Anloo

Plaats
Dorp
Aa en Hunze
Drenthe

gemeente_anloo_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Anloo anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Anloo anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Anloo

Terug naar boven

Status

- Anloo is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1997. Het gemeentehuis bevond zich in Annen.

- Wapen van de voormalige gemeente Anloo.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Aanloo. Een inwoner van dit dorp is een Aanloder of een Aanloër.

Oudere vermeldingen
Anlo, 1139 kopie 16e eeuw Anloe, 1148 kopie ca. 1148 Anlon, 1169 kopie begin 15e eeuw in Anlo.

Naamsverklaring
Niet waarschijnlijk is de verklaring die in deze plaatsnaam lo 'bos', genoemd naar het naburige Annen ziet. De naamsvorming is te vergelijken met die van Anreep, waarin het voorzetsel an 'op, hoger gelegen' betekent met lo 'bos'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Anloo ligt NW van Gieten, ZW van Annen, rond de weg van Assen naar Annerveenschekanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Anloo 350 huizen met 2.344 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 41/277 (= huizen/inwoners), de dorpen Eext 76/425, Annen 63/419 en Annerveen 28/191, en de buurtschappen Schipborg 10/84, Gasteren 29/155, Anderen 18/121, Eexterveen 25/187, Annerveensche-Compagnie 57/443 en Zandvoort 3/42. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 180 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Anloo was de hoofdplaats van Oostermoer, een van de zes dingspelen van Drenthe. De dingspelen zijn gebaseerd op de oerparochies en reiken terug tot in de Karolingische tijd.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en literatuur:

- Vereniging Historisch Anloo is officieel opgericht in 2010, maar al in 2005 was er een werkgroep actief en werden verrassende ontdekkingen gedaan. De leden van de vereniging verdiepen zich in onderwerpen als veldnamen, de begraafplaats, de Magnuskerk, boermarke, vroegere winkels, bewoningsgeschiedenis van de huizen in het dorp, en oude gereedschappen. In het Fotoarchief op de site van de vereniging vind je honderden oude foto's en ansichtkaarten van woonhuizen en andere gebouwen in het dorp, schoolfoto's en foto's van oude gereedschappen. Ook is de bewoningsgeschiedenis van vele huizen opgenomen.

- Het boek '100 eeuwen begraven rond Anloo' is verschenen in 2018. Het is tot stand gekomen onder redactie van Lukas Hoven, Albert Hovius en Sonja van der Meer. Het 150 pagina's tellende boek is rijk geïllustreerd en bevat veel kaartmateriaal van begraafplaatsen uit de prehistorie, de middeleeuwen en daarna.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Anloo heeft 21 rijksmonumenten.

- Op de plaats van de Hervormde (PKN) Magnuskerk (Kerkbrink 3) wordt al sinds de 9e eeuw het evangelie verkondigd. Opgravingen door prof. dr. A.E. van Giffen hebben aangetoond dat het huidige schip een aantal houten voorgangers heeft gehad, die vermoedelijk in de 9e en 10e eeuw zijn gebouwd. In de middeleeuwen was Anloo de hoofdplaats van het dingspil Oostermoer. De kerk was de moederkerk van Oostermoer, dat zich uitstrekte van Zuidlaren tot en met Borger. De kerk dankt haar naam aan Magnus, bisschop van Trani (Italië). De bisschop is na zijn marteldood heilig verklaard. Zijn sterfdag wordt op 19 augustus herdacht. Tot de hervorming, die in Drenthe in 1598 is doorgevoerd, was het een katholieke kerk.

De eerste hervormde predikant was Lambertus Leving, een bekeerde priester. Leving hield het echter niet lang vol. Hij wil op 10 mei 1598 zich laten 'omscholen' tot hervormd predikant, maar op 12 augustus maakt hij duidelijk dat hij toch geen hervormd predikant wil worden. Omdat het kerkgebouw van steen was en ruimte bood aan grotere gezelschappen, zetelde er in de middeleeuwen ook de rechtbank. Het Drentse gerechtshof heette in vroeger eeuwen de Etstoel, die drie keer per jaar bijeen kwam; twee keer in Rolde, en op de dag van Sint Magnus in de kerk van Anloo. Sinds 1987 wordt elk jaar zo’n rechtszitting van de Etstoel nagespeeld op de 3e zaterdag van augustus. Zie daarvoor verder het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen. - Site van Stichting Vrienden van de Magnuskerk.

