Hollum

Plaats
Dorp
Ameland
Waddengebied
Fryslân

hollum de reddingsboot wordt uit zee getrokken 1966 [640x480].jpg

Hollum De reddingsboot wordt uit zee getrokken 1966

Hollum De reddingsboot wordt uit zee getrokken 1966

Hollum

Terug naar boven

Status

- Hollum is een dorp in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Ameland.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1485 Hollum, 1486 Hallum, Hoelem, 2e helft 16e eeuw Hollum.

Naamsverklaring
Zie bij Hallum.

Terug naar boven

Ligging

Hollum ligt in het uiterste W van Ameland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hollum 204 huizen met 1.075 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.300 inwoners en is daarmee het grootste dorp van Ameland.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Cultuurhistorisch Museum Sorgdrager.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Na een conflict met de biergroothandel moest hotel-café De Welvaart, een van de oudste etablissementen van het eiland, in 2011 de deuren sluiten. Sindsdien staat het leeg. Anno 2017 wordt onderzocht of het een doorstart kan maken. Het pand telt 2 appartementjes, 2 hotelkamers en een café.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hollum heeft 53 rijksmonumenten.

- Kerk.

- Koren- en mosterdmolen De Verwachting.

- Vuurtoren.

- Maritiem Centrum Abraham Fock.

- Gevelstenen in Hollum.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hollum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hollum.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Hollum is in 1948 opgericht, nadat de Hollumer VVV was opgegaan in VVV Ameland, met als doel de (economische) belangen van het dorp te behartigen. Ameland was tijdens de oorlog verboden voor bezoekers. Na deze duistere periode is door de vereniging ontzettend veel werk verricht om het toerisme weer van de grond te krijgen. Zo zijn er schelpenpaden aangelegd, een tentenkamp opgericht, voorzieningen aangebracht t.b.v. de baders zoals badhokjes en reddingsmateriaal, en er zijn strandfeesten georganiseerd. Tijdens de jaarvergaderingen werden allerlei zaken die in de dorpsgemeenschap speelden besproken en veel problemen konden door de vereniging worden opgelost.

Inmiddels ca. 70 jaar verder is de vereniging nog altijd springlevend en worden nog steeds allerlei activiteiten in het dorp georganiseerd, zoals Koningsdag met feestelijke optocht en spelletjes, de intocht van Sint Nicolaas, de braderieën, een lampionoptocht en de Kermis. Ook zorgt Dorpsbelang voor een aantal activiteiten met koopavonden in Hollum en plaatst zij rond de kerstdagen kerstbomen in het dorp. Regelmatig heeft het bestuur overleg met diverse (overheids) instanties en andere verenigingen en uiteraard wordt er ook jaarlijks een ledenvergadering gehouden waar eenieder zijn zegje kan doen.

- Muziek: - Met Dweilorkest De Hollumer Gromkes, ruim 20 enthousiaste mannen met een breed repertoire aan zowel Nederlands- als Engelstalige nummers, is het gegarandeerd feest. Bij de oprichting in 1991 had bijna niemand van de leden ooit een instrument bespeeld. Ook het noten lezen was voor een groot deel onbekend terrein. Vandaag de dag is het noordelijkste dweilorkest van Nederland niet meer weg te denken bij tal van evenementen op Ameland. Ze spelen ook regelmatig over de eilandgrenzen. De naam Gromkes vindt zijn oorsprong in de Amelander geschiedenis, waar inwoners van elk dorp een bij-/scheldnaam kregen toebedeeld. In Hollum was vroeger een visafslag. ‘Grom’ betekent visafval en zodoende werden de inwoners van dit dorp 'Gromkes' genoemd.

- Veiligheid: - Brandweer Hollum.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hollum.

Reactie toevoegen