Eind van Den Hout

Plaats
Buurtschap
Oosterhout
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

Eind van Den Hout

Terug naar boven

Status

- Eind van Den Hout is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Oosterhout.

- De buurtschap Eind van Den Hout valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Den Hout.

- De buurtschap Eind van Den Hout heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De buurtschap ligt aan het eind van Den Hout, gezien vanuit het dorp in W richting.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Eind van Den Hout ligt W van Den Hout, rond de Houteindsestraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Eind van Den Hout 15 huizen met 73 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

Het Eind van Den Hout is een typische buurtschap die gedeeltelijk min of meer op een verhoging ligt. Er stonden vroeger alleen boerderijen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Liniehoeve.

- Hoeve Liniezicht.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Linie van Den Hout is een voormalige linie (= militair verdedigingswerk), thans bos N van de buurtschap Eind van Den Hout. Het gebied is samen met de linies van Terheijden (= de Munnikenhof) en Teteringen (= de Spinolaschans) 35 hectare groot en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. De Linie van Den Hout was een imposant werk van forten en redoutes. Delen van deze voormalige linie zijn nog te herkennen aan de vorm van de bossen en de puntvormige stukjes weiland. De Linie is in 1703 aangelegd door Menno van Coehoorn en maakte deel uit van de Zuidelijke Waterlinie. Het ligt op zandruggen die drie tot vijf meter hoger liggen dan de omringende polder.

Door Defensie werd aanvankelijk geen begroeiing toegelaten, waardoor de vorm van de verschillende onderdelen goed zichtbaar was. Vanaf 1830 is de Linie beplant met eiken. In de voormalige grachten groeien veel moeras- en waterplanten. De linie is nooit ‘in functie’ geweest, maar tot ieders verbazing nestelden er zich in 1944 Duitse troepen. Tijdens de bevrijding bleek de strategische waarde, want pas na het inzetten van vlammenwerpers gaven de Duitsers zich over aan de Poolse bevrijders.

Staatsbosbeheer zag met lede ogen aan dat de linies in de loop der tijd waren begroeid met ‘opgaand bos’. “Wij willen de Houtse Linies gaan beheren als hakhout. Dat wilden wij eigenlijk al twintig jaar, maar tot nu toe ontbrak daarvoor het geld. Hakhout is een dure manier van beheer. Omdat wij nu het hout kunnen verkopen, kunnen wij eindelijk die oude wens realiseren. Het moet immers budgettair neutraal blijven”, aldus boswachter Dick Ellings (857).

Hakhoutbosjes blijven laag bij de grond, omdat het hout regelmatig wordt gekapt. De afgelopen eeuwen bestond een groot deel van Brabant uit dergelijke bosjes, omdat boeren er hun ‘geriefhout’ vandaan haalden: brandhout en hout voor werktuigen. Sinds boeren hun werktuigen gewoon bij de Boerenbond halen, zijn de hakhoutbosjes de hoogte in geschoten. Staatsbosbeheer wil de bosjes om de twintig jaar vrijwel met de grond gelijkmaken. Zij ziet de Linie van Den Hout als een cultuurhistorisch gebied en wil ze ook weer in die vorm terugbrengen. Ook de grachten en poelen die van oudsher in het gebied thuishoren, worden volgens die plannen uitgediept. Sinds 2004 wordt in de Linie van Den Hout weer hakhoutbeheer uitgevoerd, zodat de oude vormen weer terugkeren en de Linie weer beter als zodanig herkenbaar is. Het beheer wordt deels uitgevoerd door Staatsbosbeheer, deels door vrijwilligers van de Madese NatuurVrienden (MNV). Onder de link vind je nadere informatie over de Linie van Den Hout, en de (beheer)activiteiten van Staatsbosbeheer en de Madese NatuurVrienden.

- Samen met Staatsbosbeheer is door de MNV in 2005 een mooie natuurwandeling uitgezet door de Linie van Den Hout en Natuurpark De Liniehof. De folder ‘Wandelpad Linie van Den Hout’ is in het parkgebouw te verkrijgen als dit geopend is. Op de hoogste verdedigingsschans, een redoute, in de oostelijke Linies is in 2007 door de Madese NatuurVrienden een zitbank geplaatst voor wandelaars. De wandeling heeft als startpunt de carpool parkeerplaats aan de Haasdijk langs de Weststadweg (N629), direct na het viaduct van de A59 van afrit 32 Made.

Reactie toevoegen