De Hoeve

Plaats
Dorp
Weststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

de_hoeve_collage.jpg

De Hoeve, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

De Hoeve, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

de_hoeve_cultureel_hoofddorp_2018_kopie.jpg

Het dorp De Hoeve is benoemd tot Cultureel Hoofddorp als vertegenwoordiger van de Friese dorpen op weg naar en tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Het dorp De Hoeve is benoemd tot Cultureel Hoofddorp als vertegenwoordiger van de Friese dorpen op weg naar en tijdens Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

de_hoeve_1e_openbare_tabletschool.jpg

Het kleine dorp De Hoeve heeft ook 'maar' een kleine basisschool, maar die is wél helemaal bij de tijd. Zo is de school o.a. de 1e openbare tabletschool in de gem. Weststellingwerf.

Het kleine dorp De Hoeve heeft ook 'maar' een kleine basisschool, maar die is wél helemaal bij de tijd. Zo is de school o.a. de 1e openbare tabletschool in de gem. Weststellingwerf.

de_hoeve_kerstwandeling.jpg

Op een zondag voor Kerst is er de Kerstwandeling in De Hoeve, waarbij er naast de wandeling ook nog anderszins van alles te zien, te doen en te proeven is.

Op een zondag voor Kerst is er de Kerstwandeling in De Hoeve, waarbij er naast de wandeling ook nog anderszins van alles te zien, te doen en te proeven is.

de_hoeve_kerstsfeer_proeven.jpg

Op een zondag voor Kerst kun je na de Kerstwandeling de kerstsfeer in De Hoeve niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk proeven, o.a. kun je er bruine bonen met spek en stroop eten.

Op een zondag voor Kerst kun je na de Kerstwandeling de kerstsfeer in De Hoeve niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk proeven, o.a. kun je er bruine bonen met spek en stroop eten.

de_hoeve.jpg

In het lommerrijke De Hoeve aangekomen.

In het lommerrijke De Hoeve aangekomen.

de_hoeve_2.jpg

Het kerkje van De Hoeve uit 1922 is sinds 2005 niet meer als zodanig in gebruik. Tegenwoordig heeft een kunstenaar het in gebruik als atelier.

Het kerkje van De Hoeve uit 1922 is sinds 2005 niet meer als zodanig in gebruik. Tegenwoordig heeft een kunstenaar het in gebruik als atelier.

de_hoeve_4.jpg

In het "centrum" van De Hoeve.

In het "centrum" van De Hoeve.

de_hoeve_lendevallei.jpg

Lendevallei bij De Hoeve

Lendevallei bij De Hoeve

de_hoeve_kaart_1718.gif

Op de kaart van 1718 is op het grondgebied van het huidige dorp De Hoeve nog slechts sprake van de boerderijen Wester hoeven en Ooster hoeven.

Op de kaart van 1718 is op het grondgebied van het huidige dorp De Hoeve nog slechts sprake van de boerderijen Wester hoeven en Ooster hoeven.

de_hoeve_kaart_1850.gif

In 1850 is de nederzetting op het grondgebied van het huidige dorp De Hoeve nog maar nauwelijks gegroeid, tot slechts een handvol panden. Het Oosterhoevermeer is dan net ingepolderd (1849).

In 1850 is de nederzetting op het grondgebied van het huidige dorp De Hoeve nog maar nauwelijks gegroeid, tot slechts een handvol panden. Het Oosterhoevermeer is dan net ingepolderd (1849).

De Hoeve

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving De Hoeve.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving De Hoeve.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving De Hoeve.

Terug naar boven

Status

- De Hoeve is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Weststellingwerf.

- De Hoeve heeft sinds 1938 de dorpsstatus. Voordien is het een buurtschap van het dorp Vinkega.

Terug naar boven

Naam

In het Fries en in het Stellingwerfs
Eveneens: De Hoeve. Bijzonder is dat de streektaal, het Stellingwerfs, hier nog heel gewoon is en nog dagelijks gebruikt wordt (want zo vanzelfsprekend is dat in de regio in bredere zin niet meer).

