Kootstertille

Plaats
Dorp
Achtkarspelen
Fryslân

kootstertille groeten uit 1904 [640x480].jpg

Kootstertille, Groeten uit, 1904

Kootstertille, Groeten uit, 1904

Kootstertille..JPG

Wegwijs worden in Kootstertille

Wegwijs worden in Kootstertille

Kootstertille.JPG

De Benedictuskerk in Kootstertille

De Benedictuskerk in Kootstertille

Kootstertille

Terug naar boven

Status

- Kootstertille is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

- Onder het dorp Kootstertille vallen ook de buurtschappen De Koaten, Mûntsetille en Opperkoaten. Vroeger was er ook nog een buurtschap Kootstermolen. Tegenwoordig valt dit punt in het N van het dorpsgebied onder de huidige buurtschap De Koaten. Tot in de 19e eeuw viel ook het Achtkarspelense deel van de buurtschap Kûkherne onder het dorp Kooten (dat tegenwoordig onderdeel is van het dorp Kootstertille). Tegenwoordig valt dat onder Twijzelerheide.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Koatstertille. In de volksmond wordt het dorp ook wel kortweg De Tille genoemd.

Oudere vermeldingen
De nederzetting Kootstertille komt al op de kaart uit 1664 voor. De naam is ook vanaf die tijd overgeleverd, al wordt hiermee aanvankelijk slechts de brug over het Knjillesdjep (NL: Kolonelsdiep, sinds 1945: Prinses Margrietkanaal) bedoeld. De oudste vermelding van deze brug dateert waarschijnlijk van 1508, wanneer ene 'Wigher ter Tille' wordt aangehaald. In dat jaar is namelijk ook het kanaal aangelegd.

Naamsverklaring
Het eerste deel van de naam is de bijvoeglijke vorm van de plaatsnaam en het moederdorp Kooten. Het tweede deel van de naam is het element tille, 'brug'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Kootstertille ligt N van Drachten, NO van Burgum, ZW van Buitenpost.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Kootstertille 22 huizen met 132 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk is hier sprake van het dorp Kooten, waarbij Z hiervan de buurtschap Kootstertille ontstaat, rond de tille (brug) over het Caspar de Roblesdiep of Kolonelsdiep (Fries: Knjillesdjip), tegenwoordig Prinses Margrietkanaal geheten. Vooral sinds begin 20e eeuw heeft Kootstertille zich snel ontwikkeld. Er kwamen o.a. oliemolens, een jeneverstokerij en een scheepstimmerwerf. Eind jaren dertig wordt het kanaal om het dorp heen geleid, waardoor aan de dan doodlopende arm een haven ontstaat, wat een stimulans is voor diverse bedrijven om zich hier te vestigen, waardoor het dorp verder groeit.

Kootstertille wordt door het Rijk ook nog eens aangewezen tot 'ontwikkelingskern'. Door dit alles overvleugelt het dorp het moederdorp Kooten, dat in feite al tot buurtschap was 'gedegradeerd' omdat het al sinds 1883 geen kerk meer had. In 1959 wordt Kooten uiteindelijk als dorp en plaatsnaam opgeheven en toegevoegd aan het dorp Kootstertille. Je kunt dus stellen dat 'het kind de moeder heeft opgeslokt'. De plaatsnaam leeft nog voort als buurtschap De Koaten aan de gelijknamige weg. Door de groei van het dorp is 'de sprong over de Alde Dyk' gemaakt en is daar een grote nieuwbouwwijk verrezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in november 2018 162 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verbeteringen aan de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl, een belangrijke verbinding over water tussen Noord-Duitsland en de havens van Amsterdam en Rotterdam, en ook van groot belang voor de economie in Noord-Nederland. De vaarweg wordt geschikt(er) gemaakt voor grotere, zogeheten Va-schepen, waardoor het vervoer van goederen met schepen op een veilige manier verder kan groeien. Het is de bedoeling dat van het geld bruggen, oevers, ligplaatsen en brugbediening worden verbeterd. Zo worden op het Prinses Margrietkanaal de bruggen bij Spannenburg, Oude Schouw en Uitwellingerga vervangen. Bij Skûlenboarch en Kootstertille wordt onderzocht of de bruggen kunnen worden vervangen door aquaducten. Het is de intentie dat het project medio 2027 gereed is.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kootstertille heeft 5 rijksmonumenten, zijnde het arbeiderswoninkje op Rykswei 2, de kop-hals-rompboerderij uit 1850 op nr. 4, de Hervormde kerk met klokkenstoel, het Poepekrús uit mogelijk ca. 1580 aan de Harstewei, en de 2e helft 19e-eeuwse Oldambtster boerderij op de Koaten 26, die dus in buurtschap De Koaten ligt en daarom aldaar wordt beschreven.

- De Hervormde (PKN) Benedictuskerk uit 1883 heeft 3 voorgangers gehad, waar je alles over kunt lezen onder de link. De Hervormde en Gereformeerde kerk van dit dorp zijn in 2012 gefuseerd tot Protestantse Gemeente Kootstertille.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Survivalrun (op een zondag in maart).

- Avondvierdaagse (eind mei / begin juni).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Kootstertille zet zich in voor het bevorderen van het welzijn van de inwoners van het dorp, en voor het behoud en waar mogelijk verbeteren van het leefklimaat van het dorp.

- Onderwijs: - Basisschool De Balkwar. - Basisschool De Merlettes. - Basisschool Oranje Nassau.

- Muziek: - Malletband V.I.O.S. (Vooruitgang Is Ons Streven). - Majorette en Twirl Vereniging V.I.O.S.

- Sport: - Voetbalvereniging SC Kootstertille is opgericht in 1961.

- Zorg: - Dagbesteding De Pastorie biedt zorg in een beschermde omgeving met ondersteuning die er op gericht is dat mensen met plezier aan het werk zijn en daarnaast leren van de activiteiten en de samenwerking met andere cliënten. De dagbesteding kan geboden worden aan mensen met een beperking van welke aard dan ook. Er worden verschillende werkzaamheden aangeboden zoals: repro, montage, tuinonderhoud, dierenverzorging, facilitair. Door het diverse aanbod is er voor iedereen een passende activiteit die aansluit op de vaardigheden en ontwikkelingen van de cliënt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Kootstertille en - idem kerk.

Reactie toevoegen