Kootstertille

Plaats
Dorp
Achtkarspelen
Fryslân

Kootstertille..JPG

Wegwijs worden in Kootstertille

Wegwijs worden in Kootstertille

Kootstertille.JPG

De Benedictuskerk in Kootstertille

De Benedictuskerk in Kootstertille

Kootstertille

Terug naar boven

Status

- Kootstertille is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

- Onder het dorp Kootstertille vallen ook de buurtschappen De Koaten (voorheen dorp Kooten), Mûntsetille en Opperkoaten. Vroeger was er ook nog een buurtschap Kootstermolen. Tegenwoordig valt dit punt in het N van het dorpsgebied onder de huidige buurtschap De Koaten. Tot in de 19e eeuw viel ook het Achtkarspelense deel van de buurtschap Kûkherne onder het toen nog dorp Kooten. Tegenwoordig valt dat deel onder Twijzelerheide.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Koatstertille. In de volksmond wordt het dorp ook wel kortweg De Tille genoemd.

Oudere vermeldingen
De nederzetting Kootstertille komt al op de kaart uit 1664 voor. De naam is ook vanaf die tijd overgeleverd, al wordt hiermee aanvankelijk slechts de brug over het Knjillesdjep (NL: Kolonelsdiep, sinds 1945: Prinses Margrietkanaal) bedoeld. De oudste vermelding van deze brug dateert waarschijnlijk van 1508, wanneer ene 'Wigher ter Tille' wordt aangehaald. In dat jaar is namelijk ook het kanaal aangelegd.

Naamsverklaring
Het eerste deel van de naam is de bijvoeglijke vorm van de plaatsnaam en het moederdorp Kooten. Het tweede deel van de naam is het element tille, 'brug'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Kootstertille ligt N van Drachten, NO van Burgum, ZW van Buitenpost.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kootstertille 22 huizen met 132 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk is hier sprake van het dorp Kooten, waarbij Z hiervan de buurtschap Kootstertille ontstaat, rond de tille (brug) over het Caspar de Roblesdiep of Kolonelsdiep (Fries: Knjillesdjip), tegenwoordig Prinses Margrietkanaal geheten. Vooral sinds begin 20e eeuw heeft de nederzetting zich snel ontwikkeld. Er kwamen o.a. oliemolens, een jeneverstokerij en een scheepstimmerwerf. Eind jaren dertig wordt het kanaal om het dorp heen geleid, waardoor aan de dan doodlopende arm een haven ontstaat, wat een stimulans is voor diverse bedrijven om zich hier te vestigen, waardoor het dorp verder groeit.

Het dorp wordt door het Rijk ook nog eens aangewezen tot 'ontwikkelingskern'. Door dit alles overvleugelt het dorp het moederdorp Kooten, dat in feite al tot buurtschap was 'gedegradeerd' omdat het al sinds 1883 geen kerk meer had. In 1959 wordt Kooten uiteindelijk als dorp en plaatsnaam opgeheven en toegevoegd aan het dorp Kootstertille. Je kunt dus stellen dat 'het kind de moeder heeft opgeslokt'. De plaatsnaam leeft nog voort als buurtschap De Koaten aan de gelijknamige weg. Door de groei van het dorp is 'de sprong over de Alde Dyk' gemaakt en is daar een grote nieuwbouwwijk verrezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in november 2018 162 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verbeteringen aan de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl, een belangrijke verbinding over water tussen Noord-Duitsland en de havens van Amsterdam en Rotterdam, en ook van groot belang voor de economie in Noord-Nederland. De vaarweg wordt geschikt gemaakt voor grotere, zogeheten Va-schepen, waardoor het vervoer van goederen met schepen op een veilige manier verder kan groeien. Het is de bedoeling dat van het geld bruggen, oevers, ligplaatsen en brugbediening worden verbeterd. Zo worden op het Prinses Margrietkanaal de bruggen bij Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga vervangen. Met betrekking tot de brug bij Skûlenboarch en de brug bij Kootstertille wordt onderzicht of deze bruggen kunnen worden vervangen door één aquaduct bij laatstgenoemd dorp. Het is de intentie dat het project medio 2027 gereed is.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kootstertille heeft 5 rijksmonumenten, zijnde het arbeiderswoninkje op Rykswei 2, de kop-hals-rompboerderij uit 1850 op nr. 4, de Hervormde kerk met klokkenstoel, het Poepekrús uit mogelijk ca. 1580 aan de Harstewei, en de 2e helft 19e-eeuwse Oldambtster boerderij op de Koaten 26, die dus in buurtschap De Koaten ligt en daarom aldaar wordt beschreven.

