Zevenhoven

Plaats
Dorp
Nieuwkoop
Groene Hart
Zuid-Holland

Zevenhoven.JPG

Zevenhoven

Zevenhoven

Zevenhoven..JPG

Dorpsgezicht van Zevenhoven

Dorpsgezicht van Zevenhoven

zevenhoven_de_groene_jonker_1.jpg

Zevenhoven, nieuw natuurgebied De Groene Jonker

Zevenhoven, nieuw natuurgebied De Groene Jonker

zevenhoven_de_groene_jonker_2.jpg

Zevenhoven, nieuw natuurgebied De Groene Jonker

Zevenhoven, nieuw natuurgebied De Groene Jonker

zevenhoven_de_groene_jonker_geoorde_fuut.jpg

Zevenhoven, nieuw natuurgebied De Groene Jonker, geoorde fuut

Zevenhoven, nieuw natuurgebied De Groene Jonker, geoorde fuut

ZH gemeente Zevenhoven in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Zevenhoven in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Zevenhoven in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Zevenhoven

Terug naar boven

Status

- Zevenhoven is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Nieuwkoop. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Liemeer, in 2007 over naar gemeente Nieuwkoop.

- Wapen van de voormalige gemeente Zevenhoven.

- Voor de postadressen valt onder het dorp Zevenhoven ook het dorp Noordeinde.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Zevenhoven ligt ZZO van het dorp Noordeinde, ZO van het dorp Nieuwveen, OZO van de Langeraarse Plassen en het dorp Langeraar, ONO van het dorp Ter Aar, NNO van het dorp Nieuwkoop, N van de Nieuwkoopse Plassen, NW van het dorp Noorden, ZW van de dorpen De Hoef en Uithoorn, WZW van het dorp Mijdrecht en ZZW van het dorp De Kwakel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Zevenhoven 123 huizen met 836 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 50/340 (= huizen/inwoners), het dorp Noorden (deels) 28/190 en de buurtschappen Noordeinde 24/164 en Kromme Mijdrecht 21/142. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.300 inwoners (dit is exclusief het aantal huizen en inwoners voor het dorp Noordeinde).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Zevenhoven, kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

- Historische Kring Liemeer.

- Als je meer audiovisueel bent ingesteld, vertelt geboren en getogen Zevenhovenaar Dirk Janmaat (1956) je in dit interview van 7 minuten het een en ander over verleden en heden van Zevenhoven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 zijn de 'tussenboezemkades' en de 'groene kades' in Zevenhoven e.o. versterkt. Dit was nodig om voor de komende jaren weer aan de veiligheidsnormen te voldoen. O.a. zijn beschoeiingen vernieuwd en zijn 'groene' kades versterkt met klei.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zevenhoven heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- De Dorpsstraat kerk en de Witte Kerk maken tegenwoordig deel uit van de Protestantse Gemeente te Zevenhoven.

- De elektriciteitsmaatschappij wilde de historische houten bokpalen (palen waar de bovengrondse elektriciteitskabels vanouds aan hingen) van Zevenhoven slopen en vervangen door ondergrondse stroomkabels. Die kabels zijn er gekomen, maar de bokpalen zijn blijven staan. De beste exemplaren zijn behouden en in 2012 naar de overzijde van de straat verhuisd, de in slechte staat verkerende exemplaren zijn verwijderd. De stroomkabels hebben geen functie meer en dienen nog slechts om passanten te laten zien hoe ons elektriciteitsnetwerk er vroeger uitzag in het straatbeeld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Moederdagbraderie (op een zaterdag in mei).

- Zevenhoven On Wheels (3e weekend van september) is een crossevenement voor jong en ouder met onder andere autocross en motorcross. Voor de auto's zijn er de klassen Standaard 1600cc, Standaard 2000cc, Rodeo, Sprinter, Kever, Vrije Standaard, Dames, en Stockcar F1 klasse. Voor de motoren zijn er de klassen 50cc jeugd (5 t/m 9 jaar), Mini quads 50cc (5 t/m 8 jaar), 65cc Kleine wielen (6 t/m 12 jaar), 65cc Grote wielen (6 t/m 12 jaar), 85cc kleine wielen (10 t/m 15 jaar), 85cc Grote wielen (10 t/m 15 jaar), Hobby (>14 jaar Oneven), Hobby (>14 jaar Even), MX2, MX1/MX3, Superklasse MX1/MX2/MX3, Veteranen (vanaf 40 jaar), Quads wedstrijdrijders t/m 450cc, Quads Hobby t/m 450cc (vanaf 14 jaar), en Quads 80cc 2 takt t/m 150cc 4takt bij min. 10 aanmeldingen. Op de zaterdagavond is er een feestavond met een live optreden en een DJ, voor de nodige ontspanning tussendoor, vóór het crossgeweld op de zondag opnieuw van start gaat.

