Haaften

Plaats
Dorp
West Betuwe
Betuwe
Gelderland

Haaften (3).JPG

Haaften is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente West Betuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1977. In 1978 over naar gemeente Neerijnen, in 2019 over naar gemeente West Betuwe.

Haaften is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente West Betuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1977. In 1978 over naar gemeente Neerijnen, in 2019 over naar gemeente West Betuwe.

Haaften (4).JPG

Onder aan de dijk bij Haaften

Onder aan de dijk bij Haaften

Haaften.JPG

Dorpsgezicht van Haaften, gezien langs Molen De Blauwe Reiger

Dorpsgezicht van Haaften, gezien langs Molen De Blauwe Reiger

Haaften..JPG

Middenin het dorp Haaften

Middenin het dorp Haaften

Haaften (2).JPG

De Kerk van Haaften op de dijk, met in de verte Zaltbommel

De Kerk van Haaften op de dijk, met in de verte Zaltbommel

gemeente_haaften_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Haaften anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Haaften anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Haaften

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- Haaften is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente West Betuwe. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1977. In 1978 over naar gemeente Neerijnen, in 2019 over naar gemeente West Betuwe.

- Wapen van de voormalige gemeente Haaften.

- Op kaarten staat W van de kern Haaften de plaatsnaam Crob vermeld, als kennelijke vermeende buurtschap aan de gelijknamige weg, maar o.i. is daar alleen een steenfabriek van de firma Wienerberger gevestigd, dus dat lijkt ons niet als buurtschap te kwalificeren.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1031 kopie vervalst midden 12e eeuw Hafthin, ca. 1160 Haften, 1183 Haffethen, 1316 Haefeten, 1317 de Haften, 1665 Hafften.

Naamsverklaring
Men verbindt deze naam wel met het werkwoord hechten, vergelijk het Nieuwhoogduitse haften, dat dan betrekking zou hebben op een aantal verbonden grondstukken. Aantrekkelijker is de verklaring die uitgaat van een datief meervoud van het Germaanse haftaz* 'band, boei', hetgeen hier dan 'zware kleigrond' zou betekenen; in de Krimpenerwaard is haft de aanduiding voor een bepaalde grondsoort, het verwante hacht betekent 'dik stuk, grote brok'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Haaften ligt aan de N oever van de rivier de Waal, ZO van het dorp Hellouw, W van het dorp Tuil, ZW van het dorp Waardenburg, NW van de stad Zaltbommel, NNO van het dorp Gameren en ONO van het dorp Niewaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Haaften 262 huizen met 1.960 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp met 112/992 (= huizen/inwoners), en de dorpen Hellouw 90/560 en Tuil 60/408. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Haaften heeft 2 rijksmonumenten.

- Haaften heeft 14 gemeentelijke monumenten.

- De Blauwe Reiger (Waalbandijk 249) is een in 1856 gebouwde korenmolen. De molen verving een in 1855 uitgebrande standerdmolen. In 1955 besluit de eigenaar de dan onttakelde molen om economische redenen maalvaardig te laten restaureren. De molen heeft twee koppel maalstenen, waarmee op vrijwillige basis graan wordt gemalen voor veevoer. De Blauwe Reiger is sinds 1973 eigendom van de gemeente Neerijnen en is op zaterdagen te bezoeken. - Nieuws van molen De Blauwe Reiger te Haaften op Facebook.