- De Hervormde (PKN) Benedictuskerk uit 1883 heeft 3 voorgangers gehad, waar je alles over kunt lezen onder de link. De Hervormde en Gereformeerde kerk van dit dorp zijn in 2012 gefuseerd tot Protestantse Gemeente Kootstertille. - De kerkdiensten kun je hier terugkijken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Klootstertille, Kloostertille... In de rest van Nederland was onze plaatsnaam altijd een probleem om te spellen, tot de Survival Kootstertille zijn intrede deed en in de loop der jaren een begrip is geworden. De eerste run was in 2002. Het eerste bestuur legde de lat gelijk al hoog. Van onderschatting was weliswaar geen sprake, maar ze waren niet gauw tevreden. Alle facetten van de run moesten goed verzorgd zijn: sponsoring, vrijwilligers, parcours, vergunningen, materiaal, catering, pers en als belangrijkste: de deelnemers. Voor deelnemers moest het een run worden waar ze graag weer terug wilden komen. Met het bedrijf Wadro werd een perfecte eerste hoofdsponsor gevonden, die de run gedurende 10 jaar fantastisch heeft gesteund. Zij staken hun nek uit voor een evenement waarvan niemand kon vermoeden welk een omvang het zou krijgen.

Gezien de sympathie die er heerste voor de trainingsgroep in Kootstertille, was het vinden van verdere sponsoren ook niet moeilijk. Iedereen zag ook het sociaal-maatschappelijke belang van de survival in het dorp. Honderden vrijwilligers die samen een fantastisch evenement neerzetten. En honderden deelnemers die, met de kont van de bank af of achter de computer/televisie vandaan komen. De eerste run trok gelijk al 224 deelnemers. Met de daarop volgende runs is het enthousiasme alleen maar toegenomen. Van 2012 t/m 2018 was de firma Biddle de hoofdsponsor. De basis bleef hetzelfde: het trotseren van uitdagende hindernissen. Elk jaar werden de hindernissen professioneler en steeds vaker in veelvoud geplaatst vanwege de toegenomen populariteit van de survivalsport. Sinds 2019 is de firma Stertil de hoofdsponsor.

Deelnemers in verschillende categorieën kunnen hun hart ophalen bij de Stertil Survivalrun Kootstertille (2e zondag in maart). We bieden de volgende wedstrijdklassen aan: JSC-D (Jeugd 8-9 jaar, 4 km), JSC-C (Jeugd 10-11 jaar, 5 km), JSC-B (Jeugd 12-14 jaar, 5 km), JSC-A (Jeugd 15-17 jaar, 8 km), KSR (Korte survivalrun, 8 km), MSR (Middellange survivalrun, 11 km). Voor de recreanten organiseren wij een Funrun voor kinderen van 8-15 jaar, een Funrun voor deelnemers vanaf 15 jaar en een Ouder-kindrun. De afstand van deze categorieën is 5 kilometer. Voor de recreanten die iets meer uitdaging zoeken bieden wij een survivalrun van 8 kilometer waarvan een 'lichte' en een 'zware' variant. Wanneer deze klassen niet voldoende uitdaging bieden hebben wij ook nog een 11 kilometer lange survivalrun. Er wordt ook een fietsroute uitgestippeld, zodat vrienden/familieleden de atleten kunnen volgen en aanmoedigen tot aan de “Bel van Minne”. Naast onze, inmiddels meer dan 30 meter lange, brute eindhindernis staan tenten opgebouwd waar een ieder terecht kan voor gezelligheid, een hapje, een drankje en dit alles onder begeleiding van een stukje muzikaal entertainment."

- Avondvierdaagse (eind mei / begin juni).