Unico Evert Alberda, een rijke edelman en militair uit Groningen, verhuist in 1744 naar Anloo om daar een nieuwe havezate te bouwen, landheer van het dorp te worden en te gaan rentenieren. Hij laat een grafkelder bouwen in de Magnuskerk, en heeft die helaas al snel en vaak nodig; na een half jaar moest de kelder al gebruikt worden, omdat zijn dochtertje van twee en snel daarna zijn jonge eerste vrouw komen te overlijden. En ook daarna is het lot hem niet gunstig gezind: Alberda hertrouwt een jonge vrouw, die in het kraambed komt te overlijden. Het jongetje dat ze baart, overlijdt 5 dagen later. In 1768 overlijdt ook zijn oudste dochter. Alberda vertrekt daarna naar Groningen en is zelf nooit in zijn eigen grafkelder begraven. De grafkelder is in 2016 gerestaureerd, na meer dan 70 jaar gesloten te zijn geweest; de kerk is tijdens de Tweede Wereldoorlog gerestaureerd. Toen is de grafkelder geopend en getekend, maar daarna met zand weer dicht gegooid. De kosten van de restauratie bedroegen ca. 50.000 euro. Dat geld is mede bijeen gebracht met de opbrengsten van de Etstoel (zie daarvoor het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen).

- Hunebedden D7 en D8 (voor D8 klik rechtsonderaan de pagina).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Stichting Etstoel Anloo is in 1986 opgericht met als belangrijkste doel fondsen te werven voor het onderhoud van de Magnuskerk. De belangrijkste activiteit die aan dat doel bijdraagt is het naspelen van een authentieke rechtszitting in de Magnuskerk, die één keer per jaar op de feestdag van de patroonheilige St. Magnus wordt opgevoerd. Daar omheen worden allerlei activiteiten in de omgeving van de kerk georganiseerd. Op deze Etstoeldag wordt ieder jaar een andere waargebeurde rechtszitting nagespeeld door toneelspelers van amateurervenigingen uit de regio. Buiten de kerk vindt een Jaarmarkt plaats, die vroeger ook gehouden werd wanneer de Etstoel hier een rechtszitting had. De rechtszitting trok veel volk, en waar volk is is handel.

De jaarmarkt is geen braderie. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk de 17e-eeuwse situatie na te bootsen en er worden geen concessies aan de 21e eeuw gedaan. Koffie, patat en hamburgers zijn er dus niet te koop, want die waren er in de 17e eeuw ook niet. Artiesten waren er wél en die zijn er op de Etstoeldag ook: muzikanten, goochelaars en handelaars zijn aanwezig, en er wordt een boerenklucht opgevoerd. Het publiek kan zich ook vermaken met ouderwetse spelen: boogschieten, blokpikken en paardrijden. In de baanderhoek wordt een ouderwetse klucht opgevoerd en de chirurgijn helpt zijn patiënten van al hun kwalen af. Maar het meest bijzondere is toch wel dat je als bezoeker midden in de 17e eeuw loopt. Toneel, muziek en handel is er overal om je heen, heden en verleden lopen door elkaar. Ook de toegangsprijzen zijn 'middeleeuws': 2 volwassenen en 2 kinderen beleven samen voor 280 stuivers een heerlijk dagje in het Drentse verleden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Groene Wissel Anloo: Anlooërdiepje en Landgoed Ter Borgh (10 km) staat bol van de afwisseling. Alle Drenthe-ingrediënten zijn erin verwerkt: het karakteristieke brinkdorp (met schitterend kerkje), het stroomdal van het Anlooërdiepje (een beekje) waar je enkele kilometers langs kuiert, en het prachtige landgoed Ter Borch. Daar wandel je van het ene naar het andere hoogtepunt: het Pinetum (een coniferenbos honderden verschillende soorten coniferen), een prachtig bosmeer, een grafheuvel en een hunebed. Rustig bijkomend van al dat genieten doe je de rest van deze stille boswandeling, met op het laatst nog een leuk struinpaadje langs een akker en door een bosrand, en een landweg over de bollende Zuid Es.

