Havelte

Plaats
Dorp
Westerveld
Drenthe

havelte_plaatsnaambord_kopie.jpg

Havelte is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

Havelte is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

gemeente_havelte_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Havelte anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Havelte anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

havelte_buitengewoon_2017.jpg

Kom de wintersfeer proeven op het evenement Havelte Buitengewoon (weekend in november) en maak kennis met wat deze groep Havelter ondernemers te bieden heeft.

Kom de wintersfeer proeven op het evenement Havelte Buitengewoon (weekend in november) en maak kennis met wat deze groep Havelter ondernemers te bieden heeft.

Havelte

Terug naar boven

Status

- Havelte is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997.

- Wapen van de voormalige gemeente Havelte.

- Onder het dorp Havelte vallen ook de buurtschappen Eursinge en Veendijk.

- Slogan: Havelte wordt gepromoot als de 'Parel van Drenthe', vanwege de schitterende ligging en de oude brinken die het dorp rijk is. Het is de 'poort' van het groene en ruime Drenthe. Naast de uitgestrekte bossen, heidevelden, zandverstuivingen en weidegronden vind je in deze omgeving veel monumentale panden en Saksische boerderijen.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Haovelt(e).

Oudere vermeldingen
1342 Hovelde, 1392 kopie 17e eeuw Havelte.

Naamsverklaring
Drie verklaringen zijn aangedragen: 1. hovevelt* 'veld van de hoeve', de a van Havelte wordt verklaard onder verwijzing naar aver, dat ontstaan is uit over; 2. de verklaring hadevelde* 'heideveld' berust op speculatie; 3. tenslotte is nog voorgesteld ho-veld* 'het hoge veld'. Deze verklaring verdient de voorkeur. Vergelijk ook -elte.(1)

Terug naar boven

Ligging

Havelte ligt NO van Meppel en grenst in het W aan de A32 en aan de provincie Overijssel (Steenwijk).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Havelte 369 huizen met 2.300 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 99/636 (= huizen/inwoners), het dorp Wapserveen 98/617 en de buurtschappen Hesselte 24/146, Holtinge 3/29, Legeveld of Lageveld 9/37, Nijentap 2/13, Uffelte 104/651 en Venedijk 30/171. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Hoewel Havelte de grootste kern is in deze voormalige gemeente, is het niet de oudste. De kernen Darp (vanouds [Wester]Hesselen geheten), W van het dorp, en Uffelte, O ervan, zijn ouder. Rond 1300 krijgen deze kernen behoefte aan een kerk en besluiten een gezamenlijke kerk te bouwen precies tussen hun kernen in. De kern Havelte is pas later daarbij ontstaan en gegroeid, aanvankelijk als lintbebouwing langs de Westerhesselter Es. Later krijgt het dorp een eigen es. Pas in 1910 krijgt Uffelte een eigen kerk. Darp heeft nooit een eigen kerk gekregen.

Vliegveld tijdens de Tweede Wereldoorlog
Vanaf oktober 1942 heeft de Duitse Luftwaffe N van Havelte een vliegveld aangelegd. Talrijke Duitse en Nederlandse aannemers hielpen daar bij. De coördinatie van de bouwwerkzaamheden kwam voor rekening van de Organisation Todt (OT), Einsatzgruppe West. Het Arbeidsbureau in Meppel organiseerde de werving van arbeiders. In april 1944 waren maar liefst 5.600 arbeiders bij de aanleg van het vliegveld betrokken. Zij kwamen uit alle delen van het land. Onder hen bevond zich een groot aantal joodse mannen. De Duitsers plaatsten hen in aparte barakkenkampen. De joodse arbeiders kwamen uit de 3 grote steden en hadden relatief veel vrijheid. Daarnaast werkten er ook gedetineerden en dwangarbeiders. De bouwwerkzaamheden gingen door tot bijna aan de bevrijding in april 1945.

