Hidaard

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

hidaard_collage.jpg

Hidaard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hidaard, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hidaard..JPG

Je kunt hier naar Hidaard toe maar je moet dezelfde weg weer terug want de weg loopt er dood.

Je kunt hier naar Hidaard toe maar je moet dezelfde weg weer terug want de weg loopt er dood.

Hidaard. (2).JPG

Hidaard een klein maar mooi dorp.

Hidaard een klein maar mooi dorp.

Hidaard.JPG

De huidige kerk van Hidaard, de Thomaskerk,  dateert uit 1873 en is nog altijd in gebruik bij de Protestantse Gemeente Wommels-Hidaard.

De huidige kerk van Hidaard, de Thomaskerk, dateert uit 1873 en is nog altijd in gebruik bij de Protestantse Gemeente Wommels-Hidaard.

Hidaard. (3).JPG

Rustiek hoekje in Hidaard.

Rustiek hoekje in Hidaard.

Hidaard

Terug naar boven

Status

- Hidaard is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fyslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Onder het dorp Hidaard vallen ook de buurtschappen De Kliuw, Hidaardersyl en Trijehuzen.

- Dorpswapen van Hidaard.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Hidaard.

Oudere vermeldingen
1275 Hedawere (dat wellicht als Hedawert(h) gelezen moet worden), 1335 Hyddenwert, 1381 Hiddawert, 1482 Hydaerd, nadien gespeld in spellingsvarianten als Hydaard en Hidaart, 1840 Hijdaard.

Naamsverklaring
Het tweede bestanddeel van de naam is werth, in het eerste zit een persoonsnaam die overeenkomt met de moderne naam Hidde.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hidaard ligt NW van de stad Sneek en ZW van het dorp Easterein, rond de doodlopende weg Buorren. Volgens Google Maps zou ter plekke ook nog sprake zijn van een Hidaerderleane, maar die wordt door het postcodeboek niet vermeld. Het dorp ligt in de oudste polder van Nederland: It Eilân fan Easterein.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hidaard 23 huizen (waar de buurtschappen toen bij inbegrepen zaten) met 146 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 50 huizen met ca. 130 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige Hervormde (PKN) Thomaskerk van Hidaard dateert uit 1873. "De eerste kerk dezes dorps zou, volgens het verhaal der kronijken, door eene adellijke Jonkvrouw uit het geslacht van Ubnia, die in een klooster ging, in het jaar 1303 gebouwd zijn, aan de noordzijde van het oude klooster, naast de stins van Broeder Dodo Tjebbinga, die aan deze nieuwe kerk een schoon kruisbeeld gaf; terwijl zij door zijne beide broeders, Gerlacus en Benedictus, met twee fraije schilderijen beschonken werd. Doch deze kerk naderhand door ouderdom vervallen zijnde, werd daarvoor, in het jaar 1508, eene geheel nieuwe gebouwd en met eenen nieuwen toren voorzien, wijl de oude reeds in het voorgaande jaar was ingestort."(2)

De kerk maakt vanouds deel uit van de Hervormde Gemeente Wommels-Hidaard, tegenwoordig Protestantse Gemeente Wommels-Hidaard. Van der Aa (ca. 1840) meldt dat er in die tijd slechts 1x in de 6 weken een dienst werd gehouden. Zo te zien op de site van de Protestantse Gemeente is de kerk nu wel wekelijks in gebruik (op de zondagen zowel een dienst in de Thomaskerk als in de Jacobikerk van Wommels). - Beschrijving en foto's van het orgel in de kerk van Hidaard.

- Molen Rispens staat in de buurtschap Trijehuzen en wordt aldaar beschreven.

- Hidaard heeft naast de molen nog 1 rijksmonument: de kop-hals-rompboerderij uit 1820 (jaartalankers) aan de Buorren nr. 4.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Hidaard ligt aan de Marneroute voor kano’s en heeft ook een aanlegsteiger.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Hidaard is voor zover ons bekend met nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Dorpshuis: - Het huidige dorpshuis It Hiddahûs (Buorren 7) is begin 20e eeuw gebouwd als dorpsschool. Eind jaren vijftig wordt het het verenigingsgebouw van de kerk. De kerk verkoopt het pand in 1997 aan Dorpsbelang, waarna de inwoners het verbouwen tot dorpshuis, dat door vrijwilligers wordt gerund. Ook het dorpshuis heeft voor zover ons bekend nog geen website of -pagina.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hidaard.

Reactie toevoegen