- Van het vroegere Kasteel Goudenstein in Haaften resteert nog slechts een ruïne in de vorm van een hoektoren. Vanaf de 13e eeuw is hier sprake van het kasteel, haar bouwers en bewoners, het geslacht Van Haeften. In het rampjaar 1672 wordt het kasteel door de Franse troepen van koning Lodewijk XIV verwoest, waarbij slechts een hoektoren gespaard blijft. De toren is circa 19 meter hoog en 3,5 meter doorsnede. Het geslacht Dutry van Haeften, verwanten maar geen directe nakomelingen van de bouwers, hadden de overgebleven toren tot 1975 in bezit. Daarna heeft de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen - tegenwoordig Geldersch Landschap & Kasteelen - de toren onder haar hoede genomen. De toren staat in de achtertuin van twee woningen in de Dreef en is niet toegankelijk voor het publiek, maar kan bezichtigd worden vanaf de Dreef en ook, maar minder goed, vanaf de Koningsstraat en de Goudensteinstraat, die naar de ruïne is vernoemd. Samen met de Protestantse kerk en korenmolen De Blauwe Reiger bepaalt Goudenstein de horizon van het dorp.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De in 2000 opgerichte Stichting Friends For Fun is organisator van onder meer de jaarlijkse evenementen Haaftens Beachvolleybal Tornooi, Haaftens Beachsoccer Toernooi, Carbidschieten en Nieuwjaarsfeest Haaften.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in Haaften schaatsen op de ijsbaan van de in 1946 opgerichte IJsclub de IJsvogels. De vereniging telt zo’n 300 gezinnen als lid en 30 individuele leden. Binnen de huidige gezinssamenstelling betekent dit ruim 900 leden. Niet iedereen daarvan is actief lid, een deel steunt de club uit sympathie.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Protestantse kerk, kasteel Goudenstein en molen De Blauwe Reiger bepalen de horizon van Haaften. Doordat het dorp in een uitstulping van de Waalbandijk ligt, zijn deze drie objecten vanuit allerlei richtingen op verscheidene kilometers afstand te zien, bijvoorbeeld vanaf de dijken in Waardenburg en Herwijnen en vanaf de overkant van de Waal van Zaltbommel tot Nieuwaal; bij helder weer zelfs vanaf de dijk tussen Zuilichem en Brakel.

- "De KWIEK Beweegroute is een landelijk concept -inmiddels zijn er al tientallen door het hele land - dat gebruik maakt van straatmeubilair dat al in de buurt aanwezig is. Volg de KWIEK-stoeptegels op de route en train je balans, kracht, mobiliteit, evenwicht en uithoudingsvermogen. KWIEK nodigt uit om samen in de buitenlucht te bewegen en past het beste rondom bijvoorbeeld een verzorgingshuis, fitnesscentrum of buurthuis. Het succes wordt namelijk in sterke mate bepaald door de organisatie van beweegactiviteiten. Door KWIEK in een groepje onder begeleiding van een beweegcoach te lopen, wordt verantwoord bewegen een gezellige bezigheid. Idealiter wordt een rondje gezamenlijk afgesloten met een kopje koffie. KWIEK zorgt voor een verbeterde vitaliteit en zelfredzaamheid van deelnemers. Daarnaast draagt KWIEK bij aan een levendige openbare ruimte waarin bewoners zich betrokken voelen bij hun omgeving en waarin ontmoetingen gemakkelijker ontstaan. KWIEK bevordert sociale cohesie binnen een wijk, verlaagt de kans op sociaal isolement en stimuleert eigenaarschap in de openbare ruimte." In april 2019 is er ook een KWIEK Beweegroute in Haaften gerealiseerd. - Zie hier een filmpje van de opening.

De KWIEK Beweegroute in Haaften is een initiatief van inwoner Hilde Terlingen. Zij onderzocht als afstudeerproject voor haar opleiding tot beweegtherapeut hoe het gesteld was met de sportiviteit van de inwoners van haar dorp. Daar kwam onder meer uit dat er behoefte was aan meer goedkope manieren om te sporten. Ze wilde dat in daden omzetten en heeft fondsen geworven en vervolgens in samenwerking met onder meer Welzijn West Betuwe en zorgcentrum De Wittenberg de KWIEK Beweegroute gerealiseerd. Er is veel gebruik gemaakt van bestaand straatmeubilair maar er zijn ook aanpassingen gedaan, zoals het plaatsen van nieuwe bankjes, een trap en het egaliseren van wandelpaden. Deelnemers kunnen een boekje verkrijgen met de plattegrond en een oefenschema om desgewenst de prestaties bij te houden.