Het vliegveld was al veel eerder operationeel inzetbaar. Maar de Duitsers stationeerden er nauwelijks eenheden voor langere tijd. De eerste eenheid was de met Messerschmitt BF 110’s uitgeruste Nachtjagd-eenheid 4./NJG 1. Verder gebruikten Luftwaffe-vliegtuigen het vliegveld voor tussen- en noodlandingen. Net als de andere vliegvelden is ook dit vliegveld niet ontkomen aan bombardementen. De zwaarste aanval vond plaats op 24 maart 1945. Toen wierpen Amerikanen 271 ton brisantbommen af op het vliegveld. De Canadezen hebben Havelte in april 1945 bevrijd. Hierna is op de plek van het voormalige vliegterrein een natuurgebied ontstaan. Hier zijn nog diverse Duitse gebouwen te vinden. (bron: Ministerie van Defensie)

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij Historische Vereniging Havelte e.o., die o.a. als doelen heeft: het bevorderen van de studie van de kennis over de geschiedenis en cultuurhistorie van het grondgebied van deze voormalige gemeente en het verbreiden daarvan, in de ruimste zin van het woord. Zij biedt daartoe gelegenheid hierover artikelen te plaatsen in haar kwartaalperiodiek Onsen Spiker; het bieden van een ontmoetingsruimte voor hen die zich betrokken voelen bij de geschiedenis en streekcultuur van haar werkgebied; het verzamelen en bewaren van op haar werkgebied betrekking hebbende of gevonden oudheidkundige en cultuurhistorische voorwerpen. In de Agenda vind je informatie over de activiteiten die de vereniging de komende tijd organiseert. Verenigingsgebouw 't Spikerhuus (Boskampsbrugweg 2) is geopend op woensdagmorgen van 09.00-12.00 uur en op zaterdagmiddag van 13.00-17.00 uur.

"Zoek je een leuke vrijetijdsbesteding op het gebied van cultuurhistorie, dan ben je bij Historische Vereniging Havelte e.o. aan het juiste adres. Je kunt overwegen je in te zetten voor een van de volgende werkgroepen: Tentoonstellingen, Dia-/film-/fotovoorstellingen, Kalender, Wandel- en fietsroutes, Gastvrouw/gastheer in ’t Spikerhuus en bij evenementen, Begraafplaatsen, Correspondenten in de verschillende dorpen en buurtschappen, Foto-/dia- en videobeheer, Schoolfoto’s, Documentaires, Archeologie, Speuren naar de wortels van de dorpen en buurtschappen in haar werkgebied voor jeugd en volwassenen, Registreren en onderhouden van aangeboden materialen, Website/Twitter/Facebook, Columnisten voor verenigingsblad Onsen Spiker, Tafelgesprekken, Veldnamen, Straatnamen. Wellicht zijn we niet volledig. Aanvullingen en suggesties zijn van harte welkom."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Om goed inzicht te krijgen in de situatie, verwachtingen en wensen van de Havelters is in 2011 de Werkgroep Hart voor Havelte in het leven geroepen. De opdracht van de werkgroep was het opstellen van een beleidsvisie, op basis waarvan richting gegeven kon worden aan het doen en laten van de Dorpsgemeenschap. Met hulp van veel vrijwilligers is huis-aan-huis onder 1.350 huishoudens een enquête verspreid. Ruim 80% van de enquêtes kwam ingevuld terug. Op basis van de uitkomsten is in 2012, met hulp van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) en de toenmalige Stichting Welzijn Meppel Westerveld, de ‘Visie Hart voor Havelte’ opgesteld. Een visienota die voor het bestuur van de Dorpsgemeenschap leidraad is voor zijn denken en doen. Anno 2018 wordt gewerkt aan een update.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Havelte heeft 41 rijksmonumenten, waaronder een 20-tal boerderijen met eventuele toebehoren.

- Havelte heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde kerk uit 1310, onderdeel van de Protestantse Gemeente Havelte. Bijzonder is dat, omdat deze kerk en de onder dezelfde kerkelijke gemeente vallende kerk in Uffelte de enige kerkgebouwen in deze voormalige burgerlijke gemeente zijn, er vanouds ook al andere gezindten dan de NH zich bij deze kerkelijke gemeente hebben aangesloten. Vooral door mensen die zich vanuit elders hier zijn gaan vestigen. De recente omvorming tot PKN-gemeente is daardoor soepel verlopen. De kerk werd/wordt nog weleens omschreven als gelegen in 'niemandsland'. Tegenwoordig is de dorpskern wel dicht genaderd, maar de kerk ligt nog altijd buiten de kern, midden tussen de weilanden.