- MTB-route Anloo (ca. 35 km).

- Pinetum Ter Borgh ligt tussen Anloo en Eext temidden van in de jaren 1922-1930 aangeplant bos, hoofdzakelijk bestaande uit lariks, fijnspar, grove den en beuk, met lanen van voornamelijk Amerikaanse eik en afgewisseld met vennen en heidevelden. Het pinetum* is in 1953 door particulieren gesticht. Van de circa 400 soorten coniferen op het terrein (die allemaal op de site van het Pinetum staan vermeld) zijn de eerste in 1954 aangeplant. Het is een aantrekkelijk park waarin u langs wandelpaden kunt genieten van de grote verscheidenheid in kleur en vorm van de diverse coniferen.
* Het woord pinetum komt van de wetenschappelijke naam Pinaceae. Een pinetum is een collectie houtige gewassen, die tot de naaktzadigen (Gymnospermae) behoren. De belangrijkste hiervan zijn de coniferen. De meeste coniferen zijn groenblijvend; ze komen overwegend voor in gematigde en koude gebieden. Coniferen kunnen bijzonder oud en groot worden. De oudste conifeer is 4600 jaar oud (de Pinus longaeva uit Californië).

- Op Landgoed Terborgh liggen de oudste grafmonumenten van ons land; hunebed D11, grafheuvels uit de Late Steentijd en een grafveld uit de Late Bronstijd. Tijdens deze laatste periode was het gebruikelijk urnen in de grond te plaatsen onder kleine heuveltjes, omringd door een kringgreppeltje. Met deze tumuli bevestigden de bewoners hun betrokkenheid bij hun woon- en leefgebied. Het landgoed is gesticht door Everhardus Everts, houthandelaar uit Wildervank. Zijn zoon breidde de ontginning in het begin van de 20e eeuw uit tot meer dan 200 hectare. Het bos heeft een veelzijdige beplanting met loof- en naaldbomen en statige beukenlanen, afgewisseld met hoogveenvennetjes en heidevelden. Nadat een groot deel van het landgoed aan het Staatsbosbeheer werd overgedragen, bleven enkele percelen in handen van de nazaten. Zo ook een bosperceel, beplant met beuk en douglas dat uitkijkt op het Eexterveld, waar het Anloërdiepje - een zijstroom van de Drentse Aa - ontstaat. Dit beukenbos - nabij de oude grafheuvels - is door de gemeente Aa en Hunze aangewezen als 'bijzondere begraafplaats voor urnen', waarmee de traditie uit de Late Bronstijd is teruggebracht naar de 21e eeuw.

- De Kudde van Anloo.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Anloo.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Anloo.

- Muziek: - Popkoor NiceAn'Loose is een plaatselijk popkoor met een regionale inbreng. Het koor bestaat uit 45 leden. De sopranen, alten, tenoren en bassen brengen onder de bezielende leiding van hun dirigent bekende en minder bekende popsongs ten gehore. Jaarlijks verzorgt NiceAn’Loose diverse concerten. Uiteraard zet het haar beste beentje voor op een aantal jaarlijkse korenfestivallen, zowel in Nederland als in Duitsland. Als jaarafsluiting brengen de kinderen van Openbare Basisschool Anloo samen met NiceAn’Loose kerstgerelateerde liedjes ten gehore in de Magnuskerk.

- Duurzaamheid: - Anloo Vergroent is een initiatief van mensen uit het dorp en de Magnuskerk. Samen willen ze in kleine stapjes aan duurzaamheid werken. De wedstrijd ‘Duurzaamste dorp van Aa en Hunze’, georganiseerd door de gemeente, vormde een extra uitdaging om aan de slag te gaan. En dat heeft resultaat gehad: sinds januari 2018 mogen ze zich het duurzaamste dorp van Aa en Hunze noemen! Dat is voor hen een stimulans om enthousiast op de ingeslagen weg door te gaan. Ze hopen dat duurzaamheid in het dorp en in de Magnuskerk straks niet meer weg te denken is! Voor nadere informatie over wat ze in dit kader allemaal al gedaan hebben en wat er nog te gebeuren staat, zie de link.

Reactie toevoegen