Hild

Plaats
Buurtschap
Oisterwijk
Hart van Brabant
Noord-Brabant

Hild

Terug naar boven

Status

- Hild is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Oisterwijk. T/m 1996 gemeente Moergestel.

- De buurtschap Hild valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Moergestel.

- De buurtschap Hild heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1391 / 1794 / 1846 Hilt, 1865 De Hild.

Naamsverklaring
"De plaatsnaam betekent het Middelnederlandse hilt 'heuvel'."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hild ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Hildsven en Oirschotseweg (het gedeelte van deze weg NW van huisnummer 48; Z zijde). De buurtschap ligt O van het dorp Moergestel, Z van het dorp Oisterwijk, WNW van het dorp Spoordonk, N van het dorp Haghorst en NO van het dorp Biest-Houtakker.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hild omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

- "De gronden van de buurtschappen Stokske, Heiligenboom en de Hild liggen ten noordoosten en oosten van de kern Moergestel. De gronden worden gebruikt voor agrarische doeleinden, wonen, recreatie, en horeca. De Oirschotseweg loopt door het gebied. Op de oude ontginningsassen aan de rand van de beekdalen ontstonden concentraties van agrarische bebouwing (akkercomplexen). Rondom deze agrarische bebouwing werden de aanliggende gronden ontgonnen en in gebruik genomen als akkers waarop voedsel werd verbouwd. De beslotenheid van houtwallen, erven en bosschages contrasteert hier met de open akkers. Dit zorgt voor een onregelmatig patroon en een afwisselend en kleinschalig landschap. De Reusel loopt ook door dit gebied, maar is minder beeldbepalend aanwezig dan in het beekdal. Daarentegen heeft het wel een belangrijke rol voor de natuurwaarden (ecologische hoofdstructuur)." (bron: gemeente Oisterwijk)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Hild heeft 1 rijksmonument, zijnde de boerderij van het langgeveltype op huisnr. 3, daterend uit ca. 1860. Op het erf een haag van liguster en meidoorn. Voor het huis twee leilinden. Omschrijving. Langgevelboerderij met dwarsdeel, opgetrokken uit handvorm baksteen met schilddak van riet en oud-Hollandse pannen. Het woongedeelte heeft links en rechts van de voordeur met gedeeld bovenlicht zesruits schuiframen met luiken. Eenvoudige steekankers. Links van het woongedeelte sporen van oude potstaldeuren die zijn dichtgezet en vervangen door een zesruits schuifraam. Links van dit raam dubbele deeldeuren. De rechter zijgevel is gesausd en heeft een zesruits openslaand raam. Achter het huis een bakhuis. Waardering. De langgevelboerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling van de akkerbouw in Midden-Brabant. Het heeft ensemblewaarde vanwege de relatie met groenvoorzieningen, wegen, wateren en bodemgesteldheid. Het object is gaaf bewaard gebleven." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

- Buurtschap Hild heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de boerderij op huisnr. 19.

- "In het gazon voor de woonboerderij op huisnr. 1 staat een granieten paal. Deze houdt verband met het tolhuis (of beter: tolcafé) dat hier vroeger stond. De weg, met een fraai gescheiden fietspad richting Spoordonk en Oirschot, lag er toen nog niet in zijn geheel. Het eerste stuk vanuit Moergestel was onbegaanbaar. Dat was ‘rotte grond’, weten oudere boeren zich te herinneren. Passanten sloegen dan ook rechtsaf naar de Hild. Net voorbij nummer 5 kon je linksaf over een dijk. Door die te volgen kwam de reiziger een eindje verder, via het Hildsven, uit op de weg naar Oirschot. De genoemde wegen liggen er nog allemaal en zijn de moeite waard om eens te befietsen in een zeer authentiek buitengebied, compleet met kinderkopjesweg. Voor het gebruik van de dijk moest tol worden betaald. Keren we een eindje terug naar de genoemde afslag naar de Hild, dan ligt daar op de hoek een uitspanning met de naam Draaiboompje. Deze naam komt van de slagboom bij de tol. Het café is in de jaren ’40 van de 19e eeuw als boerderij gebouwd." (bron: Paul Spapens)

Reactie toevoegen