De Kapel ZH

Plaats
Buurtschap
Midden-Delfland
Midden-Delfland
Zuid-Holland

De Kapel bord [640x480].JPG

De Kapel (buurtschap van Schipluiden)  heeft pas sinds 2004 (of later) plaatsnaamborden. Het komt verder nergens - als buurtschap - voor in atlassen of plaatsenlijsten. Feitelijk is het onderdeel van de buurtschap Zouteveen.

De Kapel (buurtschap van Schipluiden) heeft pas sinds 2004 (of later) plaatsnaamborden. Het komt verder nergens - als buurtschap - voor in atlassen of plaatsenlijsten. Feitelijk is het onderdeel van de buurtschap Zouteveen.

De Kapel ZH

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving De Kapel.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving De Kapel.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving De Kapel.

Terug naar boven

Status

- De Kapel is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Midden-Delfland. T/m 1811 gemeente Zouteveen. In 1812 over naar gemeente Vlaardingen, per 1-4-1817 over naar de heropgerichte gemeente Zouteveen, per 1-9-1855 over naar gemeente Vlaardinger-Ambacht, per 1-8-1941 over naar gemeente Schipluiden, in 2004 over naar gemeente Midden-Delfland.

- De buurtschap De Kapel valt (voor de postadressen) onder het dorp Schipluiden, en daarbinnen onder de buurtschap Zouteveen.

- De Kapel heeft officiële witte plaatsnaamborden. Vermoedelijk pas sinds 2004, het jaar van ontstaan van de gemeente Midden-Delfland. Sinds die tijd wordt dit buurtje ook pas formeel als buurtschap gezien, want de naam komt, althans als buurtschap dus plaatsnaam, verder nergens voor in atlassen of plaatsnaamlijsten.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen

- In de Grote Historische Topografische Atlas Zuid-Holland (1) is sprake van een pand dan wel huizengroepje 'Aan de Kapel' als onderdeel van de buurtschap Zouteveen. Idem in de Topografische atlas Zuid-Holland (2), met dien verstande dat de spelling daar veranderd is in 'Aan den Kapel'. Op het inrijhek van de boerderij van de familie Stolk rond de kruising, staat de naam 'Aan de kapel'. Vermoedelijk doelen de genoemde atlassen op dit pand.

- De Willemoordseweg, W van de kruising waar de buurtschap aan ligt (zie bij Ligging), is vernoemd naar boerderij Willemsoord, die aan de nabijgelegen Slinksloot stond. Deze hofstede was in de 19e eeuw enige tijd eigendom van koning Willem III. De Willemoordseweg heette oorspronkelijk Gatweg, en wordt in de volksmond nog steeds zo genoemd. Sommigen menen dat deze naam verwijst naar een afgelegen plaats, een 'gat'. De buurtschap met het huidige café Vlietzicht aan de Vlaardingervaart werd gedurende eeuwen aangeduid als ''t Gat'. Vanuit Vlaardingen gezien liggen de woningen inderdaad op grote afstand. Anderen denken dat de weg naar 'het gat' voert, de plaats waar de Boonervliet in de Vlaardingervaart uitmondt.
Naamsverklaring
De naam komt van de kapel die hier tot 1719 heeft gestaan. Zie verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap De Kapel ligt N van Vlaardingen, ZO van Schipluiden, rond de kruising Zouteveenseweg / Breeweg / Willemoordseweg en Oostveenseweg.

Terug naar boven

Geschiedenis

De kapel die hier vroeger stond, was in 1482 gesticht. Aanvankelijk mocht er één keer per week een mis worden opgedragen voor de inwoners van Zouteveen. In 1572 werd dit als gevolg van de Reformatie - waarbij delen van ons land 'vriendelijk doch dringend' werden verzocht tot het protestantisme over te gaan - verboden. Vanaf begin 17e eeuw tot de sloop in 1719 heeft de kapel vervolgens als school gefungeerd. De schoolmeester was 'burgerlijk ongehoorzaam' door de kinderen katholieke boeken te laten lezen. In de praktijk was de bevolking van Zouteveen namelijk grotendeels katholiek gebleven. In 1688 spreken overheden er schande van dat in de kapel / school van Zouteveen nog steeds een altaar aanwezig is. Na de sloop van de kapel in 1719 moesten de Zouteveense kinderen in het vervolg naar school in Vlaardingen, Kethel of Schipluiden. De naam 'De Kapel' voor het buurtje rond de kruising, is in de volksmond in gebruik gebleven. (© en nadere informatie over De Kapel: Middendelfland.net)

 

 

Reactie toevoegen