- Tot 1873 staat op de plek van de huidige molen in Havelte een achtkante grondzeiler. Dit is een type molen waarbij de wieken vlak over de grond gaan. In dat jaar is de molen verhoogd tot stellingmolen. In 1914 is de molen door blikseminslag afgebrand. De molen is weer opgebouwd met de materialen van een achtkante grondzeiler die in Wapse heeft gestaan. De achtkant van die molen paste precies op de stenen onderbouw van de afgebrande molen. In 1951 wordt een elektrisch aangedreven hamermolen in bedrijf genomen, waarmee het graan wordt gemalen. Het was niet meer rendabel om op windkracht te malen.

Sinds 1991 is de molen in bezit van Stichting Havelter Molen. Van 2009-2011 heeft de laatste restauratie plaatsgevonden, waarbij zowel het inwendige als ook de buitenkant geheel zijn aangepakt. De Havelter Molen is een echte korenmolen, die als waardevol industrieel historisch erfgoed tot rijksmonument is benoemd. "Iedere zaterdagmiddag van 13.00-17.00 uur is de molen geopend. De molen is dan vrij toegankelijk voor bezichtiging. Tijdens een rondleiding vertellen wij graag over alle aspecten van de molen. Bij voldoende wind wordt er graan gemalen. Het hele proces van graan tot meel is dan te bekijken. Wil jij ook ervaren hoe het er in vroeger tijden aan toeging op de molen, toen er nog geen stoommachines en elektromotoren waren? Kom dan kijken op de molen. Graag tot ziens! Abel de Boer, molenaar."

- Hunebed D53 in Havelte is met een lengte van bijna 18 meter het op een na grootste hunebed in Nederland en vormt samen met D27 het topproduct van de Noord-Nederlandse neolithische hunebedden-bouwkunst (aldus een citaat uit het artikel onder de link). Hij telt 21 zijstenen, 4 sluitstenen en 9 dekstenen, die sinds een restauratie in 1991 weer alle keurig op de draagstenen rusten. Ook is er een fraaie poort, compleet met 4 zijstenen en 1 deksteen. Bijzonder is de westelijke afsluiting van de grafkamer, namelijk met 3 sluitstenen; 1 grote en 2 kleinere. Bijzonder is ook dat het hunebed in 1945 op last van de Duitsers is afgebroken, omdat het als oriëntatiepunt voor geallieerde bombardementen zou kunnen dienen. Dankzij een eerdere zorgvulige inventarisatie door prof. dr. Albert van Giffen is het hunbed in 1950 weer in de originele toestand gereconstrueerd kunnen worden. - Videoreportage over de hunebedden D53 en D54.

- Een van de ca. 20 rijksmonumentale boerderijen in Havelte is de boerderij uit 1743 met zijbaander en bakhuis op Dorpsstraat 14. Helaas verkeert de boerderij anno 2020 in vervallen staat. Het pand is in 2019 verkocht aan het naastgelegen hotel-restaurant LUDIEK, na - na het overlijden van de eigenaar - jaren onverwarmd leeg te hebben gestaan. Maar ook voor de dood van de eigenaar was het al jaren in verval. Hopelijk herstelt het hotel-restaurant het pand weer in goede staat, met behoud van het authentieke, historische karakter. Nadere informatie over het pand en een fotoreportage anno juni 2020 vind je op het weblog van Harry Perton.

- Gevelstenen in Havelte.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting Kinderkleding- en Speelgoedbeurs Havelte organiseert 2x per jaar een succesvolle beurs, waar ze tweedehands kinderkleding en speelgoed verkopen. In het voorjaar verkopen ze zomerkleding en in het najaar winterkleding. De beurs bestaat sinds 1991. Een werkgroep, bestaande uit vaders en moeders waarvan de kinderen naar Peuterspeelzaal De Keitjes gingen, begon met het verkopen van tweedehands kinderkleding rond het biljart van ontmoetingscentrum De Veldkei. De opbrengst werd gebruikt voor nieuw ontwikkelings- en spelmateriaal, schoolreizen, toneelvoorstellingen en overige extra activiteiten voor de peuters en kleuters in het dorp. Dit groeide al snel uit tot de grootste beurs in de regio. Doordat de beurs zo omvangrijk is geworden, is in 2006 de stichting opgericht.