Oudere vermeldingen
Op een kaart uit ca. 1700 komt op de plek van de huidige kern van De Hoeve de naam Wester hoeven voor, O van de vaart tussen de Lende en Noordwolde (de Noordwoolde Vaort, voor 2007: NL: Noordwoldervaart) wordt de naam Ooster hoeven vermeld. Op een kaart uit begin 20e eeuw vinden we de plaatsnaam gespeld als Hoeve. De oude namen komen nog terug in de naam van de maandelijkse dorpskrant (Ooster Wester).

Naamsverklaring
Het woord hoeve, 'boerderij', wordt hier als naam gebruikt. Het eerste element van de oude naam is west (de windrichting), het tweede de meervoudsvorm van hoeve.(1)

Terug naar boven

Ligging

De Hoeve ligt ONO van Wolvega, W van Noordwolde. Het dorp heeft een compacte kern rond de kruising Kontermansweg / Hoeveweg / Jokweg / Oude Jokweg, met verder lintbebouwingen langs de Vinkegavaartweg, IJkenweg en Jokweg. In het N grenst het dorpsgebied aan het riviertje de Lende (NL: de Linde), met aan de overkant de dorpsgebieden van Oldeholtpade, Nijeholtpade en Oldeberkoop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt De Hoeve nog niet vermeld.

- Tegenwoordig heeft De Hoeve ca. 170 huizen met ruim 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van heide naar buurtschap(pen) naar dorp
De Hoeve is relatief, ten opzichte van de meeste overige dorpen in de gemeente, een jonge nederzetting. Vóór 1700 is het hier nog een onontgonnen heidegebied. Rond dat jaar verschijnen 2 boerderijen op de kaarten: een Westerhoeve en een Oosterhoeve, ook wel (inclusief de respectievelijke omgevingen) Steggerdahoeve en de Vinkegahoeve genoemd, naar hun ligging nabij de respectievelijke dorpen. De arbeiders van de boerderijen bouwen hun huizen achter de weilanden en zo ontstaan 2 buurtschappen. Kennelijk blijft het lange tijd maar een minieme nederzetting, want in de Volkstelling van 1840 wordt de plaatsnaam De Hoeve of varianten daarvan, nog niet vermeld. Hoewel er reeds in 1922 een eigen Hervormde kerk komt, worden de buurtschappen pas in 1938 samengevoegd tot het dorp De Hoeve.

School
Tot 1876 moeten de ca. 70 schoolkinderen van de nederzetting door weer en wind naar de school in Steggerda lopen, wat vooral in de natte wintermaanden betekent dat ze zich dagelijks 3 tot 5 uur over modderige zandpaden moeten worstelen. Veenbaas en landbouwer Albert H. Kuipers stelt grond beschikbaar voor de bouw van een school. De gemeente is hier niet voor te porren, want dan zouden 13 andere buurtschappen en dorpjes in de omgeving ook een eigen school willen, wat tot leegloop van de school in Steggerda zou leiden. Maar de provincie ziet wel in dat het zo niet langer kan, en beveelt de gemeente om op de aangeboden plaats een school te bouwen. En zo geschiedt. Rond 1983/1984 wil de provincie de school sluiten, omdat er op dat moment nog maar 17 leerlingen zijn. Maar de dorpelingen strijden tot aan de Hoge Raad en de school mag toch open blijven. Daarna is het aantal weer gegroeid; tegenwoordig heeft de school ca. 30 leerlingen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Met zijn slechts ruim 400 inwoners is De Hoeve letterlijk een bedrijvig dorp, met ca. 40 bij de KvK ingeschreven ondernemers, nog exclusief de agrarische sector.

