal, gemeente Wijchen. T/m 1983 gemeente Batenburg.

- De buurtschap Lienden valt, ook voor de postadressen, onder de stad Batenburg.

Terug naar boven

Ligging

Lienden ligt ZO van Batenburg, rond de Liendensedijk en Liendensestraat en grenst in het W aan de Maas, in het O aan de A50 en in het Z aan de spoorlijn Nijmegen - 's-Hertogenbosch.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Lienden 14 huizen met 91 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2011 is de herinrichting van de Rijswaard of Liendense Waard, een 60 hectare grote uiterwaard ZO van Batenburg, W van Lienden, gereed gekomen. Er is ca. 1,2 miljoen kubieke meter grond weggehaald. Een in de jaren dertig bij de kanalisatie van de Maas gedempte rivierarm is in ere hersteld, zodat de rivier bij hoog water extra ruimte heeft. Het peil van de rivier zal daardoor ter plaatse zo'n 6 centimeter dalen. Tegelijkertijd ontstaat er een mooi stuk nieuwe natuur. Geldersch Landschap beheert het uiterwaardengebied. Zij gaat hier bloemrijke graslanden ontwikkelen en de oorspronkelijke Maashagen herstellen. Voor het beheer komen er brandrode runderen. Het gebied moet een waar vogelparadijs worden. Er staat al een vogelkijkhut. Ook is het gebied voor wandelaars toegankelijk. Verder is er een waterplas van zo'n 7 hectare gegraven.

Reactie toevoegen