Inmiddels heeft de werkgroep de doelgroep verruimd, en wordt de opbrengst van de beurs besteed aan activiteiten en attributen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar uit het dorp. Enkele voorbeelden zijn; spelmateriaal voor Zwembad De Kerkvlekken, schaatsrekjes voor IJsclub Havelte, gymmaterialen voor gymvereniging Dynamiek, financiële ondersteuning bij activiteiten voor kinderen zoals de kindermiddag van het Volksfeest, spelletjes van het Oranje Comité en kinderactiviteiten tijdens de Kerstmarkt. En sinds 2012 schenken zij i.s.m. Warenhuis Bruggeman alle kinderen t/m 12 jaar, die staan ingeschreven bij Voedselbank Westerveld, een Sintcadeau. Het organiseren en draaien van de beurs is veel werk, maar ook erg plezierig en gezellig, omdat vele vrijwilligers enthousiast meewerken. "We hopen dan ook dat we ook de komende jaren weer op veel extra hulp mogen rekenen, om het voor alle kinderen in Havelte geweldig te maken", aldus de organisatie op haar site.

- Op 6 dinsdagen in juli en augustus kunnen inwoners en toeristen hun hart ophalen op de Zomermarkt van Havelte, met sinds 2018 verruimde openingstijden: van 09.00-16.00 uur. Er is ook een gratis Kinderrommelmarkt en een Kofferbakverkoop. Reserveren is daarvoor niet nodig. De kosten zijn € 5,- per kofferbak.

- Het knusse Openluchttheater De Speulkoele in Havelte (Kerklaan 2a) is aangelegd in 1935 en nadien diverse keren gerenoveerd, gemoderniseerd en met diverse voorzieningen uitgebreid. De Speulkoele biedt plaats aan ca. 300 bezoekers. Jaarlijks wordt er in juli en augustus een nieuw openluchtspel op de planken gebracht, in 9 voorstellingen. "Het theater heeft harde banken en het openluchtspel duurt ongeveer twee uur. Een kussen kan dan comfortabel zijn. Wij verhuren kussentjes voor slechts € 0,50! Wij beschikken over goede cateringfaciliteiten. Voor schappelijke prijzen is veel verkrijgbaar, onder andere koffie, water, fris, bier, wijn, koek, chips, snoep en natuurlijk lekkere warme worst. Het openluchttheater is voor meerdere doeleinden geschikt. Wil je zelf iets organiseren in dit knusse theater? Neem dan contact met ons op."

- Met het jaarlijkse Zomerkamp fietst Stichting Kinderkampen Havelte e.o. altijd met de kinderen naar een groepsaccommodatie in de regio, waardoor ze met hun programma niet afhankelijk zijn van het weer. Ook al komt het buiten met bakken uit de hemel, weten zij voor binnen wel wat leuks te bedenken! Om iedereen de mogelijkheid te bieden om mee te gaan op kamp, beogen zij de deelnemersbijdrage zo laag mogelijk te houden. Dat lukt deels dankzij subsidie van de gemeente Westerveld, maar vooral ook dankzij de vele sponsoren (wij tellen er bijna 70!, red.).

- "Ca. 15 Havelter ondernemers verwelkomen je graag tijdens het jaarlijkse rondje Havelte Buitengewoon (weekend in november, in 2020 voor de 13e keer). Waar je een aanbod vindt van “sfeer” proeven in prachtige locaties als de molen, een voormalig meestershuis, in de wijngaard of een oud boerderijtje. Je kunt inspiratie opdoen op het gebied van creatief bloemwerk, de laatste trends bekijken op het gebied van wonen en persoonlijke verzorging. Neem de tijd en bekijk de prachtige schilderijen die op 2 locaties worden tentoongesteld. Maar ook je smaakpapillen kunnen worden getest met een glas Havelter wijn en overheerlijke pattiserie. Je kunt je ook inschrijven voor de workshops die de komende wintermaanden worden gegeven en uiteraard is het bij een van de horeca-ondernemers genieten van een buitengewoon lekker kopje koffie, een lunch of een drankje. Ons rondje biedt ook de ruimte voor serieuze zaken als het kunnen communiceren met je baby in gebarentaal, maar ook kan een uitvaartverzorger op een van de locaties je van de nodige informatie voorzien. De deelnemers heten je van harte welkom en wensen je een sfeervolle ronde!"

