Fiifhuzen (Ternaard)

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Fiifhuzen (Ternaard)

Terug naar boven

Status

- Fiifhuzen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

- De buurtschap Fiifhuzen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ternaard.

- Fiifhuzen heeft (vermoedelijk pas sinds 2012) witte plaatsnaambordjes (en ligt buiten de bebouwde kom) met de Friese spelling, dus dat is voor deze plaatsnaam dan kennelijk de voorkeursspelling (ondanks dat de dorpsnamen in deze gemeente primair Nederlandstalig zijn).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Vijfhuizen.

Naamsverklaring
Genoemd naar het groepje van 5 huizen ter plekke.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Fiifhuzen ligt W van Ternaard, vlak na de bebouwde kom aan de rechterkant van de Holwerterdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Fiifhuzen is een van de weinige buurtschap waar het getal in de plaatsnaam nog klopt, want hier staan inderdaad nog altijd 5 huizen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Fiifhuzen is vermoedelijk een jonge buurtschap. Op oude kaarten komt de naam niet voor, noch in de Volkstelling van 1840. De huizen ter plekke zijn ook niet oud.

Reactie toevoegen