De Kliuw

Plaats
Buurtschap
Littenseradiel
Fryslân

de_kliuw_plaatsnaambord_kopie.jpg

Buurtschap De Kliuw is genoemd naar een sluis die hier vroeger gelegen moet hebben. Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Naam.

Buurtschap De Kliuw is genoemd naar een sluis die hier vroeger gelegen moet hebben. Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Naam.

De Kliuw

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving De Kliuw.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving De Kliuw.

Terug naar boven

Status

- De Kliuw is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Littenseradiel. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel.

- Buurtschap De Kliuw valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hidaard.

- Buurtschap De Kliuw heeft witte plaatsnaamborden en ligt - dus - buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
De Klieuw. Overigens is de plaatsnaam officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
De oudste vermelding is Klijw of Cliw (1511), even later (1536) vinden we Cluv, de vroeger hier gelegen hebbende herberg werd gespeld als De Klieuw, en sinds de 18e eeuw is er sprake van De Kliuw.

Naamsverklaring
De nederzetting is genoemd naar de hier aanwezige zijl (= sluis) van het zogeheten klijf-, klief- of kleef-type. De afwatering van de oude polders Z van Wommels en Easterlittens was heel belangrijk voor de plaatselijke boeren. Op de plaats waar de Slachtedyk naar het N gaat en de noordelijke Middelzeedijk rechtdoor richting Hartwerd loopt, moet een sluis zijn geweest die het water splitste, een klief.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Kliuw ligt NW van Sneek, ZZW van Hidaard, rond de splitsing van de wegen Kliuw / Middelzeedijk en Tjebbingadyk / Doniadyk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap De Kliuw niet apart vermeld.

- Tegenwoordig omvat De Kliuw (nog altijd) een handvol panden.

Reactie toevoegen