Katlijk

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

katlijk_mildam_zomerfeest_2018_15_16_17_juni.jpg

Het Zomerfeest Katlijk Mildam is er gedurende vier dagen in juni

Het Zomerfeest Katlijk Mildam is er gedurende vier dagen in juni

Katlijk.JPG

De lommerrijke weg van Katlijk naar Mildam

De lommerrijke weg van Katlijk naar Mildam

Katlijk

Terug naar boven

Status

- Katlijk is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

- De inwoners van Katlijk werken op veel gebieden samen met die van het ongeveer even grote (of kleine) buurdorp Mildam.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Katlijk. D.w.z. de ij spreek je dus ook zo uit.

In het Fries
Ketlik.

Oudere vermeldingen
1315 Kathaleke, 1408 Catlyck, 1523 Ketteleeck.

Naamsverklaring
Men vermoedt hierin leek 'natuurlijke waterloop' en kat (diernaam). Eerder is hier sprake van de persoonsnaam Katte, Kette, vergelijk de geslachtsnaam Ketting in de plaatsnaam Kettingwier.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Katlijk ligt O van de dorpen Oranjewoud en Heerenveen, ZO van het dorp De Knipe, ZZO van het dorp Langezwaag, ZW van de dorpen Bontebok, Jonkerslân en Gorredijk, WZW van de dorpen Nieuwehorne en Oudehorne, WNW van het dorp Oldeberkoop, NW van het dorp Nijeholtpade, NNW van de dorpen Ter Idzard en Oldeholtpade, NNO van het dorp Oldeholtwolde, ONO van de dorpen Oudeschoot en Nieuweschoot en NO van het dorp Mildam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Katlijk 40 huizen met 241 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 235 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Plaatselijk Belang in 2003, is in 2004 het boek 'Katlijk door de eeuwen heen' verschenen (gebonden, 192 pagina's, full-color, met vele illustraties en foto's, zowel oud als recent). De bekende auteur Geert Mak heeft het voorwoord geschreven, omdat hij geregeld in dit dorp verblijft. Het boek is verdeeld in 9 thematische hoofdstukken: het ontstaan van Katlijk / het geologisch heden en verleden / de invloed van de adel op het dorp / de kerk en de klokkenstoel / het kerkelijk leven en het verenigingsleven / het onderwijs / de markante persoonlijkheid W.A. Nijenhuis / de Tweede Wereldoorlog / verklaring van de plaatsnaam, straatnamen, namen van boerderijen, etc. Het boek kost €30,00. Voor nadere informatie over de verkrijgbaarheid kun je terecht bij Plaatselijk Belang (zie hieronder bij Links).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Katlijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Katlijk heeft 2 rijksmonumenten.

- Katlijk heeft 2 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Sinds 1998 bestaat de Bar in Katlijk. Het bestuur bestaat uit 10 vrijwillige personen. Jaarlijks organiseren wij feesten die voor iedereen toegankelijk zijn. Zelf hebben wij een thuisbasis in dit prachtige dorpje, deze noemen wij ook wel het crisiscentrum van onze organisatie. Op de thuisbasis kunt u eveneens genieten van onze sfeervolle kroeg, waar al menig feesten zijn gehouden. Jaar in jaar uit, met hoogte- en dieptepunten, ging voorbij. Vele vrijdagen achtereen zaten wij in onze 'bar' en waren we er niet weg te slaan. Maar door de jaren heen werd het bestuur ouder en vond niet meer de tijd om elke vrijdag weer geopend te zijn voor zijn publiek. In 2005 zijn wij begonnen met het organiseren van het Winter Wonder Feest (op een zaterdag begin februari), omdat er vooral in dit seizoen van het jaar te weinig (tent)feesten worden gehouden. En om de saamhorigheid tussen Katlijkers blijven te stimuleren, organiseren wij in 2019 voor de 14e keer het Winter Wonder Feest." Aldus de organisatie op haar site.

- Paasvuur.