- De Oud & Nieuw Commissie Havelte organiseert jaarlijks een Oud & Nieuw feest in 't Knooppunt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Met twee royale baden, waaronder een kleuterbad, twee glijbanen en twee springplanken, biedt Zwembad De Kerkvlekken in Havelte vertier voor alle leeftijden. Na het zwemmen en tussen het zwemmen door zijn er bovendien vele mogelijkheden voor sport en spel. Op de grote en beschutte speelweide zijn een airtrampoline en een pannakooi te vinden. Op het ruime terras is het goed toeven, desgewenst onder het genot van diverse soorten koffie, thee, fris of een ijsje.

- De site Havelterzand brengt de natuur in de voormalige gemeente Havelte in beeld.

- Vlinderparadijs Papiliorama in Havelte is er sinds 1998. In 2014 is er een wandeltuin bij gekomen, en in 2015 een groot Insectarium. Vlinders en bloemen horen onafscheidelijk bij elkaar. Daarom is de tropische tuin van Vlinderparadijs Papiliorama ook volledig ingericht met planten en bloemen die voor de vlinders belangrijk zijn. Dat kunnen bloemen zijn die nectar leveren als voedsel voor de vlinders, of planten, struiken en bomen die als voedsel (blaadjes) dienen voor de rupsen. Geprobeerd wordt om het hele jaar door zo veel mogelijk bloeiende planten in de tuin te hebben, zodat de vlinders zichzelf kunnen voorzien van nectar. Er zijn ook diverse planten in de tuin aanwezig die als doel hebben opgegeten te worden door de aanwezige rupsen. De vlinders kunnen hun eitjes op de bladeren afzetten, en de rupsen eten dan de bladeren van de planten. Daardoor kan het lijken dat de tuin een 'onverzorgde' indruk heeft, maar de natuurlijke gang van zaken is belangrijker dan hoe de bezoeker er op dat moment tegenaan kijkt.

Omdat vlinders maar kort leven (gemiddeld 4 tot 6 weken maximaal), moeten er telkens nieuwe vlinders in een tropische vlindertuin worden gebracht. Dit gebeurt voornamelijk door het aankopen van door vlinderkwekerijen gekweekte vlinderpoppen. In de vlindertuin houdt ongeveer tussen de 15-20% van de vlindersoorten die er vliegen, zichzelf in stand, door te paren en daarmee een nieuwe generatie vlinders te laten ontstaan. De overige soorten moeten zij telkens weer importeren vanuit de landen van herkomst. Een land als de Filippijnen kent een grote vlinderindustrie. Diverse dorpen leven daar geheel van de kweek en verkoop van levende vlinders. Het belangrijke van deze industrie is dat er extra inkomen wordt gegenereerd voor boeren, die veelal uit de normale landbouw niet voldoende inkomen krijgen. In feite is de aankoop van vlinderpoppen dus een stuk ontwikkelingshulp. Vlinderparadijs Papiliorama werkt daarnaast ook samen met 'El Bosque Nuevo' ('het nieuwe bos') in Costa Rica. De opbrengst van de vlinderkweek wordt daar gebruikt voor aankoop en herbeplanting van het tropisch regenwoud.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Havelte, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- RTV-Drenthe programma Strunen op bezoek in Havelte (januari 2018).

- Fotoreportages van flora, fauna, monumentale panden en andere bezienswaardige objecten in Havelte en omgeving, en artikelen m.b.t. de geschiedenis van het dorp, door Harry Perton.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Havelte (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Dorpsgemeenschap Havelte is een vereniging die zich inzet voor de belangen van het dorp en zijn inwoners. Het bestuur bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers. Je kunt hen aanspreken over onderwerpen die spelen in het dorp. Het bestuur heeft regelmatig contact met de gemeente, zorgaanbieders, belangengroepen en verenigingen, waarbij ze de belangen van de inwoners zo goed mogelijk behartigen. Hun leidraad daarbij is de Dorpsvisie (waarvoor zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen).

- Dorpshuis: - De dienstverlening van Welzijn MensenWerk is erop gericht dat bewoners maximaal en zo lang mogelijk in staat zijn om zelf regie op hun eigen leven te voeren. Ze ondersteunen inwoners, met voorrang voor hen die ondersteuning het meeste nodig hebben. Daarnaast versterken zij vrijwilligersorganisaties en belangengroepen door informatie en advies, en concrete activiteiten. Actief signaleren is hierbij cruciaal. Daarom vinden hun werkzaamheden zo dicht mogelijk bij de doelgroep plaats. De dorpshuizen van Welzijn MensenWerk zijn bruisende locaties dichtbij de inwoners, jong en ouder. Bewoners en organisaties kunnen hier zelf activiteiten organiseren of een ruimte huren. In Havelte is er dorpshuis De Veldkei.

Eind 2017 waren er plannen om het ca. 50 jaar oude pand van De Veldkei plaats te laten maken voor nieuwbouw op het terrein van De Molenhof, nabij de 24 appartementen die voor dit zorgcentrum in de plaats zijn gekomen. Het nieuwe pand zou echter beduidend kleiner worden (1.000 m2 i.p.v. de huidige 2.500 m2), omdat de gemeente bij renovatie van het bestaande pand bang is voor gedeeltelijke leegstand op termijn. De inwoners vonden dit geen goed plan en zagen liever De Veldkei gerenoveerd worden. Ze hebben met een handtkeningenactie 2.000 handtekeningen opgehaald voor behoud van De Veldkei.

Ruud Grove van Stichting Vrienden van De Veldkei stelde: "De Veldkei is het hart van Havelte. Alles en iedereen komt hier. De bieb zit er, Thuiszorg Zuidwest-Drenthe houdt kantoor in De Veldkei, Isala prikt er bloed. En De Veldkei draait financieel beter dan welk ander dorpshuis in de gemeente dan ook." En renovatie is volgen hem ook nog beduidend goedkoper: "Een bouwcommissie heeft een plan gemaakt voor duurzame renovatie. Het houdt onder meer verbetering van de isolatie en aanpak van het platte dak in. Zelfs in de meest luxueuze versie kost dat plan nooit meer dan 850.000 euro, terwijl met nieuwbouw al gauw drie keer zo veel geld is gemoeid." Grove voorziet ook grote parkeerproblemen wanneer de huidige gebruikers van De Veldkei naar het terrein van De Molenhof moeten rijden: "Dan kunnen ze hun auto alleen stallen op parkeerplekken van de bewoners van de appartementen." In maart 2018 besluit Welzijn MensenWerk het bestaande pand te renoveren.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Bosrank is een openbare basisschool in het hart van Havelte. De ligging van de school is ideaal, doordat ze op loopafstand van de sporthal, het zwembad, de bibliotheek en het bos zitten. Sinds 2006 zijn ze gevestigd in MFA De Meesters Erve, samen met de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. En ook dát is ideaal.

- Kinderdagverblijf Havelter Schapendrift. "Kinderen houden van een uitdaging. Die geven wij ze elke dag. Gevraagd en ongevraagd, want dat maakt het wel zo spannend en leerzaam. Omdat we samenwerken met de peuterspeelzaal en de basisschool zijn de mogelijkheden onbegrensd en alle dagen reuze gezellig. Kinderen zijn nieuwsgierige aagjes en kleine wijsneusjes. Wij zoeken dan ook graag de grenzen van onze opvang op. Die blijken er vaak niet te zijn, want het kan altijd leuker en uitdagender! Daar leren kinderen immers het meest van. Zo maken we de wereld elke dag groter, met thema’s waar ze echt nieuwsgierig van worden. En wijzer. De seizoenen, natuur en stad, kleuren en vormen. En natuurlijk vieren we Kerst en alle verjaardagen en met Sint Maarten wandelen we met lampionnen naar het bejaardenhuis in ons dorp. Binnen is het trouwens ook heel fijn. We hebben een huishoek, een bouwhoek en een leeshoek, fijn om met een boekje even de rust op te zoeken. Binnen in de babyhoek of gymzaal en buiten op het speelplein of in de natuur van Havelte. De avonturen liggen bij ons voor het oprapen. Voor elke leeftijd vele uitdagingen. Altijd en ieder moment."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Havelte.