- "De 77 hectare grote Crobse waard is een bijzonder en uniek natuurgebied met een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. Het krekengebied in de uiterwaarden W van Haaften, tussen de Waalbandijk en de Waal, is ontstaan door kleiwinning voor de plaatselijke baksteenindustrie. Ten gevolge van die activiteit ontstonden er kleine en grotere waterpartijen, inmiddels omzoomd door een groene muur van wilg en zwarte els. Op die manier is het deel ten noorden van “de kardam” een doolhof van kleine groene paradijsjes. Binding met de omgeving kenmerkt zich ook door de voormalige zwembadput en de ijsbaan. Deze laatste wordt nog beheerd door een actieve ijsclub met de toepasselijke naam “de IJsvogels”. Een klein blauw vogeltje met een typische snelle vlucht, dat ook in het gebied voorkomt.

Opvallend zijn verder de kolonies aalscholvers, blauwe reigers en lepelaars. En sinds 2014 een jaarlijks terugkerende familie ooievaars. Bij de ijsbaan en de voormalige zwembadput is een klein parkeerterreintje. Ook vanuit het centrum van Haaften is het terrein gemakkelijk te voet bereikbaar. Er lopen diverse wandelpaden o.a. langs de Waal en de zuidelijke plas; de 'beslagput'. Een deel van het krekengebied is vanwege de waterstand niet toegankelijk/opengesteld. Het Waardmanshuis is een voormalig trafostation van de steenfabriek en wordt gebruikt als onderkomen voor de Beheercommissie Crobse Waard." (bron: SBNL Natuurfonds)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Haaften, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Kulturhus: - In Haaften is zo’n 20 jaar gewerkt aan de realisatie van een multifunctioneel gebouw. Hierin is plek voor onder meer de twee scholen uit het dorp, BSO, peuterspeelzaal, bibliotheek, dorpshuis en sportlocatie. Dit heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een Kulturhus. Dit concept gaat ervan uit dat meerdere partners de verantwoording nemen om van het Kulturhus een succes te maken. Samen het pand beheren en samen programmeren geeft een meerwaarde. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van vrijwilligers. Kulturhus Burcht van Haeften bestaat uit twee gebouwen die verbonden worden door een overdekte passage in de vorm van een kas. Zo past het gebouw uitstekend in de landelijke kassenrijke omgeving. In het ene gebouw bevinden zich de scholen, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. In het andere gebouw de sportzaal, bibliotheek, dorpshuis en onmoetingsruimten. Het Kulturhus is zodanig ingericht dat interactie tussen de gebouwen wordt gestimuleerd.

Het Kulturhus beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van het dorp. De ambitie is om de spil in het web van leefbaar Haaften te worden. Door schaalvergroting verdwijnen steeds meer publieke functies uit kleinere dorpen. In het Kulturhus komen alle sociale, maatschappelijke functies samen onder één dak. Het is dus echt een multifunctioneel centrum. Onderwijs, zorg, welzijn, sport, recreatie en cultuur komen hier samen. Het Kulturhus werkt vanuit de visie dat actieve deelname aan het sociaal-maatschappelijke leven leidt tot een gezonde, leefbare en stabiele omgeving, waarbij samenwerking centraal staat.

- Onderwijs: - Basisschool Koning Willem Alexander. - Basisschool Goudenstein.

- Educatie: - "Studiekring Haaften is opgericht in 1946 met het doel de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de leden te bevorderen. Dat gebeurt door het houden van lezingen. Niet alleen zijn er in al die jaren meer dan vierhonderd sprekers geweest, maar er zijn ook theatervoorstellingen, muziek- en toneelavonden georganiseerd. Bij het 50-jarig bestaan in 1996 is een gedenkboek uitgegeven, dat een bestseller werd. Het is al lang uitverkocht, maar er is nog steeds vraag naar. De lokale bibliotheek heeft het in haar collectie. Bj het 70-jarig bestaan in 2016 is opnieuw een jubileumboek uitgegeven, getiteld "Haaften, Hellouw en Tuil, verrassend anders". Hierin zijn foto's van de drie dorpen weergegeven die oude én huidige situaties tonen.