- Voor een indruk van wat er zoal tijdens het Zomerfeest Katlijk Mildam (gedurende 4 dagen in juni) te doen is, vermelden wij hier wat er in 2018 te doen was: fietstocht, ouderenprogramma, kinderprogramma, Pubkwis max. 40 teams, Pub in de Tent met Party DJ Nicky Lorenzo en Alice Springs, Iepen Frysk Kampioenskip Tobbedunsjen, Zaterdagmiddagmatinee met Frerik de Swetser en Kobus en de Rokkers, Party DJ Nicky Lorenzo en Stageline, Kerkdienst, Gekostumeerd Volleybal.

Sommigen denken weleens dat zoiets min of meer 'vanzelf' gaat. Daarom is het weleens goed om te lezen wat hier allemaal bij komt kijken: "Naast de stichting die op papier moet bestaan, bestaat de commissie uiteraard uit veel meer mensen. De organisatie bestaat uit een 6-tal commissieleden die het initiatief nemen en ieder zelfstandig of groepsgewijs taken op zich nemen om feestonderdelen te realiseren. En verder zijn er veel vrijwilligers nodig. Zij zijn noodzakelijk om al het werk voor en tijdens het feest gesmeerd te laten verlopen. En sponsors (bedrijven en particulieren) uiteraard. Zonder geld, goederen en diensten geen feest. Wat moet er jaarlijks zoal gebeuren?: Er moet weer een tent komen. Vergunningen, drank, hekken, wc’s, bewaking, muziek, bands, muntjes, glazen, versiering, bewakers, prijzen, flyers, website, geld van sponsors, vrijwilligers vinden, springkussens, kleurplaten, reclame, vrachtwagens, dranghekken, buma-stemra, pipo-wagens etc. Dit alles kan alleen met een groep enthousiaste commissieleden en een hoop steun vanuit de enthousiaste dorpen Katlijk en Mildam. Gelukkig zijn die enthousiaste commissieleden en die steun vanuit de dorpen er ieder jaar weer. Waarvoor onze dank!" Aldus de organiserende Stichting De Blêde Teppers.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kan er in Katlijk worden geschaatst op ijsbaan De Kule.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Katlijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Katlijk. - Pagina over Katlijk op de site van de gemeente Heerenveen.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Katlijk.

- Sport: - Keatsferiening Heaks en Krekt is er voor de dorpen Katlijk, Mildam en Bontebok e.o. "Ik heb de eerste 20 jaar van mijn leven in Spannum gewoond, heb daar altijd gekaatst en ben sindsdien al verliefd op deze mooie Fryske sport. In 2012 kochten we een huis in Katlijk, en het leek mij een uitdaging om hier een kaatsvereniging op te richten. Toen we hier een paar maanden woonden, had ik al snel een aantal ´soortgenoten´ ontdekt die ook een groot kaatshart hadden. Met deze kaatsenthousiastelingen hebben we in februari 2013 voor het eerst om tafel gezeten om te kijken of er voldoende draagvlak en animo was om in het dorp te kaatsen. Conclusie van dit overleg was: "it giet oan!". Vervolgens heeft de Tjongerschool 2 maal kaatsles gehad, wat enthousiast werd ontvangen. Na het schoolkaatsen werd elke woensdagavond kaatstraining gegeven aan zowel de jeugd als aan volwassenen. Bijna elke woensdagavond waren er zo´n 20 kinderen en 20 volwassenen te kaatsen.

En op het dorpsfeest werd een demonstratiepartij georganiseerd. Ook dit kaatsevenement werd goed ontvangen. Tot slot is vermeldenswaardig dat er 2 ledenpartijen werden verkaatst in 2013, beide keren hadden we maar liefst 50 man op e list! Conclusie van dit proefjaar kaatsen was dat er voldoende draagvlak en animo was om door te gaan met kaatsen en een kaatsvereniging op te richten, en dat hebben we in februari 2014 dan ook gedaan, onder de naam KF Heaks en Krekt. De naam is overigens ontstaan tijdens het veld leggen wat Harm Wierda en ik traditiegetrouw iedere woensdagochtend deden. Vaste prik was dan dat Harm zei: "It fjild moat wol heaks lizze Bennie", waarop ik zei: "Jawis it moat heaks en krekt leint wurde!" Bennie de Boer"

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Katlijk.

Reactie toevoegen