Eexterveen

Plaats
Dorp
Aa en Hunze
Drenthe

Eexterveen

Terug naar boven

Status

Eexterveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Anloo.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1479 Egesteruene, 1634 Eexter ueen, ca. 1660 en 1781 Eexter Veen, 1851-1855 Noord- en Zuid-Eexterveen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' behorend bij of ontgonnen vanuit Eext.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Eexterveen ligt W van het dorp Eexterveenschekanaal, NW van het dorp Gieterveen, N van het dorp Gasselte, NO van de dorpen Gieten en Eext, ONO van het dorp Anloo, O van het dorp Annen, ZO van het dorp Zuidlaarderveen, Z van het dorp Annerveenschekanaal en ZW van de dorpen Wildervank en Veendam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Eexterveen 25 huizen met 187 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 180 huizen met ca. 460 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Vereniging Eexterveen.

In het voorjaar van 2017 heeft de historische vereniging een aanvulling op het boek ‘Eexterveen, al 500 jaar in beweging’ gepubliceerd. Het boek telt ca. 160 bladzijden en bevat ook foto’s die nog niet eerder gepubliceerd zijn. Tevens staan er oude kaarten in en bevat de aanvulling een register met de namen van de personen die voorkomen in het oorspronkelijke boek (om het terugvinden te vergemakkelijken).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In deze bijzondere documentaire uit mei 2020 volgt RTV Drenthe een jaar lang de ontwikkelingen in het dorp Eexterveen. Het dorp heeft door verschillende fondsen en subsidies het dorpshuis kunnen overnemen en geeft het een nieuw gezicht (waarvoor zie verder het hoofdstuk Links > Dorpshuis, red.). De documentaire laat zien hoe het dorp leefbaar blijft, hoe het zich ontwikkelt en hoe belangrijk noaberschap is. Met portretten van bijzondere Eexterveeners en hun initiatieven."

- Een veelgehoorde wens in kleine kernen is het betaalbaar bouwen voor de jongeren in het dorp, omdat de bestaande koopwoningen te prijzig voor hen zijn. En omdat men zo de jongeren in het dorp wil houden en ze niet gedwongen worden naar een grotere buurkern te verhuizen waardoor het dorp (nog verder) vergrijst en het voortbestaan van verenigingen en scholen onder druk komt te staan. Maar het probleem is vervolgens dat projecten met starterswoningen vaak niet hun doel bereiken, doordat de huizen te duur worden voor een jongere zonder vast contract of omdat de voorbereiding zo lang duurt dat gegadigden alsnog het dorp verlaten, en de woningen uiteindelijk gekocht worden door niet-starters op de woningmarkt.

In Eexterveen hebben ze het daarom eens anders-dan-anders aangepakt. In 2018 zijn hier 10 complete eengezinswoningen met 4 slaapkamers verrezen. Levensloopbestendig ook nog. En toch niks duurder dan het huren van een studentenkamer in Groningen of een sociale huurwoning in Gieten. Een tussenwoning kostte namelijk 110.000 en een hoekwoning 135.000 euro vrij op naam. Daarmee is de financiering haalbaar voor een jongere met minimumloon. Volgens voorzitter Jan Roelof Vos van Dorpsbelangen is dat uitzonderlijk. Dat ligt aan de aanpak die voor het project is gekozen. En die is volgens Vos ook in andere dorpen te kopiëren.

Het recept voor een succesvolle aanpak begint volgens Vos met de bereidheid van een vereniging om veel tijd te steken in de voorbereiding van een plan. Want de belangrijkste winst is dat er geen projectontwikkelaar aan te pas komt. Om de kosten voor de jongeren binnen de perken te houden is er verder vooral een betaalbaar stuk grond nodig langs een weg binnen de bebouwde kom, waardoor de nutsvoorzieningen allemaal al voor de deur liggen. In Eexterveen betreft het een stuk landbouwgrond, waarvan de eigenaar het dorp een jeugdige impuls gunt. Vervolgens is er een lokale aannemer - in dit geval Pepping en Meertens - die meedenkt met het ontwerp van een zo compleet mogelijk, maar betaalbaar huis. En belangrijk voor de doorlooptijd; met alle dorpsbewoners is er zoveel overleg geweest dat bezwaren niet meer te verwachten waren.

- Toen de starterswoningen klaar waren, is Dorpsbelangen naar de gemeente gestapt met een plan voor seniorenwoningen. Want ook de ouderen uit Eexterveen moesten tegen hun zin naar elders verhuizen, naar seniorenwoningen in Gieten, Veendam of Assen, omdat hun grote woonboerderijen van soms meer dan een eeuw oud niet zijn ingericht op rolstoelen of rollators en aanpassingen erg duur zijn. Bovendien is het onderhoud van zo'n woning een flinke klus. Maar geschikte seniorenwoningen waren in het dorp dus niet voorhanden. Daarom zijn in 2020 tegenover de starterswoningen 6 seniorenwoningen gerealiseerd, welk complex Zandvoorterhof is gedoopt. Ze zijn volledig energieneutraal en zijn zo ingericht dat ouderen er comfortabel kunnen wonen. De woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer zijn allemaal gelijkvloers, waardoor bewoners zich eventueel met een rollator of rolstoel goed door hun woning kunnen bewegen.