De avonden die de studiekring organiseert, ongeveer zes per seizoen, worden gehouden in het winterseizoen van oktober tot en met april, als regel in het Kulturhus. Ze zijn bedoeld voor de leden van de studiekring, maar gasten zijn ook altijd welkom. Niet-leden betalen een kleine bijdrage per lezing. Iedereen kan lid worden van Studiekring Haaften. Voor de kosten hoef je het niet te laten: € 15,00 per seizoen per huisadres." Jan van Ieperen is 60 jaar secretaris geweest van de studiekring en heeft in 2017, tegelijk met de viering van het 70-jarig bestaan van de studiekring, afscheid genomen als bestuurslid.

- Muziek: - Muziekvereniging Nieuw Leven is al 110 jaar dé muziekvereniging van en voor Haaften, Hellouw en Tuil. Het orkest speelt allerlei soorten muziek, van klassiek tot modern; van Mozart tot Coldplay. Ook verzorgen ze muzieklessen voor leerlingen van alle leeftijden. "Vaak merken we dat mensen graag in ons orkest deel willen nemen, maar niet durven. Ze zijn bang dat hun niveau niet hoog genoeg zou zijn. In een orkest spelen is echter veel makkelijker dan het lijkt. Bovendien is Nieuw Leven niet een vereniging die op hoog niveau wil spelen. Wij willen gewoon leuk, gezellig samen muziek maken. We treden dan ook vooral op in onze eigen omgeving, zoals tijdens ons jaarlijkse Nieuwjaarsconcert. Daarnaast spelen we bij andere bijzondere gelegenheden, zoals op Koningsdag, bij de Jaarmarkt en bij de intocht van Sinterklaas. Speel je een blaasinstrument of slagwerk? Dan ben je van harte welkom om eens kennis te komen maken en wellicht de gelederen van het korps te versterken. Loop gerust eens binnen tijdens onze repetitie. Deze is iedere maandagavond van 19.30-22.00 uur in de Burcht van Haeften."

- "Het Haaftensch Mannenkoor is opgericht in 1933. Het repertoire bestaat voornamelijk uit geestelijke liederen. Deze liederen worden bijna allemaal vierstemmig à capella (zonder begeleiding) gezongen. Door de warme onderlinge band tussen leden en dirigent is de sfeer goed en ontspannen. Menig nieuw lid erkent dat ook en leden die al langer lid zijn zullen dit zeker bevestigen. Haaftensch Mannenkoor heeft diverse keren per jaar een optreden. Deze optredens vinden veelal plaats in kerken en verzorgingshuizen. We komen in plaasten in de regio maar ook ver daarbuiten. Elk voorjaar organiseren we een zangavond in Haaften. Het Haaftensch Mannenkoor bestaat uit ruim 40 zangers. Wij repeteren op donderdagavond van 19.45 uur tot ongeveer 21.45 uur in Kulturhus Burcht van Haeften. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Zingt u graag, maar weet u niet of een mannenkoor iets voor u is, kom dan gerust eens vrijblijvend langs. De ervaring leert dat als men maar eenmaal geweest is en de sfeer geproefd heeft men dikwijls graag blijft terugkomen."

- "Liederenkoor Bekaant Goed is ontstaan in 2001, bij de voetbalvereniging van Haaften. Een klein groepje mannen deed voor de gezelligheid mee aan een karaokeavond. Toen ze klaar waren met zingen kregen ze best wel goede reacties.
Direct kwamen er plannen om een koortje op te richten. Nu de naam nog. Vele namen zijn de revue gepasseerd maar steeds was het net niet goed. En net niet goed is bijna goed, en bijna goed werd 'bekaant'. En zo is ons koor aan zijn naam gekomen. Ons koor bestaat uit 22 mannen, uit het dorp en de omliggende dorpjes langs de Waal, en we zijn uitgegroeid tot een begrip in de regio en ver daarbuiten. Wij hebben geen dirigent maar laten ons leiden door onze muzikanten. Ons repertoire bestaat uit levensliedjes, zeemansliedjes en smartlappen. Het Nederlandse lied staat bij ons zeer hoog in het vaandel. Wij doen onze optredens in verzorgingshuizen en instellingen, we komen op festivals en braderieën en ook bruiloften en partijen zijn voor ons geen onbekend terrein. Onze motto's zijn “Gezelligheid kent geen tijd” en “Oefening baart kunst”."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Haaften is opgericht in 1921 en is nog altijd springlevend. De vereniging, die tegen de 400 leden heeft en er ook is voor buurdorp Tuil, staat open voor iedereen van 5 jaar en ouder. Het 1e elftal speelt momenteel in de 3e klasse van de KNVB district Zuid I. Dat betekent in de praktijk heel veel regionaal getinte wedstrijden. Ze beschikken over 6 seniorenteams, waaronder 1 damesteam. De jeugdafdeling omvat 11 teams, verdeeld over de verschillende leeftijdsklassen. De competitiewedstrijden worden gespeeld op zaterdag: ’s morgens de jeugd en vanaf 12.30 uur de senioren. De trainingen vinden plaats op maandag- t/m donderdagavond. De kantine is niet alleen een gezellig middelpunt tijdens wedstrijden en op trainingsavonden, maar ook het toneel van andere verenigingsactiviteiten, zoals klaverjaswedstrijden, sinterklaasviering, nieuwjaarsbijeenkomst, vrijwilligersavond en tal van andere festiviteiten.

- "Tennis Vereniging Haaften (TVH), tennisvereniging Rhelico, tennisvereniging Ophemert, tennisclub Varik/Heesselt en Welzijn West Betuwe hebben de handen ineengeslagen. In een onderlinge samenwerking bieden zij Tennis Fit aan binnen hun verenigingen. Tennis Fit is een compact programma speciaal voor 45+’ers. Het programma bevat drie onderdelen: Tennis Fit Training, Trainer Toss en Expert Meeting. Al deze activiteiten worden begeleid door een ervaren trainer. Tijdens de Tennis Fit Training ligt de nadruk op (tactische) spelverbetering en het voorkomen van blessures. Je doet vooraf eerst een gezamenlijke warming-up en na afloop drink je gezellig een drankje met elkaar. Tossen is een balletje slaan met en tegen andere leden van verschillende clubs. Het is een leuke manier om tegen verschillende tegenstanders te spelen en ook om andere leden te leren kennen.

De Trainers Toss biedt daarnaast ook de begeleiding van een tennisleraar, die adviezen geeft tijdens het spel over tactiek, verschillende oefeningen verzorgt, tips geeft over blessurepreventie en zorgt voor de gezamenlijke warming-up. Daarnaast bepaalt de tennisleraar de indeling naar de juiste speelsterkte: zo kan iedere deelnemer op zijn eigen niveau een sportief balletje slaan met en tegen andere clubleden. Expert Meeting. We gaan je helpen te voorkomen dat je een blessure krijgt. En we vertellen hoe je er sneller van herstelt mocht je toch een blessure krijgen. Dat doen we tijdens een Expert Meeting: een informatiebijeenkomst waarin gesproken wordt over het voorkomen en herstellen van blessures. Verschillende experts - bijvoorbeeld een lokale fysiotherapeut of een bewegingswetenschapper - vertellen dan hoe je zo lang mogelijk fit kunt blijven." Zie ook de promotievideo van Tennis Vereniging Haaften.

- "Bij de in 1967 opgerichte Volleybalvereniging Haaften Kwiek is iedereen van jong tot oud van harte welkom om met ons de leukste sport die er is te beoefenen in de gezellige sfeer van een dorpsvereniging. Met net iets minder dan 100 leden zijn we in staat om allerlei leeftijdscategorieën en niveaus de kans te geven om met elkaar te volleyballen. Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden. We hebben voor ieder wat wils: dames, heren, jongens, meisjes en mini’s. Zowel NeVoBo-competitie als recreatief."

- "Ben je geïnteresseerd in tefeltennissen, wil je competitie gaan spelen of lijkt het je leuk om gewoon eens een balletje te slaan? Kom dan eens vrijblijvend kijken bij tafeltennisvereniging TTV ASIO in Haaften, en natuurlijk kun je ook meespelen tijdens de trainingen. Er is volop speelmateriaal aanwezig. ASIO speelt in Kulturhus Burcht van Haeften, een moderne accommodatie met alle faciliteiten: ruime speelzaal met genoeg tafels; douches in de kleedkamers; gezellige ontvangstruimte, met een bar waar het ook na inspanning goed toeven is."

- "Bij Sportschool Adriaan Spee in Haaften kun je terecht voor Kyokushinkai Karate. 'Kyoku' betekent het uiterste. Dit betekent dat je het maximale uit elke situatie wil halen door door te zetten en je geheel te geven om zo tot het uiterste te gaan voor dat wat je wilt bereiken. 'Shin' betekent de waarheid. Dit betekent dat je alleen met een ijzeren discipline en juiste mentaliteit dit kan bereiken. Je zal zonder marchanderen de realiteit tegemoet moeten treden, en wanneer je dit kunt opbrengen, sterkt dit je in je zelfvertrouwen. 'Kai' betekent samenwerken. Dit staat voor het samenwerken met elkaar in de juiste verhouding en altijd met het nodige respect voor ieders standpunt. Respect is een essentieel punt in de relatie tot elk mens.

Kyokushinkai Karate levert een positieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling in je leven, je school, je werk en je persoonlijk leven. De stijl Kyokushinkai staat bekend om zijn harde maar eerlijke vorm van Karate. Door de zware trainingen wordt je fysiek en mentaal erg sterk. Je leert je beheersen met als gevolg: meer zelfvertrouwen en meer verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat Kyokushinkai Karate een positieve bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling in je leven, je school, je werk en je persoonlijk leven. Vaak vragen ouders: 'Is Karate niet agressief of is Karate niet gevaarlijk'? Nee, de praktijk wijst uit dat mensen die Karate beoefenen juist rustiger, beheerster en gedisciplineerder worden en zodoende een gevecht uit de weg zullen gaan. Mensen die Karate gaan leren met de bedoeling om dit te misbruiken, missen vaak ook de mentaliteit om de zware trainingsdiscipline vol te houden. Het een sluit dus automatisch het andere uit."

- Zorg: - "Als zorginstelling met een historie die ruim vijftig jaar teruggaat, vertellen wij je graag meer over ons zorgaanbod. Er is in de achterliggende tijd namelijk veel veranderd in het zorglandschap. En dat roept vragen op.als ‘Kan ik nog thuis blijven wonen?’ of ‘Wie zorgt er voor huishoudelijke hulp?’ Voor deze en andere vragen ben je bij Wittenbergzorg in Haaften aan het juiste adres. Op allerlei manieren en met allerhande diensten staan wij ouderen bij om de beste zorg te verlenen. Op onze website vind je ons zorgaanbod. Van verpleeghuiszorg tot huishoudelijke hulp, van activiteitenbegeleiding tot maaltijdservices en thuiszorg. En nog veel meer, maar de kern is: onze medewerkers, vrijwilligers en wijkteams staan altijd voor je klaar.

Onze visie op zorg past bij de protestants-christelijke achtergrond van onze instelling: zorg voor elkaar. Met elkaar als familie, buren en zorgvragers. Met elkaar als medewerkers en cliënten. Samen beogen we het steeds weer zo te organiseren dat de ouderen in Haaften de beste zorg ontvangen. Persoonlijk en passend. Want, onze zorg is goed voor elkaar! De taak die de mantelzorger op zich neemt, wordt niet onderschat. Deze is van grote waarde zowel voor de cliënt/bewoner als voor Wittenbergzorg. Wij hebben derhalve e.e.a. in een mantelzorgbeleid samengevat. Je bent van harte welkom voor een bezoek in zorgcentrum De Wittenberg om kennis te maken. Heb je vragen over je persoonlijke situatie of wil je meer informatie? Neem dan eens contact op met ons Zorg Advies Punt."

Reactie toevoegen