Heiligenboom

Plaats
Buurtschap
Oisterwijk
Hart van Brabant
Noord-Brabant

Heiligenboom

Terug naar boven

Status

- Heiligenboom is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Oisterwijk. T/m 1996 gemeente Moergestel.

- De buurtschap Heiligenboom valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Moergestel.

- De buurtschap Heiligenboom heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1423 Bi den heyligen boem, vanden heyligen boemken, 1444 Aent heylich boemken, 1478 Ad locum dictum dat heylich boemken, 1508 Omtrent bij theylich boemken, 1865 De Heilige Boom. Op kaarten wordt de plaatsnaam gespeld als Heiligeboom, maar de straatnaam is door de gemeente ooit formeel vastgesteld met de spelling Heiligenboom, en het lijkt ons wel zo conseqent om dan ook de plaatsnaam die spelling te geven. Wat wij op onze pagina daarom dan ook doen. De gemeente spelt de buurtschap overigens zelf ook zo.

Naamsverklaring
"Naar een voormalige boom die door de lokale bevolking werd vereerd. Zo stond bij Scherpenheuvel ten zuiden van Sichem (B) een heilige eik, waaraan de bevolking geneeskrachtige eigenschappen toedichtte. In de woorden van Lodewijk van Velthem (begin 14e eeuw): 'Daer dede menich sine bedevarde / Tot ere eyken, dat si u cont / Die alse .i. cruse gewassen stont / Met .ii. rayen gaende uut / Daer menich quam overluut / Die daer ane hinc scerpe ende staf / Ende seide dat hi genesen waer daer af.'"(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Heiligenboom ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Zandstraat (het gedeelte van deze straat W van huisnummer 14), Allemansven en Oirschotseweg (het gedeelte van deze weg vanaf huisnummer 71 (in de O nabijheid van het kruispunt met de wegen Hildsven en Allemansven) in W richting; N zijde). De buurtschap ligt direct O van het dorp Moergestel, Z van het dorp Oisterwijk, NW van het dorp Spoordonk, N van het dorp Haghorst en NO van het dorp Biest-Houtakker.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Heiligenboom omvat ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

- "De gronden van de buurtschappen Stokske, Heiligenboom en de Hild liggen ten noordoosten en oosten van de kern Moergestel. De gronden worden gebruikt voor agrarische doeleinden, wonen, recreatie, en horeca. De Oirschotseweg loopt door het gebied. Op de oude ontginningsassen aan de rand van de beekdalen ontstonden concentraties van agrarische bebouwing (akkercomplexen). Rondom deze agrarische bebouwing werden de aanliggende gronden ontgonnen en in gebruik genomen als akkers waarop voedsel werd verbouwd. De beslotenheid van houtwallen, erven en bosschages contrasteert hier met de open akkers. Dit zorgt voor een onregelmatig patroon en een afwisselend en kleinschalig landschap. De Reusel loopt ook door dit gebied, maar is minder beeldbepalend aanwezig dan in het beekdal. Daarentegen heeft het wel een belangrijke rol voor de natuurwaarden (ecologische hoofdstructuur)." (bron: gemeente Oisterwijk)

Reactie toevoegen