Door de bouw van de starters- en seniorenwoningen is het dorp volgens dorpsbelangenvoorzitter Vos weer een stuk leefbaarder geworden; zowel de jongeren als de ouderen kunnen in het dorp blijven wonen en er ontstaat weer een meer natuurlijk verloop. "En we hebben als inwoners daarnaast het dorpshuis gekocht en een sporthal gebouwd. De basisschool heeft meer dan 100 leerlingen en het dorp heeft zelfs een eigen bos, dat we zelf hebben aangelegd", aldus Vos. Anno 2020 zijn er nog 3 nieuwe starterswoningen in aanbouw en er is nog een aantal op papier onderweg. Alles om ervoor te zorgen dat het dorp niet verpietert. Vos: "We accepteren niet dat Eexterveen een dorp wordt waar niets meer te beleven is." (bron en voor nadere informatie zie RTV Drenthe, augustus 2020)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasvuur.

- Dorpsfeest Eexterveen (weekend in juni).

- Rommelmarkt (op een zaterdag begin september).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Eexterveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Eexterveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Eexterveen.

- Nieuws: - De 2-wekelijkse Eexterveense Courant is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelangen Eexterveen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Achterhoes is in de jaren tachtig aanvankelijk gerealiseerd als multifunctioneel complex voor het dorp, met een dorpshuis, een dorpswinkel, een dorpscafé en een woning voor de caféhouder. De winkel, een Spar, is er al in 1995 mee gestopt. In 2001 is het café gesloten en heeft de voormalig uitbater vrijwel het hele complex betrokken als woning. Een deel van het complex is in gebruik gebleven als dorpshuis. Maar... de geschiedenis herhaalt zich: in augustus 2017 is het hele complex weer overgedragen aan het dorp om er wederom een multifunctioneel centrum van te maken. Stichting Dorpscentrum Eexterveen is namelijk eigenaar geworden van de gehele accommodatie op Dorpsstraat 41/41a. De eerste plannen voor een dergelijke 'dorpsaccommodatie nieuwe stijl' dateren overigens al uit 2004.

Het dorp gaat daarmee "een nieuwe jeugd tegemoet", zoals het geformuleerd staat in het krantenartikel uit 2017 over de plannen voor het nieuwe Dorpscentrum. Jan Roelof Vos, voorzitter van Dorpsbelangen, ziet in de 'krimp' (bevolkingsdaling) die zich in veel dorpen in de regio en ook in Eexterveen voordoet, geen reden om bij de pakken neer te zitten en het dorp maar weg te laten kwijnen. Integendeel; geef een dorp zijn ziel terug en houd het leefbaar, dan willen mensen er wel blijven wonen, zo stelt hij. Het nieuwe Dorpscentrum wordt in dat kader een belangrijke faciliteit om het dorp weer te laten 'bruisen'.

De accommodatie bestaat voor een deel uit het dorpshuis dat eigendom was van de gemeente Aa en Hunze. De gemeente heeft dit deel voor een symbolisch bedrag aan de stichting overgedragen. Het private deel (woonhuis en voormalig café en winkelruimte) is door de stichting gekocht van de toenmalige bewoners. De stichting gaat nu uitvoering geven aan het in mei 2016 opgestelde projectplan ‘Een bruisend dorpscentrum voor Eexterveen’. Op basis van dit projectplan werkt de stichting toe naar een vernieuwd en verbreed aanbod van voorzieningen en functies in het dorp. Het dorpscentrum gaat hierin een centrale rol vervullen.

Naast de voortzetting van de dorpshuisfunctie wil de stichting een aanbod realiseren voor verschillende voorzieningen/functies. Hierbij denken ze onder andere aan een maaltijdservice, naoberhulp coördinatiepunt, cursussen en ontmoeting, jeugdsoos, virtuele bibliotheek, dorpsarchief, dagopvang ouderen en gehandicapten, verkoop streekproducten en een dorps eetcafé en terras. De inwoners en verenigingen van Eexterveen hebben laten zien dat ze achter de komst van het ‘bruisende’ dorpscentrum staan. Door middel van donaties en obligatieleningen is er bijna €45.000,- aan financiële steun opgehaald. Daarnaast is de noodzakelijke verbouwing deels met veel zelfwerkzaamheid gerealiseerd. Verder hebben Europese, landelijke en regionale fondsen subsidies beschikbaar gesteld. (bron: gemeente Aa en Hunze)

