Hancate

Plaats
Buurtschap
Hellendoorn
Salland
Overijssel

Hancate stuw [640x480].jpg

Hancate, deel van het stuwcomplex op de kruising Regge/Overijssels Kanaal

Hancate, deel van het stuwcomplex op de kruising Regge/Overijssels Kanaal

eelen_en_rhaan_hancate_egede_palmpaasoptocht_hellendoorn_2017.jpg

In de kleine buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan is door het jaar heen regelmatig van alles te doen voor jong en ouder. Zo doen de kinderen van deze buurtschappen mee aan de palmpaasoptocht in Hellendoorn. © www.facebook.com/plaatselijkbelangHEER

In de kleine buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan is door het jaar heen regelmatig van alles te doen voor jong en ouder. Zo doen de kinderen van deze buurtschappen mee aan de palmpaasoptocht in Hellendoorn. © www.facebook.com/plaatselijkbelangHEER

Hancate

Terug naar boven

Status

- Hancate is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hellendoorn.

- De buurtschap Hancate valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hellendoorn.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Hankate, 1383 erf: Hagencote. In de Provincie-atlas Overijssel (1) en op Google Maps wordt de naam nog als Hankate gespeld, maar dat is een verouderde spelling. Op een plaatsnaambordje ter plekke staat de naam namelijk met een c gespeld, en ook de inwoners spellen hun plaatsnaam zo.

Naamsverklaring
Cote
, datief enkelvoud van kot 'kleine boerderij', van de persoon Hage, of samengesteld met haag 'omheining, afgesloten gebied'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hancate ligt ca. 5 km N van Hellendoorn, rond het Overijssels Kanaal, ter hoogte waar deze kruist met de rivier de Regge.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Hancate niet apart vermeld. Weet iemand hoeveel huizen en/of inwoners deze buurtschap tegenwoordig ongeveer heeft?, red.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Buurtschap Ontwikkelings Plan (BOP) Egede, Hancate, Eelen en Rhaan schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor deze buurtschappen. Het BOP staat niet meer online op de site van Plaatselijk Belang. Via hen is wel een digitaal exemplaar ervan op te vragen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Toeristisch attractieve, automatisch werkende stuw op het punt waar de Regge het Overijssels Kanaal kruist.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In de Agenda kun je zien wat er door het jaar heen zoal wordt georganiseerd in en voor de buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Je kunt de omgeving van deze buurtschap fietsend verkennen met een van de 3 fietsroutes vanuit Hancate van resp. 19, 25 en 40 km.

- Vanaf Hancate is de ooit gekanaliseerde Regge door het waterschap weer teruggebracht tot zijn oorspronkelijke waterloop. Het is een prachtig natuurgebied geworden waar de Regge nu met haar vele bochten doorheen kronkelt. Als je vanaf de aanlegsteiger bij Hancate stroomafwaarts wilt kanoën, zorg er dan voor dat je de waterloop rechts aanhoudt om volop te kunnen genieten. De oude loopt is zo ingedamd dat alleen bij een hoge waterstand het water vrij spel heeft in de 'oude' gekanaliseerde loop.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Het Buurtschopp'n Kraantie, voor de buurtschappen Egede, Hancate, Eelen en Rhaan, verschijnt 3x per jaar, en is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Egede, Hancate, Eelen en Rhaan.

Reactie toevoegen