Ternaard

Plaats
Dorp
Dongeradeel
Fryslân

ternaard_collage.jpg

Ternaard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ternaard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ternaard.JPG

Daar zien we Ternaard al.

Daar zien we Ternaard al.

Ternaard..JPG

In Ternaard aangekomen.

In Ternaard aangekomen.

Ternaard. (2).JPG

Dorpsgezicht met de Hervormde kerk van Ternaard.

Dorpsgezicht met de Hervormde kerk van Ternaard.

Ternaard

Terug naar boven

Status

- Ternaard is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Dongeradeel. T/m 1983 gemeente Westdongeradeel.

- Onder het dorp Ternaard vallen ook de buurtschappen Fiifhuzen, Fiskbuorren, 't Skoar (grotendeels) en Teyebuorren.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ternaard ligt aan de Waddenzee en ligt verder ZO van het eiland Ameland, ZW van het dorp Wierum, WZW van de dorpen Nes, Moddergat en Paesens, W van de dorpen Oosternijkerk en Lioessens, WNW van de dorpen Hantumhuizen en Morra, NW van de dorpen Niawier, Metslawier en Wetsens, N van de dorpen Hantum en Hiaure, NO van de dorpen Foudgum, Brantgum en Waaxens en ONO van het dorp Holwerd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Ternaard 130 huizen met 865 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 550 huizen met ca. 1.400 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ternaard heeft 1 rijksmonument.

- Gevelstenen in Ternaard.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ternaard.

- Nieuws: - Dorpskrant Thunawurd is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Dorpshuis: - Dorpshuis Tunawerth.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ternaard en - idem kerk.

Reactie toevoegen