- Dorpsfeest Kootstertille (gedurende 4 dagen eind juni, in 2019 voor de 12e keer).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Kootstertille van Omrop Fryslân.

- Belangenvereniging: - "Plaatselijk Belang Kootstertille (PBK) is een vereniging die opkomt voor de belangen van het dorp. Wij houden ons bezig met de 'leefbaarheid' in de brede zin van het woord, en alle inwoners van ons dorp mogen lid worden van de vereniging. Het meeste wat ons als inwoners van dit land overkomt, wordt vanuit 'Den Haag' geregeld. Daar bemoeien we ons als PBK niet mee. Zaken die vanuit de provincie of de gemeente aangestuurd worden, en ons als dorp raken, bemoeien we ons wél mee. Als dat nodig is. En dat doen we dan uit naam van het dorp. Namens onze leden. En daar komt jíj als inwoner in beeld. Als we opkomen voor jouw belang is het wel zo handig dat we samen kunnen overleggen. Als lid van Plaatselijk Belang heb je recht van spreken op de jaarvergadering. Als lid geef je zelf richting aan het welzijn van ons dorp. De leden kiezen uit hun midden minimaal 3 en maximaal 7 bestuursleden. Wij als bestuur zetten ons met hart en ziel in voor de leefbaarheid in ons dorp. Wij gaan ervoor! Omdat we dat belangrijk vinden. Ook het jeugdwerk in Kootstertille valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang. Een bestuurslid stuurt een groep vrijwilligers aan, die regelmatig activiteiten organiseren voor kinderen van 4 tot 16 jaar."

- MFA: - MFA Tillehûs is het bruisende middelpunt voor verenigingen, inwoners, bedrijven en sociale activiteiten in Kootstertille, voor kleine en grote evenementen. De locatie is o.a. geschikt voor vergaderingen, feesten, partijen, trouwerijen, personeelsuitjes, thema-avonden en teambuildingactiviteiten. Er zijn ook sporthalvoorzieningen.

- Onderwijs: - Basisschool De Balkwar. - Basisschool De Merlettes. - Basisschool Oranje Nassau.

- Muziek: - Malletband V.I.O.S. (Vooruitgang Is Ons Streven). - Majorette en Twirl Vereniging V.I.O.S.

- Sport: - Voetbalvereniging SC Kootstertille is opgericht in 1961.

- Zorg: - Dagbesteding De Pastorie biedt zorg in een beschermde omgeving met ondersteuning die er op gericht is dat mensen met plezier aan het werk zijn en daarnaast leren van de activiteiten en de samenwerking met andere cliënten. De dagbesteding kan geboden worden aan mensen met een beperking van welke aard dan ook. Er worden verschillende werkzaamheden aangeboden zoals: repro, montage, tuinonderhoud, dierenverzorging, facilitair. Door het diverse aanbod is er voor iedereen een passende activiteit die aansluit op de vaardigheden en ontwikkelingen van de cliënt.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Bedrijventerrein Oostkern Kootstertille is recentelijk opgewaardeerd. Hierdoor ligt er nu een net en compleet industrieterrein. Voor deze opwaardering is nauw samengewerkt tussen de ondernemers en de gemeente. De locatie is een gemengd bedrijventerrein van ongeveer 37 hectare. De kavels langs het kanaal zijn geschikt voor bedrijven met watergebonden activiteiten. Er zijn nog diverse kavels in verschillende grootten beschikbaar. Het gaat om kavels zonder bedrijfswoning en kavels waar wel een bedrijfswoning mogelijk is. De grootte van de kavels varieert, het minimum is ongeveer 1500 m2.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kootstertille en - idem kerk.

Reacties

(2)

Ik woon in Canada. Mijn oom Fokke Hamstra was getrouwd met een Hofman. Ze hadden een bakkerij in Kootstertille. De bakkerij is verkocht toen de familie naar Canada vertrokken is in 1950? Weet iemand iets over deze bakkerij? Graag informatie, foto's etc. Thank you.

Dank voor uw oproep. Ik hoop dat er iemand reageert. Als er een reactie komt, laat ik het u weten.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen