Hartwerd

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

hartwerd_collage_kopie.jpg

Hartwerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hartwerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hartwerd.jpg

In het hart van Hartwerd.

In het hart van Hartwerd.

Hartwerd (2).JPG

Het klokhuis van Hartwerd heeft een voor ons land bijna unieke architectuur; er is maar één soortgelijk exemplaar in ons land, en wel in het dorp Hinnaard.

Het klokhuis van Hartwerd heeft een voor ons land bijna unieke architectuur; er is maar één soortgelijk exemplaar in ons land, en wel in het dorp Hinnaard.

Hartwerd..JPG

Tekst en uitleg bij het klokhuis of klokkenstoel in Hartwerd.

Tekst en uitleg bij het klokhuis of klokkenstoel in Hartwerd.

Hartwerd. (2).JPG

De klokkenstoel wat nader bekeken.

De klokkenstoel wat nader bekeken.

Hartwerd

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Hartwerd.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Hartwerd.

Terug naar boven

Status

- Hartwerd is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Hartwert.

Terug naar boven

Ligging

Hartwerd ligt O van Bolsward. De dorpskern ligt rond de kruising Middelzeedijk / Ridderdijk / Kloosterweg. Het dorpsgebied grenst in het N aan de Kloosterfeart.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Hartwert 14 huizen met 95 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Hartwerd ca. 50 huizen met ca. 130 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hartwerd heeft 3 rijksmonumenten, zijnde het klokhuis, de Oegekloostermolen en de windmotor van de Polder Monnikehuis.

- Hartwerd heeft geen kerk meer; die is in 1771 afgebroken en niet herbouwd. De toren is in 1801 afgebroken. De klok is gebruikt voor de bouw van een omhuisde klokkenstoel. Zo'n constructie wordt daarom een klokhuis genoemd. Het klokhuis van Hartwerd heeft een voor ons land bijna unieke architectuur; er is maar één soortgelijk exemplaar in ons land, en wel in het dorp Hinnaard.

- De Oegekleastermole (Oegekloostermolen) is vóór 1830 gebouwd en is voor de bemaling van polder Hartwerd-West (90 'pondenmaat') in gebruik gebleven tot 1989. Deze molen is één van de 4 spinnenkoppen in Fryslân met een achtkantig onderhuis. De molen is in 1986 gerestaureerd. Sinds 1989 is de molen in bezit van Stichting De Fryske Mole.

- De windmotor van de Polder Monnikehuis is een naar Amerikaans model ontstane windmolen van het type 'Record, nr 17', in Nederland vervaardigd en begin 20e eeuw ontworpen door de Gebr. Bakker te IJlst. Deze molen uit ca. 1925 is een van de grotere overgebleven Record windmotoren op een hoge toren.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Hartwerd.

- Dorpshuis It Terphûs is er al sinds 1885 en biedt onderdak aan de vele verenigingen die het kleine dorp rijk is. Het betreft met name een damclub (die in haar bestaan al 27 maal het Fries Clubkampioenschap heeft behaald), een kaatsvereniging (waarvan leden ook meedoen aan de PC in Franeker en de Freule in Wommels), een biljartvereniging, vrouwenvereniging, toneelvereniging, begrafenisvereniging, klokhuisstichting, soosvereniging en vereniging voor Dorpsbelang.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hartwerd kerk.

Reactie toevoegen