- De Havelter Tennis Club (HTC) is opgericht in 1932 en heeft ca. 300 leden. De toenmalige naam van de club was "Doe je best". Aanvankelijk wordt er gespeeld op een grasbaan, die de toenmalige burgemeester Eggink, komend uit het voormalige Nederlands-Indië en een hartstochtelijk liefhebber van de tennissport, heeft laten aanleggen in een gedeelte van zijn tuin (achter het oude gemeentehuis). Vlak voor de Tweede Wereldoorlog wordt deze grasbaan een betonbaan.

Door de groei van het ledental ziet men zich genoodzaakt om te zien naar een betere accommodatie. In 1972 wordt een nieuw tennispark aangelegd aan de Schapendrift in Havelte. Een prachtig park met 5 banen, verdeeld in 4 gravelbanen en een kunstgrasbaan (1991) en ingesloten door karakteristieke boswallen. Om de speelduur in de avonduren te vergroten zijn er in 1993 lichtmasten geplaatst. In 2011 zijn de 4 gravelbanen vervangen door 4 all-weatherbanen. Behalve bij sneeuw en opdooi kan er nu het hele jaar door worden gespeeld. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt. Mede door het organiseren van de dubbelkampioensschappen in de winter weten de leden dat er zelfs bij temperaturen rond het vriespunt prima te tennissen is.

- In het voorjaar van 1981 beslissen twee rugby'ers uit Havelte, die op dat moment spelen bij de buren van Rugbyclub Dwingeloo, dat wat in Dwingeloo kan ook in hun eigen dorp mogelijk moet zijn. Op 28 augustus 1981 wordt daarom rugbyclub The Big Stones opgericht. Ze spelen in seizoen 1981/1982 al direct mee in de Nederlandse competitie. Op dit moment spelen zij rugby in de middenmoot van de 3e klasse A, ook wel 3e klasse Noord genoemd. Het clubgebouw is geopend in 2001, met o.a. een ovale stamtafel van 2 bij 5 meter in de vorm van een rugbybal. Alle werkzaamheden zijn door de leden en vele andere vrijwilligers uitgevoerd. Dit is een groep van 70 personen die in een periode van 18 maanden hun vrije tijd aan het clubhuis hebben besteed.

Bijzonder is dat er in de zomervakanties geen rugby-training is, maar RugbyFit, een trainingsprogramma waarin je tijdens de zomer conditie kunt opbouwen, kunt verbeteren of kunt onderhouden. In je eigen tempo, maar wel hard werken in een gezellige sfeer. Deelname is gratis en voor iedereen, ook als je geen lid bent!

- Vrouwen: - Vrouwen van Nu is een vereniging die de leefomgeving wil versterken met kracht van vrouwen. Elke vrouw is welkom. Met ruim 50.000 leden georganiseerd in ca. 550 afdelingen is het de grootste vereniging voor vrouwen in Nederland. Hun uitgebreide ledenbestand en netwerk stellen hen in staat om actief en betrokken te zijn bij zaken die de vrouw van nu bezig houdt en belangrijk vindt. Ze hebben oog voor elkaar, spreken zich uit, en inspireren elkaar op bijeenkomsten, reizen en excursies. Ze leren tijdens cursussen en workshops en hebben bovenal veel plezier. Vrouwen van Nu afd. Havelte heeft ca. 90 leden. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ze organiseren hun avonden in De Veldkei.

- Zorg: - Zorgboerderij De Keuterij.

- Veiligheid: - "Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dagelijks horen we ervan via radio en tv. Veel ongelukken gebeuren thuis of op het werk. EHBO-vereniging Havelte is opgericht in 1966 en heeft ruim 90 leden. Naast het organiseren van cursussen is de vereniging actief bij het verlenen van Eerste Hulp op evenementen. Soms is het wenselijk, maar steeds vaker is het vereist dat bij evenementen gediplomeerde EHBO'ers zichtbaar aanwezig zijn."

Reactie toevoegen