Na 7 maanden bouwen, zagen, schuren en schilderen - inwoners met 'twee rechterhanden' hebben er gezamelijk 3.000 werkuren in gestopt - is het nieuwe Dorpscentrum in maart 2018 feestelijk geopend. Het complex omvat een grote zaal, een eetcafé - waar de exploitanten Martijn en Wietske Klok boven zijn gaan wonen - en een 'huiskamer'. Daar moet het in Eexterveen toch al sterk aanwezige 'naoberschap' een extra impuls krijgen: "Iedereen kan er binnen lopen. Voor een praatje, maar ook als je ergens hulp bij nodig hebt. Het moet de plek worden waar mensen elkaar ontmoeten en helpen. We hebben er alle vertrouwen in dat het Dorpscentrum een succes wordt. We zijn enorm trots", zo stelde Rolina Esschendal van Stichting Dorpscentrum tijdens de openingsfestiviteiten.

- Onderwijs: - Basisschool De Kameleon is op 1 augustus 2015 ontstaan uit een fusie van 3 scholen, zijnde de Badde (Annerveenschekanaal), de Springplank (Eexterveen) en de Triangel (Nieuw-Annerveen). De slogan van de school is: “Wij geloven in kinderen”. Dat heeft ook consequenties voor het pedagogisch handelen. Ze wijzen kinderen voortdurend op hun eigen verantwoordelijkheid, geven positieve feedback en geven zelf het goede voorbeeld. Ze staan voor kwalitatief goed onderwijs. Hart voor kinderen en hart voor personeel. Werken op basis van vertrouwen. Binnen de school willen ze structuur en geborgenheid bieden. Dat zien ze als een voorwaarde voor het kunnen leren. Naast het leren van de basisvaardigheden vinden zij het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige mensen die (mede) verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen werk en gedrag. Zij helpen de kinderen een positief zelfbeeld te ontwikkelen.

- Jeugd: - "In het Dorpscentrum in Eexterveen is sinds 2019 een jeugdsoos speciaal voor de jongeren tot 18 jaar. Op vrijdag van 19.00-21.30 uur zijn de jongeren vanaf de basisschool van harte welkom. Elke 1e en 3e vrijdag van de maand zijn de leerlingen van groep 8 van de basisschool ook van harte welkom. Er hoeft geen entree te worden betaald, wel wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor drinken en evt. wat lekkers. Zijn er activiteiten? Dan kan er een extra bijdrage worden gevraagd. Jullie zijn van harte welkom! Je mag altijd iemand uit de andere dorpen of van een andere basisschool meenemen, zij zijn ook van harte welkom. Bij vragen of opmerkingen kun je bellen of appen met tel. 06-57240930. Graag zien we jullie!"

- Sport: - "Wielervereniging WV DKS ('De Kromme Stuur') organiseert in het voorjaar en de zomer op een aantal vrijdagavonden 9 wielerwedstrijdjes vanuit en in de omgeving van Eexterveen. Twee van deze wedstrijden zijn tijdritjes. De pelotonsritten gaan meestal over een parcours van zo’n 30 a 40 km. De tijdritjes varieren van 6-20 km. De wedstrijden starten altijd bij het Dorpshuis, waar ook de finish is en - voor sommigen het toppunt van de avond - de verloting. Na afloop worden prijzen uitgereikt aan de eerste drie van de wedstrijd, de eerste drie van de verschillende poules en een prijs in de “categorie algemeen”, waarbij een willekeurige rijder een prijs krijgt. Vervolgens is er een verloting waarbij waardevolle prijzen zijn te winnen.

Er zijn drie poules (A, B en C) waarin de rijders zijn verdeeld op basis van niveau. In elke poule worden ook weer prijzen verdeeld, zo zijn de wedstrijden ook leuk als je niet met de snelsten mee kunt. Als je bij de eersten bent geeindigd aan het einde van het seizoen poule C of B promoveer je aan het einde van het seizoen (of eerder) naar een poule hoger (A of B). Verder zijn de rijders opgedeeld in vier ploegen. Aan de hand van de plaats waarop iedere rijder finisht wordt een score berekent voor iedere ploeg. De ploeg met de minste punten wint. Iedere rijder uit die ploeg krijgt dan een versnapering. Het bestuur houdt de uitslagen bij en berekent aan het eind van het seizoen een seizoensuitslag. De finish wordt op camera opgenomen, zodat er over de volgorde van finishen geen twijfel kan bestaan. Iedereen mag vrijblijvend een keer starten in een wedstrijd om te kijken hoe het is om bij DKS te fietsen. Zoals gezegd is de start van de wedstrijden in het Dorpshuis van Eexterveen. Om een (nog) betere indruk te krijgen van wat DKS inhoudt; kom eens kijken!"

Reactie toevoegen