Mildam

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

mildam_collage.jpg

Mildam, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Mildam, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Mildam..jpg

Als je vanuit Heerenveen-Zuid en Oudeschoot de 20 km lange Schoterlandseweg naar Donkerbroek op gaat, kom je als eerste door het dorpje Mildam, een lintbebouwing met een kleine kern.

Als je vanuit Heerenveen-Zuid en Oudeschoot de 20 km lange Schoterlandseweg naar Donkerbroek op gaat, kom je als eerste door het dorpje Mildam, een lintbebouwing met een kleine kern.

Mildam'.JPG

Het kleine kerkje van Mildam

Het kleine kerkje van Mildam

Mildam.JPG

Mildam, deel van de beroemde ecokathedraal, het levenswerk van Louis le Roy (1924-2012). Dit project is al sinds 1965 in ontwikkeling. Bijzonder is dat het nooit af komt; er wordt nog voortdurend aan doorgebouwd.

Mildam, deel van de beroemde ecokathedraal, het levenswerk van Louis le Roy (1924-2012). Dit project is al sinds 1965 in ontwikkeling. Bijzonder is dat het nooit af komt; er wordt nog voortdurend aan doorgebouwd.

mildam_zwanen_in_tsjonger_of_kuunder.jpg

Mildam, zwanen in de Tsjonger of Kuunder, voorjaar 2016.

Mildam, zwanen in de Tsjonger of Kuunder, voorjaar 2016.

Mildam

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Mildam.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Mildam.

Terug naar boven

Status

- Mildam is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. Vanouds viel Mildam onder de gemeente Schoterland.

- Mildam is heel kort een zelfstandige gemeente geweest. In 1812 namelijk, dus nog net in de Franse tijd, is de gemeente Schoterland opgeheven en gesplitst in een aantal nieuwe gemeenten, waaronder Mildam. Per 1-10-1816 is de gemeente Mildam alweer opgeheven en is de oude gemeente Schoterland van voor 1812 hersteld. Deze gemeente is per 1-7-1934 opgegaan in de nieuwe gemeente Heerenveen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Mildaam.

Oudere vermeldingen
1523 Meyledam, 2e helft 16e eeuw Milendam, 1579 Miledam.

Naamsverklaring
Is wel verklaard als 'middelste dam', over de Tsjonger. De oudste vorm wijst echter op een geslachtsnaam Meila.(1)

Terug naar boven

Ligging

Mildam ligt O van Heerenveen-Zuid en Oudeschoot, rond de Schoterlandseweg (N380 Heerenveen-Donkerbroek), als lintbebouwing met een kleine kern. Het dorp is landschappelijk fraai gelegen, tussen de river de Tsjonger of Kuunder (vóór 2007: Tjonger of Kuinder) in het Z en de bossen van Oranjewoud in het N.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Ontstaan en ontwikkeling van het dorp Mildam, beschreven op de lokale dorpssite.

- In 2009 is het boek ‘Tusken wâld en wetter. Schetsen uit de historie van Mildam en Brongerga' (279 pag.) verschenen. De 12 personen tellende werkgroep Oud-Mildam heeft 8 jaar aan het boek gewerkt. Het boek kost €19,95 en is te koop bij Grietus Brouwer, Milhoes 1, Mildam. Tel. 0513-646956, e-mail [email protected].

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Mildam (2007).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mildam heeft 4 rijksmonumenten.

- Mildam heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Het oude hervormde kerkje uit 1726, vanuit Heerenveen gezien aan het begin van het dorp aan uw linkerhand, doet tegenwoordig dienst als expositieruimte voor kunstenaars.

- De Gereformeerde kerk dateert uit 1857.

- De eerste Ecokathedraal van ons land is sinds 1965 in ontwikkeling aan de IJntzelaan in Mildam. Bedenker en uitvoerder hiervan is Louis Le Roy (1924-2012), die honderden vrachtwagens met klinkers, tegels en trottoirbanden heeft geordend tot een complex bouwwerk, waarin ook de natuur een even groot aandeel heeft. Vrijwilligers zetten zijn levenswerk voort. Er is geen bouwtekening van het werk, de vorm van het geheel hangt af van het geleverde bouwmateriaal. Dat wordt nog regelmatig gestort.

Stichting TIJD zet zich er voor in dat dit werk doorgaat, zonder een eindtijd vast te leggen. Ook adviseert zij bij het ontwikkelen van andere ecokathedralen in binnen- en buitenland. Zo is er in de wijk Heerenveen-Midden een stadspark in ontwikkeling volgens de principes van het ecokathedraal-proces: de Le Roy tuin aan de Europalaan en de Kennedylaan. Ook in de Groningse wijk Lewenborg is een Le Roy-gebied, dat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw als ecokathedraal ontwikkeld wordt. Fotoreportage over de Ecokathedraal in Mildam (zie ook de links onderaan die pagina voor nog meer fotoreportages over de Ecokathedraal van dezelfde fotograaf).

- Tjongermolen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Zomerfeest Katlijk / Mildam (weekend in juni).

Terug naar boven

Links

- Site van en over Mildam.

- Oudere nummers van Dorpskrant Mildamster Brêge (1x per kwartaal) zijn via de link ook online te lezen.

- Openbare Daltonschool De Tjongerschool.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Mildam kerk.

Reactie toevoegen