- Bij de 7-loop Zevenhoven (op de laatste zondag van september, alleen in 2017 is het een week later) kun je kiezen uit de afstanden 5 en 10 km en 10 mijl (16,1 km). Voor kinderen zijn er kortere afstanden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Groene Jonker, een gebied van ruim 100 hectare, O van Zevenhoven, N van de Nieuwkoopse Plassen, is een waterrijk natuurgebied met een grote plas, ruisende rietkragen en natte graslanden. Deze afwisseling in natuur zorgt voor een bijzonder gezelschap van weide- en moerasvogels. Elk jaargetijde zijn ze in grote aantallen te bewonderen. De natuur is hier nog jong, de omzetting van landbouwgrond naar natuur is pas in 2008 afgerond. Het gebied is dus nog volop in ontwikkeling, maar er worden al zeer bijzondere vogels gezien. Steltkluten, geoorde futen en zelfs de schuwe porseleinhoen zijn hier voorbeelden van. Maar als u door het gebied loopt, ziet u ook kievieten, futen, zwarte sterns en smienten. De vele watervogels trekken de slechtvalk aan. In de winter zien we slechtvalken die in de lente in Scandinavië broeden en bij ons overwinteren. Met natuurgebieden als de Groene Jonker geeft Natuurmonumenten ruimte aan deze snelle roofvogel. Voor wandelaars ligt er een wandelpad door het gebied en zijn er 2 uitkijkpunten.

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's van Zevenhoven, Noordeinde en Vrouwenakker op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zevenhoven (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Daltonschool De Diamant is in augustus 2016 voortgekomen uit een fusie tussen P.C. Basisschool De Zevenhof in Zevenhoven en R.K. Basisschool voor Daltononderwijs Johannes de Doper in het N buurdorp Noordeinde. Beide scholen zijn wel in functie gebleven, nu als locaties van De Diamant. "Kinderen die naar onze school gaan, worden voorbereid op een snel veranderende wereld. In die ontwikkeling is het goed om houvast te geven. Algemeen geldende waarden veranderen niet snel. Aan die waarden hebben mensen normen gekoppeld. Die normen zijn echter leeg, als we vergeten zijn waarom ze bedacht zijn. Het geloof is hier een steun. Kinderen leren we vanuit respect elkaar de ruimte te geven. Samen met de ouders voeden we ze op als tolerante mensen, die geleerd hebben niet te snel te oordelen maar vooral te begrijpen. Door in onze school in een doorlopende lijn aan de ontwikkeling van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken ruimte te geven, krijgt het Daltononderwijs zijn inhoud. Het is de manier hoe we de kinderen willen voorbereiden op de toekomst. We willen samen met de ouders de kinderen opvoeden tot volwassenen, die geleerd hebben dat saamhorigheid de basis is voor vrede. We willen hierin een voorbeeld voor de kinderen zijn. Inzet verwachten we van de kinderen, maar ook van elkaar." Aldus de website van de school.

Om de voordelen van de fusie echt te kunnen benutten, wil de school graag zo snel mogelijk naar één schoolgebouw. En de gemeente wil in een aantal kernen graag een Integraal Kindcentrum, waar verschillende partners vanuit één visie samen werken aan een modern aanbod voor het kind op het gebied van onderwijs, opvoeding, opvang, ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning. Dus dat komt toevallig mooi samen. Daartoe zijn de voor- en nadelen van beide locaties afgewogen (andere locaties dan de bestaande twee locaties zijn in deze dorpen niet voorhanden), ook de ouders e.a. inwoners gehoord hebbend, en komt men tot de conclusie dat uitbreiding en aanpassing van de locatie Zevenhoven naar een Integraal Kindcentrum het meest voor de hand ligt. Gezien alle procedures die dat met zich meebrengt, zal de concrete uitvoering nog wel enkele jaren in beslag nemen. Nadeel is dat er dan in het kleine dorp Noordeinde geen voorzieningen meer zijn. Maar wellicht kan t.z.t. de school worden herberstemd tot een andere maatschappelijke functie? Zie ook de Nieuwsbrief IKC Zevenhoven / Noordeinde dec. 2016.

Kinderopvang De Ark is gevestigd op een boerderij in het landelijk gebied net buiten de dorpskern van Zevenhoven. Je kind komt daardoor in contact met dier en natuur en wordt uitgedaagd om zelf op ontdekkingstocht te gaan. De Ark biedt opvang aan 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar; een veilige en vertrouwde omgeving met voldoende ruimte, zowel fysiek als psychisch; een uitdagende binnen- en buitenruimte, waarin kinderen kunnen spelen, leren en leven, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen; aandacht voor het individuele kind, kijkend naar de behoeftes die het kind op dat moment heeft; aandacht voor contact met leeftijdsgenootjes, leidsters, dieren, natuur, medewerkers op het bedrijf, zodat sociale competenties ontwikkeld worden; zorg en respect voor elkaar en voor de natuur.

- Sport: - s.v. Zevenhoven (voetbal). - Tennisvereniging.

- Dierenbegraafplaats: - De vader van Tom Wahle kreeg eens de vraag of hij geen plek had op een ongebruikt hoekje land van zijn boerderij om een overleden hondje te mogen begraven. Dat kon. En toen kwam er nog iemand. En nog iemand. En zo is uiteindelijk Dierenbegraafplaats Zevenhoven ontstaan. Tom en zijn vrouw Angela beheren de begraafplaats. Maandelijks is er een vrijwilligersdag (zie ook de fotoalbums van de vrijwilligersdagen), waar mensen meehelpen om te zorgen dat de begraafplaats en de graven er goed verzord bij blijven liggen. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Zo'n dag is altijd gezellig en de inwendige mens wordt door Angela goed verzorgd.

- Genealogie: - Registers m.b.t. dopen, lidmaten, trouwen en overlijden in Zevenhoven 1639-1840.

Reactie toevoegen