Ook de kleine basisschool De Klaeter is ondernemend en helemaal bij de tijd. De samenleving verandert snel en opgroeien in de 21e eeuw vraagt nieuwe kennis en andere vaardigheden. Technologische ontwikkelingen en allerlei soorten media, als ook een veranderende manier van sociale interactie vereisen aanpassing van het onderwijsconcept. De Klaeter speelt hier op in door als eerste school in Weststellingwerf tablets te gebruiken bij het onderwijs. Kinderen leren zo om in een eigentijdse leeromgeving om te gaan met de vaardigheden die in de 21e eeuw nodig zijn. Daarnaast gaat De Klaeter actief op zoek naar de talenten van de kinderen. Er worden wekelijks 4 modules aangeboden, op het gebied van wetenschap & techniek, cultuur & natuur, sport en ICT. Deskundige gastsprekers of talentvolle vrijwilligers uit het dorp en verschillende vak- en aandachtsgebieden worden ingezet om de kennis over te brengen. De modules worden groepsoverstijgend aangeboden. De kinderen kunnen op deze manier leren van elkaar en elkaars activiteiten. Ook verder is het een sprankelende school met veel activiteiten: verkeersproject, schaaktoernooi, kunstenaars op school, Kinderboekenweek met een echt boekenbal waarbij de rode loper niet ontbreekt, meedoen aan het Fries kampioenschap schoolkorfbal.

- In 2015 is De Hoeve, met een knipoog naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, benoemd tot Cultureel Hoofddorp 2018. Doelstelling is om ook de mooie streek Stellingwerven nadrukkelijk 'op de kaart te zetten' in de aanloop naar Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Daarnaast willen en kunnen de inwoners, als hechte 'mienskip', vorm geven aan een aantal activiteiten en evenementen, die het mienskipsgevoel van de dorpsgemeenschappen in Fryslân benadrukken. Voor een overzicht van de vele activiteiten die het dorp in dit kader ontplooit zie de site Cultureel Hoofddorp 2018.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hoeve heeft 2 gemeentelijke monumenten: naast de kerk is dat de voormalige schoolmeesterswoning uit 1918 (Jokweg 16).

- Voormalige Hervormde kerk (Jokweg 11) uit 1922. De kerk is in 2005 aan de eredienst onttrokken. Sindsdien in gebruik bij een kunstschilder, die er zijn atelier heeft.

- Molen Paaltjasker De Hoeve.

- Windmotor De Hoeve.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In 2016 is voor de 41e keer de jaarlijkse Rommelmarkt georganiseerd (op een zaterdag in maart). Een bijzondere rommelmarkt, want overdekt, verwarmd en in de wintermaanden. Een concept dat garant staat voor jaarlijks rond de 600 betalende bezoekers, wat goed is voor de kas van basisschool De Klaeter en korfbalclub De Hoeve en een mooi voorbeeld is van ondernemende gemeenschapszin. Je vindt er van alles, van huishoudelijke artikelen, kleding, boeken, gereedschappen en speelgoed tot spullen voor verzamelaars. Er is ook een verkoop bij opbod, waarbij burgemeester van Klaveren de veilinghamer hanteert.

- De Kerstwandeling is een wandeling door het dorp met diverse muzikale optredens, een expositie in het kerkje, een kerststal, een kerstmarkt en prachtig ingerichte huizen en dorpsverlichting. De opbrengst komt voor de helft ten goede aan een goed doel in een Derde Wereld-land en voor de helft aan een van de activiteiten in het dorp.

Terug naar boven

Links

- Site van en over De Hoeve.

- De Hoeve op Facebook.

- De voetbalkantine is na een drastische verbouwing en uitbreiding in 2013 getransformeerd tot een prachtig modern en multifunctioneel Dorpshuis 't Hokkien waar de inwoners terecht trots op zijn: een verenigingsgebouw, gemeenschapshuis, sportkantine, vergaderruimte, ijsclubkantine en evenementenruimte. Gezien de grootte is het inmiddels allang geen 'hokkien' meer. Het heeft wat gekost, maar ook hebben meer dan 100 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om e.e.a. te realiseren. Het dorpshuis wordt ook gerund en onderhouden door een grote groep vrijwilligers. Bijna elke inwoner maakt wel een keer schoon, draait wel een keer bardienst of helpt bij een klus.

- Zorgboerderij De Bouwhoeve.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van De Hoeve.

Reactie toevoegen